Thư Côlôse, bài 1 Dẫn Nhập và Cảm Tạ Côlôse 1:1–7 Côlôse là một thành phố lớn vùng Phirigi, và khoảng cách từ đó tới Laođixê với Hierapolis có lẽ không xa lắm (4:13). Hiện nay Côlôse không còn nữa, nó chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn. Người ta biết đến Côlôse…

Thư Côlôse, bài 02 Chân Lý Chúng Ta Cần Biết Côlôse 1:8–17   Phaolô khen Êphápra về thành quả tại Côlôse mà bằng chứng là “tình yêu thương của anh em trong Đức Thánh Linh” (8). Đó là lý do mà Phaolô bắt đầu cầu nguyện không ngừng cho họ, để họ “được thấu triệt…

Thư Côlôse, bài 03 Lẽ Huyền Nhiệm Côlôse 1:18–29 Vị trí và vai trò của Đức Chúa Giêxu Christ là đầu của Hội-thánh đã được sứ đồ Phaolô nhắc lại nhiều lần. Một lần nữa, ông khẳng định “Ngài là Nguyên-thuỷ, Đấng đầu tiên sống lại từ cõi chết, để trong mọi sự Ngài đứng…

Thư Côlôse, bài 04 Đề Phòng Sự Lừa Dối Côlôse 2:1–11 Dù Phaolô chưa gặp mặt những tín hữu ở các Hội-thánh không phải do ông thành lập, ông vẫn lo lắng cho họ và viết thư dặn dò họ về những nguy cơ mà ông thấy đang xảy ra ở nhiều nơi. Nỗi lo…

Thư Côlôse, bài 05 Đề Phòng Sự Lừa Dối (2) Côlôse 2:12–23 Nói tiếp về việc con cái Chúa đang ở trong Đức Chúa Giêxu đã chịu lễ cắt bì không phải do tay người ta thực hiện, nhưng do Đấng Christ đã dùng sự tái sinh lột bỏ bản chất tội lỗi của xác…

Thư Côlôse, bài 06 Nếp Sống Mới Côlôse 3:1–25 Mặc dù chúng ta được giải phóng khỏi luật pháp dựa trên điều răn luật lệ, không có nghĩa là chúng ta cứ tự do trở lại đường xưa lối cũ của con người xác thịt, muốn sống thế nào cũng được. ‘Một khi đã đồng…

Thư Côlôse, bài 7 Những Lời Khuyên Sau Cùng Côlôse 4:1–18 Câu 1 của đoạn nầy, là phần tiếp nối của đoạn trước, nói về bổn phận của người làm chủ đối với những người giúp việc cho mình phải công bằng: “Người làm chủ hãy đối xử với tôi tớ mình cách công bằng,…