Tôn chỉ

Hội Thánh Khởi Đầu Mới là một Hội Thánh độc lập, tin và thực hiện các ơn đặc biệt của Đức Thánh Linh ban cho mọi con cái Ngài. Chúng tôi tin và dựa vào sự dạy dỗ của Kinh Thánh phổ thông để rao giảng Tin Mừng của Đức Chúa Trời ban cho bất cứ ai trên thế gian muốn tiếp nhận. Chúng tôi tin các chân lý của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Chúng tôi chỉ thờ kính Đức Chúa Trời, và tin rằng Đức Chúa Jesus Christ là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời đã từ trời đến thế gian trong thân xác loài người, làm Chúa Cứu Thế để chịu chết thay, đền tội cho nhân loại. Ngoài Ngài ra, chẳng có đấng cứu thế nào khác. Chúng tôi giao hảo với tất cả các hệ phái, giáo phái hay giáo hội nào cũng thờ kính Đức Chúa Trời như chúng tôi. Nhưng không chấp nhận những sự thực hành của bất cứ ai không theo đúng chân lý của Kinh Thánh.

Phương Châm

Phương châm của chúng tôi là hết sức truyền giáo cứu tội nhân và tích cực trang bị cho mọi tín hữu những điều cần thiết, mà họ phải có, để vừa sống đạo thành công, vừa làm gương mẫu như muối và ánh sáng tạo ảnh hưởng trên những người sống quanh họ.

Tiểu Sử Hội Thánh

Vào tháng Ba, năm 2013, Mục sư người Ân độ, Peter Kumar, một diễn giả có ơn tiên tri khá nổi tiếng trong các cộng đồng những sắc dân không nói tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, đến thăm và giảng cho một nhóm học Kinh Thánh người Việt, do mục sư Chung Tử Bửu lãnh đạo, tại phòng họp của cơ quan dịch vụ King Solomon trên đường Bellaire, thành phố Houston, Texas. Ông cho biết Đức Thánh Linh sai ông đến truyền lại thông điệp của Ngài là “New Beginning – Khởi Đầu Mới.” Mục sư Bửu suy nghĩ rất nhiều về thông điệp ngắn và khá rõ ràng ấy. Nhưng kinh phí để thành lập một Hội Thánh mới theo khuynh hướng thực hành các ơn đặc biệt của Đức Thánh Linh và không lệ thuộc vào bất cứ giáo hội hay giáo phái nào, thì khó quyên góp hay vận động tài chánh. Tuy vậy, anh chị em trong nhóm cứ nương cậy sự hướng dẫn và ban ơn của Đức Thánh Linh.

Khi Đức Thánh Linh đã ra lệnh thì Ngài cũng mở đường. Chúa Nhật ngày 3 tháng 11, 2013, bà Geeta Kumar, vợ của mục sư Peter Kumar đến giảng cho nhóm học Kinh Thánh King Solomon. Bà nói tiên tri rằng: “Qua tháng tới, tức là tháng 12, thậm chí trong tháng 11 nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ đưa mục sư Chung Tử Bửu tới một địa điểm khác rộng rãi hơn. Ông phải thuê chỗ đó, nhưng tiền thuê hàng tháng không cao. Chúa sẽ cung cấp cho Hội Thánh mới các thứ họ cần. Con trai của mục sư sẽ trở về Houston để phụ giúp ông. Việc nầy sẽ sớm xảy ra!”

Ngày 30 tháng 11, 2013, ban điều hành Hội Thánh Khởi Đầu Mới ký kết hợp đồng thuê địa điểm 15178 Bellaire Boulevard, Houston, Texas 77083 làm cơ sở nhà thờ. Đức Chúa Trời ban ơn chẳng những đầy đủ tài chánh mà còn dư dật. Chúng tôi vẫn tiếp tục cầu xin Đức Thánh Linh sử dụng chúng tôi giới thiệu ơn cứu độ của Đức Chúa Trời đến cộng đồng người Việt tại Houston, Texas.

Những việc chúng tôi đang làm

1. Hội Thánh Khởi Đầu Mới chủ trương rao truyền ơn cứu độ loài người của Đức Chúa Trời bằng sự sống đạo gương mẫu một cách cụ thể. Để thực hiện lời dạy của Đức Chúa Jesus: “Các con là muối của đất; … là ánh sáng cho thế gian,” Hội Thánh thường xuyên trang bị và huấn luyện cho tín hữu trong Hội Thánh có thể sống đạo và làm chứng nhân cho Chúa qua cách sống đạo gương mẫu của mình. Thêm vào đó, Hội Thánh cũng trang bị cho mỗi tín hữu biết phải làm gì, nói thế nào để giới thiệu ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho những người thân quen của họ. Tích cực chăm sóc nuôi dưỡng tân tín hữu trong khung cảnh thân thiện, gọi là Tổ Tình Thương, là nguyên tắc mà chúng tôi vẫn luôn áp dụng.

2. Từ giữa năm 2017, Đức Chúa Trời đã đưa Hội Thánh Khởi Đầu Mới vào một cuộc phiêu lưu mới để dùng các phương tiện truyền thông đại chúng giới thiệu về Ngài và Tin Mừng của Ngài cho người Việt Nam ở khắp thế giới. Người ta có thể dùng hộp UNO IPTV xem tần số Tin Lành, hoặc YouTube, tìm Hoi Thanh Khoi Dau Moi, để xem các chương trình truyền hình rất hữu ích và hấp dẫn do chúng tôi tự thực hiện. Chương trình đó cũng được phát thanh tại Houston trên làn sóng AM 1560 ba lần mỗi tuần: Thứ Sáu 9:30 PM; Thứ Bảy 6:30 AM và Chúa Nhật 6:30 AM.