Chúa Nhật, December 20th, 2020 Giáng Sinh 20 Luca 2:10–11 “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành David, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi” Trước kia, lúc các thị…

Giáng Sinh 02 Ma-thi-ơ 1:18–25 Tại sao Đức Chúa Trời phải đến và bằng lòng ở với loài người chúng ta? Kinh-thánh đã cho biết Ngài là vô cùng thánh khiết và gớm ghét tội lỗi mà? Câu chuyện giáng sinh đã giải đáp câu hỏi nầy. Trong lịch sử loài người, chưa có ai…

Giáng Sinh 2016a Lu-ca 1:5–45 Những người có thói quen suy gẫm Kinh-thánh thường có vài thắc mắc về lịch sử mà không ai giải thích cho. Bởi vì chuyện tích Đức Chúa Jesus giáng sinh do bác sĩ Lu-ca ghi chép lại, sau khi đã điều tra, nghiên cứu và phỏng vấn bà Mary,…