Chúa Nhật, October 30, 2011 Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh, 33 Cầu Nguyện Theo Lời Chúa (5) Mathiơ 7:1–29 Đức Chúa Giêxu dạy môn đồ Ngài và dân chúng về các vấn đề liên quan tới cái tôi sâu thẳm bên trong mỗi người, sự thiếu lòng tin vì không hiểu biết Đức Chúa Trời,…

Chúa Nhật, October 23, 2011 Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh, 32 Cầu Nguyện Theo Lời Chúa (4) Mathiơ 6:19–34 Vấn đề mà loài người luôn luôn quan tâm suốt mọi thời đại là làm sao sở hữu nhiều tiền bạc của cải. Đức Chúa Giêxu biết rõ điều đó; cho nên Ngài cũng đề cập…

Chúa Nhật, October 2, 2011 Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh, 31 Cầu Nguyện Theo Lời Chúa (3) Mathiơ 6:1–18 Mục đích mọi lời dạy dỗ của Đức Chúa Giêxu là con cái Ngài phải nghe và làm theo những lời ấy. Vì thế, tất cả các giáo huấn của Đức Chúa Giêxu đều thực tiễn,…

Chúa Nhật, September 25, 2011 Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh, 30 Cầu Nguyện Theo Lời Chúa (2) Mathiơ 5:13–48 Lời Chúa giúp chúng ta nhận ra các nhược điểm của mình, rồi biết ăn năn để nhận được sự tha thứ, và được Chúa dùng cách hữu ích cho công việc nhà Ngài. Ai cũng…

Chúa Nhật, September 18, 2011 Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh, 29 Cầu Nguyện Theo Lời Chúa (1) Mathiơ 5:1–12 Sau khi nhận biết những thiếu sót chung, tín hữu muốn ăn năn và thay đổi vì đã khám phá ra rằng, nguyên nhân chủ yếu làm cho nếp sống Cơ-đốc không kết quả đều…

Chúa Nhật, September 11, 2011 Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh, 28 Hiệp Nhất Trong Sự Cầu Nguyện Mathiơ 18:15–35 Các Hội Thánh cũng như con dân Chúa khắp nơi vẫn thường xuyên cầu nguyện và nài xin Chúa rất nhiều vấn đề.  Nhưng số lần được Chúa thương xót đáp lời chỉ chiếm một…

Chúa Nhật, September 04, 2011 Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh, 27 Mục Đích Của Sự Cầu Nguyện Luca 11:1 Cầu nguyện không phải là một sinh hoạt bình thường trong bản chất con người thiên nhiên.  Nếu không được dạy cầu nguyện, hoặc không biết cầu nguyện với ai, một người với tất cả…

Chúa Nhật, August 28, 2011 Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh, 26 Cuộc Chiến Đấu Nơi Kín Nhiệm Mathiơ 6:6 Thi Thiên 91:1 khẳng định rằng: “Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng.”  Đức Chúa Giêxu cho biết nơi kín đáo ấy…

Chúa Nhật, August 21, 2011 Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh (25) Nếp Sống Tâm Linh Nề Nếp (b) “Ai nói mình ở trong Ngài, người ấy phải sống giống như Ngài” 1Giăng 2:6 Một số người có ảo tưởng là họ có thể trở nên giống như Đức Chúa Giêxu Christ mà không cần bắt chước…

Chúa Nhật, August 14th, 2011 Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh (24) Nếp Sống Tâm Linh Nề Nếp (a) Philíp 2:12–13 Mỗi khi người ta nghe nói tới vấn đề nề nếp, kỷ luật, hay khuôn khổ, vv., thì thường nghĩ tới một số điều nào đó mà mình ưa thích phải bị từ bỏ, hi sinh. …

Page 1 of 41 2 3 4