Hiểu Biết Ơn Tiên Tri, 28 Giêrêmi 45:5   Trông mong ơn mặc khải từ Đức Chúa Trời là một mong ước tốt lành. Muốn trở nên hữu ích cho…

Chúa Nhật, April 28, 2013 Hiểu Biết Ơn Tiên Tri, 27 Giăng 15:15   Một nguyên nhân chính khiến nhiều người không nghe được tiếng Chúa vì trong lòng chưa…

Hiểu Biết Ơn Tiên Tri, 26 Công Vụ 2:1–11   Người ta thường tưởng rằng khi Đức Chúa Trời phán thì giọng nói của Ngài rất uy nghiêm, và ngôn…

Hiểu Biết Ơn Tiên Tri, 25 Côlôse 1:16   Nhiều Cơ-đốc-nhân không hiểu cách Đức Chúa Trời phán với con dân Ngài ra sao; cũng có vài hệ phái thần…

Hiểu Biết Ơn Tiên Tri, 15 Vận Dụng Ơn Tiên Tri Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1–7 Sau khi đã nghiên cứu qua một số hiểm nguy và sai trật…

Chúa Nhật, January 6th, 2012 Hiểu Biết Ơn Tiên Tri, 16 Mục Đích Của Ơn Tiên Tri 1Côrinhtô 14:3 Theo các lời khuyên của sứ đồ Phaolô cho Hội-thánh Côrinhtô…

Chúa Nhật, January 13th, 2013 Hiểu Biết Ơn Tiên Tri, 17 Mục Đích Của Ơn Tiên Tri (2) 1Côrinhtô 14:1–5 Một trong các lý do nhắc nhở những người được…

Chúa Nhật, January 20th, 2013 Hiểu Biết Ơn Tiên Tri, 18 Cách Tiếp Nhận Sự Mặc Khải Tiên Tri Công Vụ 2:17 Trái với cái nhìn thông thường của chúng…

Chúa Nhật, January 27th, 2013 Hiểu Biết Ơn Tiên Tri 19 Chiêm Bao và Các Cảm Nhận Tiên Tri Công Vụ 2:17 Chiêm bao là hoạt động trong trí não…

Chúa Nhật, February 3rd, 2013 Hiểu Biết Ơn Tiên Tri, 20 Khả Năng Nghe Tiếng Chúa Êsai 6:1–8 Khi nhắc lại định nghĩa của việc nói tiên tri là: “Đức…

Page 1 of 31 2 3