Thư 1Têsalônica, bài 7   Những Lời Khuyên Quan Trọng 1Têsalônica 5:12–28 Trước khi chấm dứt bức thư, sứ đồ Phaolô đưa ra nhiều lời khuyên quan trọng. Những lời ấy gần như đã trở thành giáo lý căn bản của Hội Thánh, mặc dù chỉ là những lời khuyên về cách đối xử với…

Thư 1Têsalônica, bài 6   Chúa Tái Lâm (2) 1Têsalônica 5:1–11 Sau khi Đức Chúa Giêxu về trời, người ta vẫn thường đồn đoán hay quả quyết về thời điểm tận thế, mặc dù Đức Chúa Giêxu đã nói: “Về ngày và giờ đó, không một ai biết, cả các thiên sứ hay là Con…

Thư 1Têsalônica, bài 5   Chúa Tái Lâm 1Têsalônica 4:13–18 Trong phần nầy, vị sứ đồ an ủi những người có thân nhân hay bạn hữu đã tin Chúa mà nay qua đời, để giúp họ giải toả sự ưu phiền quá độ. Khi đọc những lời trình bày các sự kiện sẽ diễn ra…

Thư 1Têsalônica, bài 4   Nếp Sống Thánh Khiết 1Têsalônica 4:1–12 Trong đoạn nầy, sứ đồ Phaolô đưa ra những lời khuyên giục chân thành về nếp sống thánh khiết ngày càng hơn của mỗi Cơ-đốc-nhân, lời dặn dò là phải thận trọng không sống đời ô uế, kèm theo các lý do phải làm…

Thư 1Têsalônica, bài 3   Tin Vui Từ Têsalônica 1Têsalônica 3:1–13 Vì bị ngăn trở không thể đến Têsalônica như dự định, sứ đồ Phaolô đành ở lại thành Athen, thủ phủ Hylạp, và phái Timôhtê thay mặt ông đến thăm Hội Thánh ở Têsalônica để “tăng cường và khích lệ đức tin” của họ…

Thư 1Têsalônica, bài 2   Phong Cách Người Truyền Giáo 1Têsalônica 2:1–20 Sứ đồ Phaolô nhắc cho tín hữu ở Têsalônica nhớ lại phong cách truyền giáo của ông là hoàn toàn chân thật, ngay thẳng và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Việc ông đến Têsalônica vào những năm trước, nay nhìn lại thì “việc…

Thư 1Têsalônica, bài 01   Chào Thăm 1Têsalônica 1:1–10 Khi trước, Têsalônica là một thành phố thị tứ của xứ Maxêđoan; bây giờ là Thessaloniki của vùng phía Bắc nước Hy-lạp. Theo các ký thuật của Bác sĩ Luca, sứ đồ Phaolô bị Đức Thánh Linh cấm không cho truyền đạo vùng phía đông Tiểu…