Thư Hê-bơ-rơ, bài 27 Hê-bơ-rơ 13:9–25 Có hai loại giáo đồ dễ theo các thứ giáo lý sai trật. Loại thứ nhất là tín đồ theo đạo của gia đình, tổ tiên truyền lại, là những người ít chịu đọc hay suy gẫm Lời Chúa tới nơi tới chốn, chỉ tin sự dạy dỗ của…

Thư Hê-bơ-rơ, bài 26 Hê-bơ-rơ 13:1–8 Phần cuối của thư Hê-bơ rơ nói tới ba đề tài lớn: Đức-tin (đ.11); bền bỉ trên thiên trình (đ.12); và những điều thực tiễn (đ.13). Những điều thực tiễn để áp dụng trong cuộc sống đạo và đời sống đức tin, thì liên quan tới nhiều lãnh vực….

Thư Hê-bơ-rơ, bài 25 Hê-bơ-rơ 12:12–29 Khi đã biết rõ sự sửa dạy của Đức Chúa Trời nhằm làm cho chúng ta tốt hơn và xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài; dù thời gian bị sửa dạy chỉ thấy đau buồn, không có gì vui thú cả, tác giả thúc giục: “Vậy, hãy…

Thư Hê-bơ-rơ, bài 24 Hê-bơ-rơ 12:3–11 Bất cứ ai muốn tham gia vào một cuộc chạy đều phải trải qua một thời gian tập luyện để đủ sức theo đuổi cuộc đua. Có người tự nguyện kiêng cữ xa lánh những thú vui có hại tới sức khoẻ, chỉ nhằm giữ cho thân thể có…

Thư Hê-bơ-rơ, bài 23 Hê-bơ-rơ 12:1–2 Hai câu cuối của đoạn trước xác định một điều rất bất ngờ: “Tất cả những người đã đã được tiếng tốt nhờ đức tin, nhưng vẫn chưa nhận được điều Chúa hứa, vì Đức Chúa Trời đã dự liệu cho chúng ta điều tốt hơn, hầu cho ngoài…

Thư Hê-bơ-rơ, bài 22 Hê-bơ-rơ 11:27–40 Tác giả xác định đức tin của Môi-se qua việc dẫn toàn dân tộc Israel ra khỏi nước Ai-cập để tiến về miền đất hứa. Sau tai hoạ thứ mười quá kinh hoàng trên cả nước Ai-cập, vua Ai-cập mới đành chịu buông tha cho dân Israel ra đi….

Thư Hê-bơ-rơ, bài 21 Hê-bơ-rơ 11:13–26 Trước khi tới câu 13 nầy, tác giả đã bảy lần xác nhận “bởi đức tin,” các tổ phụ đã nêu những gương siêu phàm. “Chết trong đức tin” có nghĩa là những người được nêu gương “đã sống bằng đức tin cho tới ngày qua đời.” Lời hứa…

Thư Hê-bơ-rơ, bài 20 Hê-bơ-rơ 11:8–12 Kinh-thánh cho biết ông Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời gọi là bạn của Ngài (Ê-sai 41:8; Gia-cơ 2:23), do đức tin mà ông đã biểu lộ qua đời sống của ông trong mọi điều Chúa phán dạy. So với tất cả các anh hùng đức tin thời Cựu-ước, Áp-ra-ham…

Thứ Sáu, December 12th, 2014 Tìm Hiểu Tích Giáng Sinh, 01 Luca 1 và 2 Từ trước tới nay, đã có nhiều người chuyên tâm tìm hiểu để biết thời điểm Đức Chúa Giêxu giáng sinh vào khoảng tháng nào trong năm. Bởi vì tuy rằng ngày kỷ niệm Giáng sinh 25 tháng 12 hàng…

Thư Hê-bơ-rơ, bài 19 Hê-bơ-rơ 11:4–7 Trong các bài học trước, hai chữ ‘sinh-tế’ và ‘dâng hiến’ được sử dụng nhiều lần, khi tác giả mô tả công tác chuộc tội nhân loại của Đức Chúa Giêxu. “Ngài dâng hiến chính mình làm Sinh-tế không tì vết cho Đức Chúa Trời” (9:14); “Đấng Christ, sau…

Page 1 of 31 2 3