Chúa Nhật, December 28th, 2014 Mùa Giáng Sinh, 04 Giăng 3:1–21 Giáo chủ của tất cả các tôn giáo do loài người lập ra đều là loài người. Hoặc là họ nổi trội hơn nhiều người đương thời của họ về mặt nào đó, hoặc do lời dạy hay giáo huấn họ để lại có…

Chúa Nhật, December 21st, 2014 Mùa Giáng Sinh, 03 Lu-ca 2:1–20 Những người đã tìm hiểu, hay nghe giảng các chuyện tích giáng sinh, đều đã biết truyện tích thiên sứ hiện ra báo Tin Mừng cho các mục tử rằng: Chúa Cứu Thế đã vào đời trong hình ảnh một hài nhi được quấn…

Thứ Sáu, December 19th, 2014 Chuyện Tích Giáng Sinh, 02 Ma-thi-ơ 1:18–2:23 Rất ít người biết một cách chính xác về những sự tích giáng sinh và thời điểm giáng sinh của Đức Chúa Giêxu. Xưa nay, nhiều người lầm tưởng rằng năm thứ nhất của Công-nguyên Tây-lịch đúng là năm Đức Chúa Giêxu giáng…

Chúa Nhật, December 14th, 2014 Mùa Giáng Sinh, 02 Ma-thi-ơ 1:18–25   Tính di truyền của tội lỗi là lãnh vực mà không một ai trong nhân loại có thể chạm tới hoặc thay đổi chi được. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng công tác chuộc tội của Đức Chúa Giêxu chạm tới gốc rễ…

Chúa Nhật, December 7th, 2014 Mùa Giáng Sinh, 01 Lu-ca 1:26–35 Từ trước vô cùng, trước khi tạo nên vũ trụ, Đức Chúa Trời đã thiết lập kế hoạch nối lại mối tương giao yêu thương với loài người mà Ngài sẽ tạo dựng; vì biết trước rằng kẻ thù, là satan sẽ xen vào…