Tìm Biết Ý Chúa, bài 22 1Giăng 5:6–13 Trong bài trước, chúng ta đã nhận ra rằng ai có đức tin đúng vào chân lý là bí quyết hiệu quả diệt trừ nền móng xấu để lập nền móng mới vững chắc. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu tin chân lý có nghĩa là gì…

Tìm Biết Ý Chúa, 21 1Giăng 5:1–5 Nếu nếp sống đức tin của chúng ta luôn êm đềm như dòng sông xuôi chảy, thì chẳng có điều chi đáng nói. Nhưng vì có rất nhiều Cơ-đốc-nhân luôn bị trục trặc trong đời sống đạo do các nền móng xấu họ tự tạo ra, nên chúng…

Tìm Biết Ý Chúa, bài 19 Galati 6:7–8 Nền móng của đời người là kết quả hay hậu quả, vừa thừa hưởng từ tổ phụ, vừa do những hành vi trong quá khứ và hiện tại của cá nhân chúng ta tạo thành. Đối với các tín hữu sau khi nhận ơn cứu độ từ…

Tìm Biết Ý Chúa, bài 18 Mathiơ 15:22–28; Mác 5:25–34 Đời sống trong quá khứ, hiện tại và tương lai của mọi người đã từng sống, đang và sẽ sống trên trái đất có thể ví như các toà nhà được cất trên nhiều nền móng khác nhau. Rất ít người biết đời mình được…

Tìm Biết Ý Chúa, bài 17 Mathiơ 6:6 Đức Chúa Jesus phán: “Hãy xin, sẽ được, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở ra” (Mathiơ 7:7). Nhiều tín hữu chưa hiểu rõ ý nghĩa lời phán của Chúa, vì số lần cầu nguyện không được đáp lời thì nhiều hơn số lần…

Tìm Biết Ý Chúa, bài 16 Công vụ 1:1–3 Từ khoảng hơn hai phần ba thế kỷ trước tới nay, giới vô thần trong các lãnh vực khoa bảng và truyền thông đã dùng mọi thủ đoạn để bài bác nhân vật Jesus Christ của Cơ-đốc-giáo là không có thật trong lịch sử. Trước tiên,…

Tìm Biết Ý Chúa, bài 15 Mathiơ 26:49–52 Trong tuần nầy, con cái Chúa khắp nơi đều kỷ niệm về sự thương khó của Đức Chúa Jesus. Mọi chi tiết của các chuyện tích trong đêm Chúa chịu thương khó đều là những bài học quý báu vô song cho con cái Chúa ở mọi…

Tìm Biết Ý Chúa, bài 14 1 Các Vua 2:1–4 Vị vua thứ nhì của vương quốc Israel, David, là một người được Đức Chúa Trời kể là đẹp lòng Ngài (Công vụ 13:22). Sử sách và Kinh-thánh không ghi chi tiết về mối liên hệ gần gũi với Chúa trong thời niên thiếu của…

Tìm Biết Ý Chúa, bài 13 Châm Ngôn 3:13 Ai ở trên đời đều muốn có một đời sống hạnh phúc, nhưng không phải mọi người quan niệm giống nhau về những điều dẫn tới hạnh phúc. Hầu hết người ta cảm thấy hạnh phúc khi gặp cảnh ngộ hài lòng, khổ sở khi không…

Tìm Biết Ý Chúa, bài 12 Ma-thi-ơ 7:24–27 Trong Hội-thánh có người tin Chúa, có người theo đạo, cũng có người chưa biết rõ mình tin cái gì hoặc theo đạo để làm gì. Mỗi cái nhà đều được xây dựng trên một nền móng nào đó. Móng vững chắc thì nhà đứng vững. Móng…

Page 1 of 31 2 3