Chúa Nhật, March 7th, 2021 Theo Dõi Tận Thế, bài 29 Khải Huyền 3:1–2 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sạt-đe rằng: Đây là lời phán của Đấng có bảy linh của Đức Chúa Trời, và bảy ngôi sao: ‘Ta biết các công việc của con; con có tiếng là sống, nhưng lại…

Chúa Nhật, February 28th, 2021 Theo Dõi Tận Thế, bài 28 Cái Bóng của Quá Khứ Khải Huyền 3:1–6 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sardis rằng: Đây là lời phán của Đấng có bảy linh của Đức Chúa Trời, và bảy ngôi sao: ‘Ta biết các công việc của con; con có…

Chúa Nhật, February 21st, 2021 Theo Dõi Tận Thế, bài 27 Cuộc Cải Cách Thần Kỳ 2Sử Ký 34:3–7 “Vào năm thứ tám đời trị vì, khi còn trẻ tuổi, vua bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời của David, tổ phụ mình. Vào năm thứ mười hai, vua bắt đầu dọn sạch Judah và…

Chúa Nhật, February 14th, 2021 Xuân Mới 2021 Rôma 15:13 “Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hi vọng làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh, anh em được chứa chan hi vọng!” Tết năm nay ít vui hơn mọi…

Chúa Nhât, February 7th, 2021 Theo Dõi Tận Thế, bài 26 Giáo Hội Thời Trung Cổ 1Phierơ 5:1–3 “Tôi gửi lời khuyên nhủ đến các trưởng lão trong anh em, vì tôi cũng là một trưởng lão, là nhân chứng về sự thương khó của Đấng Christ, và cũng là người sẽ được dự phần…

Chúa Nhật, January 31st, 2021 Theo Dõi Tận Thế, bài 25 Thời Ám Thế, Hội Thánh Thyatira Khải Huyền 2:18–29 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Thyatira rằng: Đây là lời phán của Con Đức Chúa Trời, Đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng đánh bóng. Ta biết công việc…

Chúa Nhật, January 24th, 2021 Theo Dõi Tận Thế, bài 24 Hội Thánh Pergamum Khải Huyền 2:12 – 17 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Pergamum rằng: Đây là lời phán của Đấng có thanh gươm hai lưỡi thật sắc: ‘Ta biết nơi con ở; chỗ đó là ngai của Satan. Con đã…

Chúa Nhật, January 17th, 2021 Theo Dõi Tận Thế, bài 23 Thư gửi Hội Thánh Smyrna Khải Huyền 2:8–11 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Smyrna rằng: Đây là lời phán của Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng, Đấng đã chết và đã sống lại: ‘Ta biết sự hoạn nạn và nghèo khó của…

Chúa Nhật, January 10th, 2021 Theo Dõi Tận Thế, bài 22 Khải Huyền 2:1–7 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Ê-phê-sô rằng: Đây là lời phán của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay phải, và đi giữa bảy chân đèn bằng vàng: 2‘Ta biết các công việc của con, sự khó nhọc của…

Chúa Nhật, January 3rd, 2021 Năm Mới 2021 2Timôthê 1:9–12 “Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bằng sự kêu gọi thánh, không phải do việc làm của chúng ta, nhưng theo mục đích riêng của Ngài và ân điển mà Ngài ban cho chúng ta từ muôn đời trước trong…

Page 1 of 961 2 3 96