Bối Cảnh và Dẫn Nhập Thành phố cảng Côrinhtô nằm ở đầu dải đất nối bán đảo Peloponnus với thủ đô Athens của đất liền Hylạp.  Vào thời Phaolô thành phố nầy có khoảng 250,000 người tự do cộng với khoảng 400,000 người nô lệ.  Nó có dân số đông thứ tư sau các thành…

Lời Chào Thăm và Khuyên Bảo 1Côrinhtô 1:1–17 Phaolô mở đầu thư nầy theo như cách viết thư thông thường của thế kỷ thứ nhất B.C., trong đó nêu tên tác giả, những người nhận, và lời cầu nguyện chúc lành.  Ngay câu đầu, Phaolô khẳng định về chức vụ sứ đồ của ông là…

Thập Tự Giá: Sự Khôn Ngoan và Quyền Phép của Đức Chúa Trời 1Côrinhtô 1:18 – 31 Phaolô khẳng định rằng ông không rao giảng Tin Mừng bằng lời nói khôn khéo để khỏi làm mất hiệu lực của thập tự giá Đấng Christ (17).  Ông muốn hướng suy nghĩ của người đọc đến cái nguồn của sự hợp nhất…

Sự Khôn Ngoan Thật 2:1–16 Trong đoạn nầy, sứ đồ Phaolô nhắc tín hữu tại Côrinhtô nhớ lại cung cách truyền giảng Tin Mừng của ông khi ông tới chỗ họ lần đầu tiên (1).  Ông “đã quyết định không biết điều gì khác ngoài Đức Chúa Giêxu Christ, và Ngài chịu đóng đinh trên cây…

Hiệp Nhất là Có Tâm Linh Trưởng Thành 1Côrinhtô 3:1–23 Mặc dù Phaolô có một mối liên hệ rất yêu thương gần gũi với tín hữu tại Côrinhtô, họ vẫn bị ông trách là họ chưa trưởng thành về mặt tâm linh.  Không có gì sai đối với những người mới tin Chúa chưa có…

Công Tác và Vai Trò của Chức Vụ Sứ Đồ 1Côrinhtô 4:1–21 Nan đề của các tín hữu tại Hội Thánh Côrinhtô không phải chỉ là chuyện bè phái, nhưng còn là tính tự cao của một số người sau khi học được một số hiểu biết mới, hoặc được ban cho một số ân tứ mới,…

Duy Trì Kỷ Luật 1Côrinhtô 5:1–13 Trong phần nầy, sứ đồ Phaolô quở trách các tín hữu tại Hội Thánh Côrinhtô về việc họ dung dưỡng người đã phạm tội trọng.  “Nghe nói trong anh em có chuyện dâm loạn, cả đến dân ngoại cũng không dâm loạn đến thế: có người lấy vợ kế…

Kiện Tụng và Tội Lỗi 1Côrinhtô 6:1–11 Một số tín hữu ở Côrinhtô lại bị quở trách thêm về vấn đề họ kiện tụng nhau trước toà án thế tục do người ngoại đạo xét xử những việc tranh chấp nhỏ nhặt của họ.  Ở đoạn trước, Phaolô bảo họ phải đưa người phạm tội…

Tai Hại của Tội Gian Dâm 1Côrinhtô 6:12 – 20 Câu 12 và phần đầu của câu 13 có vẻ như đề cập tới những sự tranh luận của thời Hội Thánh sơ lập về vấn đề các loại thịt nào được phép ăn, và loại nào bị cấm.  Nhưng nó lại là lời nói…

Vấn Đề Hôn Nhân của Tín Hữu 1Côrinhtô 7:1–11 Phần nầy của thư là những câu Phaolô trả lời các câu hỏi của tín hữu tại Côrinhtô về các vấn đề liên quan đến hôn nhân của tín hữu (1).  Người hầu việc Chúa phải có tri thức để trả lời những thắc mắc của anh…

Page 1 of 31 2 3