Sáng Thế Ký, bài 52 Sáng-thế-ký 50:1–26 Sự qua đời của Gia-cốp đem lại niềm thương tiếc vô cùng cho tất cả các con của ông, nhưng có lẽ Giô-sép là người buồn khổ hơn hết. Vì ông là người con được cha yêu thương nhất, rồi bị bán đi làm nô lệ và ở…

Sáng Thế Ký, bài 51 Sáng Thế Ký 49:1–33 Vào lúc Gia cốp sắp qua đời, chắc chắn các con trai của ông đã tề tựu đông đủ trong nhà cha của họ. Vì nếu mỗi gia tộc đều có nhà cửa riêng sau mười bảy năm kiều ngụ tại Ai-cập, khi Gia cốp cần…

Sáng Thế Ký, bài 50 Sáng-thế-ký 48:1–22 “Sau các việc đó, người ta báo cho Giô-sép:‘Cha ngài bị bệnh’” (1). Tức là sau khi Giô-sép vâng lời lo sắp xếp việc hậu sự cho cha như Gia-cốp đã căn dặn (47:29–30), thì ông được báo tin là cha mình trở bệnh. Theo ý của đoạn…

Sáng Thế Ký, bài 49 Sáng-thế-ký 47:1–31 Sau khi tiếp đón cha, các anh em và cả gia đình tại Gô-sen, Giô-sép trở về yết kiến Pha-ra-ôn để tâu trình việc cha và gia đình mình đã dọn từ Ca-na-an tới Ai-cập. Mặc dù Giô-sép có toàn quyền trong mọi việc, nhưng ông vẫn rất…

Sáng Thế Ký, bài 48 Sáng-thế-ký 46:1–34 Một lời tiên tri vô cùng quan trọng từ Đức Chúa Trời truyền cho Áp-ra-ham về dòng dõi của ông: “Con phải biết chắc rằng dòng dõi con sẽ làm kiều dân nơi đất khách, phải phục dịch cho dân bản xứ, và bị chúng áp bức trong…

Sáng Thế Ký, bài 47 Sáng-thế-ký 44:1–45:28 Giô-sép vừa muốn giữ Benjamin ở lại với mình, vừa muốn thử lòng các anh xem họ có ghét người con khác của Rachel như họ đã ghét Giô-sép chăng. Vì thế, Giô-sép bảo quản gia, ngoài việc đổ đầy lương thực vào các bao của anh em…

Sáng Thế Ký, bài 46 Sáng-thế-ký 43:1–34 Với một nạn đói trầm trọng, cả nhà Gia-cốp phải ăn dè xẻn lắm, vì số miệng ăn thì nhiều mà lượng lúa thì có hạn (1). Ở câu nầy không nói số lúa mua lần trước nuôi cả nhà được bao lâu, chỉ nói rẳng, “gia đình…

Sáng-Thế-Ký, bài 45 Sáng-thế-ký 42:1–38 Có lẽ Gia-cốp thấy những người Ca-na-an đem lúa mì mua từ Ai-cập về, hay nghe hàng xóm láng giềng mách bảo nhau về nơi có bán lúa. Vì vẫn thường có những đoàn thương buôn đi đi về về giữa Ca-na-an với Ai-cập. Câu hỏi: “Sao các con cứ…

Sáng Thế Ký, bài 44 Sáng-thế-ký 41:1–57 Chắc chắn Giô-sép phải ở tù một quãng thời gian nào đó trước khi được quản ngục giao cho nhiệm vụ quản lý các tù nhân. Vì vậy, trước khi viên quan tửu chánh được phục chức, không ai biết tổng cộng thời gian Giô-sép bị cầm tù…

Sáng Thế Ký, bài 43                                                                Chuyện Đời Giô-sép Sáng-thế-ký 39–40 “Các lái buôn Ishmael đem Giô-sép xuống Ai-cập bán cho Potiphar, một người Ai-cập…

Page 1 of 61 2 3 6