Dân-số-ký, bài 24 Dân-số-ký 34–36 Trước khi tiến vào đất hứa, Đức Chúa Trời bảo Môi-se nói cho dân Israel biết rõ ranh giới vùng đất Chúa ban cho họ làm sản nghiệp (1–2). Nhiều địa danh có tên trong Kinh-thánh thời đó bây giờ đã thay đổi hay không còn nữa. Vì thế, thời…

Dân-số-ký, bài 23 Dân-số-ký 33:1–56 Từ ngày dân Israel rời xứ Ai-cập cho tới ngày họ chuẩn bị vượt sông Jordan chính thức tiến vào đất hứa, thì họ đã được Đức Chúa Trời bảo vệ, gìn giữ và cung ứng bằng các phép lạ rõ ràng trong suốt cuộc hành trình. Môi-se ghi lại…

Dân-số-ký, bài 22 Dân-số-ký 32:1–42 Hai chi tộc Reuben và Gad đóng trại chung thuộc cánh quân phía Nam Đền Tạm đã được 39 năm rồi. Cùng đóng trại ở cánh quân phía nam có cả chi tộc Simeon nữa; nhưng sau khi phần lớn trong số 14 ngàn người đàn ông bị tai hoạ…

Dân-số-ký, bài 21 Dân-số-ký 31:1–54 Thông thường, người ta thấy Đức Chúa Trời trừng trị các dân tộc gian ác bằng tai hoạ, dịch lệ hay hạn hán-đói kém. Nhưng trong trường hợp dân Ma-di-an, thì lệnh Chúa truyền cho Môi-se là tấn công họ để trả thù mưu ác của họ dùng sự dâm…

Dân-số-ký, bài 20 Dân-số-ký 28–30 Đây là phần nhắc lại các luật lệ đã được rao truyền trước kia về những kỳ lễ và các món tế lễ mà dân Israel phải giữ và thực hiện. Đến giai đoạn trước khi định cư trong miền đất hứa thì Chúa truyền cho Môi-se phải nhắc lại…

Dân-số-ký, bài 19 Dân-số-ký 26–27 Sau tai hoạ bị phụ nữ Madian dụ quỳ lạy và ăn của cúng tà thần Baalpeor, hai mươi bốn ngàn người ngã chết, Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se và Eleazar hãy đếm tất cả nam giới hai mươi tuổi trở lên, tức là những người Israel có thể…

Dân-số-ký, bài 18 Dân-số-ký 25:1–18 Shittim là chặng dừng chân cuối cùng trước khi Israel tiến chiếm vùng đất hứa ở bờ phía tây sông Jordan. Họ đã ở đó khá lâu kể từ ngày đến đồng bằng Arboth Moab. Shittim là cách nói tắt của tên gọi Abel-Shittim, nghĩa là cánh đồng cây Acacia,…

Dân-số-ký, bài 17 Dân-số-ký 23 – 24 Theo cách suy nghĩ của các dân tộc cổ xưa thì họ cần phải làm hài lòng vị thần mà họ muốn xin xỏ điều gì đó. Vì thế, Balaam bảo Balak xây bảy cái bàn thờ tại Bamoth Baal và đem tới tại mỗi bàn thờ một…

Dân số ký, bài 16 Dân-số-ký 22:1–41 Sau gần bốn mươi năm khốn khổ nhọc nhằn, dân Israel đã tới thảo nguyên Moab, đóng trại ở đó, đối diện với xứ Canaan ở bờ bên kia sông Jordan. Môi-se biết Đức Chúa Trời không cho phép ông vào xứ Canaan; cho nên, ông dành thời…

Dân-số-ký, bài 15 Dân-số-ký 21:1–35 Thời điểm của chiến trận đánh bại vua Arad, người Canaan, đã diễn ra vào gian đoạn nào thì không xác định được. Negev nằm ở đầu phía nam của xứ Canaan và giáp với hoang mạc Zin, nơi Israel đóng trại lâu ngày. Con đường tên là Atharim (1)…

Page 1 of 31 2 3