Chúa Nhật, November 22nd, 2020 Lễ Tạ Ơn Những Điều Cần Tạ Ơn Thi Thiên 111 1Ha-lê-lu-gia!  Con sẽ hết lòng ca ngợi Đức Giê-hô-va trong đoàn người ngay thẳng và giữa hội chúng. 2Công việc Đức Giê-hô-va thật vĩ đại; tất cả những ai ham thích đều sẽ suy ngẫm đến. 3Công việc Ngài…

Thứ Sáu, November 6th, 2020 1 Samuel, bài 19 Khi Tính Ganh Tị Nổi Lên 1Samuel 18–19        Một anh hùng cái thế luôn luôn được mến mộ. Jonathan là một tráng sĩ rất anh hùng gan dạ; nhưng không bằng David dù nhỏ tuổi hơn Jonathan, có đủ đởm lược để đương đầu và…

Thứ Sáu, October 30th, 2020 1 Samuel, bài 17 Vang Danh Lịch Sử 1 Samuel 17:1–58        Người đọc Kinh Thánh phải hiểu cách người Do-thái xưa gom góp hay ghi chép các chuyện truyền khẩu, thành tài liệu đặt tại các trường dạy tiên tri, rồi được sắp đặt thành các sách lịch sử….

Thứ Sáu, October 23rd, 2020 1 Samuel, bài 17 1 Samuel 16:1–23        Samuel tiếc cho vương triều mới thành lập với những chiến công hào hùng của Jonathan với Saul; vì từ một tập thể ô hợp thường bị suy yếu do thiếu người chỉ huy có khả năng, Israel bây giờ đã trở nên…

Thứ Sáu, October 16th, 2020 1Samuel, bài 16 Vâng Lời Tốt Hơn Sinh Tế 1Samuel 15:1–35        Trong câu chuyện lịch sử của thời gian Saul làm vua trên Israel, người đọc Kinh Thánh thấy vài điều gây ra thắc mắc về quyền tể trị và thuộc tính toàn tri của Đức Chúa Trời. Tiên…

Thứ Sáu, September 25th, 2020 1Samuel, bài 15 Chiến Công và Ý Dân 1Samuel 14:1–52        Khi ở Gilgal, vua Saul tự ý dâng tế lễ thiêu vì quá lo lắng, thiếu lòng tin vững vàng vào sự bảo vệ của Đức Chúa Trời đối với Israel. Lòng trung thành và tin cậy Chúa của…

Thứ Sáu, September 11th, 2020 1Samuel, bài 14 Chuẩn Bị Chiến Tranh 1Samuel 13:1–23        Câu đầu của đoạn nầy trong nguyên bản Hebrew rất khó hiểu; cho nên, bản dịch chúng ta đang có là lấy từ bản Bảy Mươi (Septuagint), cho biết rằng khi Saul bắt đầu trị vì thì ông đã được…

Thứ Sáu, September 4th, 2020 1Samuel, bài 13 Lời Từ Giã 1Samuel 12:1–25        Khi toàn dân Israel đã tề tựu đông đủ ở Gilgal, Samuel nói lời từ giã với họ rằng ông không còn làm thẩm phán để xét xử họ nữa, vì theo lời họ yêu cầu thì đã có một vua…

Thứ Sáu, August 28th, 2020 1Samuel, bài 12 Chiến Công Đầu Tiên 1Samuel 11:1–15        Ammon là ruột thịt của Moab. Hai người đều là con của ông Lót cháu Abraham. Họ trở thành hai dân tộc sống cạnh nhau ở phía đông của sông Jordan. Khi dân Israel tiến gần tới đất hứa,  Đức…

Thứ Sáu, August 21st, 2020 1 Samuel, bài 11 Vị Vua Đầu Tiên 1Samuel 10:1–27        Mặc dù đây là lần đầu tiên vị tiên tri của Đức Chúa Trời chính thức xức dầu cho một người lên làm vua dân Israel, nhưng tục lệ xức dầu nầy do chính Chúa truyền dạy ông Môise…

Page 1 of 21 2