Những Điều Cần Biết, 24 1Têsalônica 5:16–24 Buổi nhóm hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2017. Nhìn lại nếp sống tâm linh trong suốt năm qua, những ai có lòng thành thật yêu mến và kính sợ Chúa đều nhận ra những thất bại mà cá nhân mình và Hội thánh đã trải…

Những Điều Cần Biết, 23 Mathiơ 1:18–2:23 Số người trong Hội thánh có hiểu biết một cách chính xác về thời điểm giáng sinh của Đức Chúa Jesus thì không nhiều, người chưa tin lại càng không biết. Xưa nay, người ta lầm tưởng rằng năm thứ nhất của Công-nguyên Tây-lịch đúng là năm Đức…

Những Điều Cần Biết, 22 Luca 2:1-20 Từ nhiều thế kỷ qua, đa số nước trên thế giới kỷ niệm lễ mừng Đức Chúa Jesus giáng sinh vào ngày 25 tháng 12; Chính-thống-giáo thì giữ lễ vào ngày 6 tháng Giêng, tức là mùa đông hàng năm ở Bắc bán cầu. Mặc dù Kinh-thánh không…

Những Điều Cần Biết, bài 21 Mathiơ 7:12 “…Bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là tóm tắt luật pháp và sứ điệp của các tiên tri.” Điều luật nầy quá quý báu nên được người ta đặt tên là luật vàng,…

Những Điều Cần Biết, bài 20 1Côrinhtô 9:7–14 Chúng ta gọi các thể chất rờ, thấy, nắm được là trần giới hay cõi vật chất, và những thực thể vô hình trong cõi linh là linh giới. Nhưng hầu hết người ta đều chỉ biết các định luật của cõi trần, rất ít người biết…

Những Điều Cần Biết, bài 19 Ê-phê-sô 2:4–10 Giáo hội là hình thức tổ chức của một tôn giáo. Giáo phẩm là những người lãnh đạo hay các chức sắc từ lớn tới nhỏ của một giáo hội. Giáo phái, hay hệ phái, là các nhánh khác nhau của một giáo hội, họ có thể…

Những Điều Cần Biết, bài 18 Êphêsô 2:4–10 Ngày 31 tháng 10, năm 1517, tức là cách nay đúng 500 năm, một tu sĩ Công giáo La-mã người Đức, giáo sư tiến sĩ thần học tên là Martin Luther, ghim lên trước cửa thánh đường của trường đại học Wittenberg một bản 95 Luận-đề đòi…

Những Điều Cần Biết, bài 17 Tít 3:1–8 Trên đường tiến tới thiên mệnh, mọi con cái Chúa đều vấp phải rất nhiều trở ngại dọc đường, nhưng hầu hết tín hữu đều không biết đó là những trở ngại. Có hai lý do phổ thông là: 1) Vì các trở ngại ấy do tự…

Những Điều Cần Biết, bài 16 1Phierơ 1:13–21 Ơn cứu độ của Đức Chúa Trời là một món quà miễn phí luôn luôn có sẵn cho mọi người từ ngày Đức Chúa Jesus chịu chết trên thập tự giá, bị chôn, nhưng sống lại vinh quang và trở về trời. Sự quyết định tiếp nhận…

Những Điều Cần Biết, bài 15 Giêrêmi 29:11–13 Đức Chúa Trời luôn luôn muốn giúp cho mỗi người có mặt trên trần gian có thể đạt tới mục đích của đời sống họ mà Ngài đã chuẩn bị cho từng người, bất luận người ta được sinh ra ở đâu, chủng tộc nào hay địa…

Page 1 of 31 2 3