Thư Hê-bơ-rơ, bài 27 Hê-bơ-rơ 13:9–25 Có hai loại giáo đồ dễ theo các thứ giáo lý sai trật. Loại thứ nhất là tín đồ theo đạo của gia đình,…

Thư Hê-bơ-rơ, bài 26 Hê-bơ-rơ 13:1–8 Phần cuối của thư Hê-bơ rơ nói tới ba đề tài lớn: Đức-tin (đ.11); bền bỉ trên thiên trình (đ.12); và những điều thực…

Thư Hê-bơ-rơ, bài 25 Hê-bơ-rơ 12:12–29 Khi đã biết rõ sự sửa dạy của Đức Chúa Trời nhằm làm cho chúng ta tốt hơn và xứng đáng với ơn kêu…

Thư Hê-bơ-rơ, bài 24 Hê-bơ-rơ 12:3–11 Bất cứ ai muốn tham gia vào một cuộc chạy đều phải trải qua một thời gian tập luyện để đủ sức theo đuổi…

Thư Hê-bơ-rơ, bài 23 Hê-bơ-rơ 12:1–2 Hai câu cuối của đoạn trước xác định một điều rất bất ngờ: “Tất cả những người đã đã được tiếng tốt nhờ đức…

Thư Hê-bơ-rơ, bài 22 Hê-bơ-rơ 11:27–40 Tác giả xác định đức tin của Môi-se qua việc dẫn toàn dân tộc Israel ra khỏi nước Ai-cập để tiến về miền đất…

Thư Hê-bơ-rơ, bài 21 Hê-bơ-rơ 11:13–26 Trước khi tới câu 13 nầy, tác giả đã bảy lần xác nhận “bởi đức tin,” các tổ phụ đã nêu những gương siêu…

Thư Hê-bơ-rơ, bài 20 Hê-bơ-rơ 11:8–12 Kinh-thánh cho biết ông Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời gọi là bạn của Ngài (Ê-sai 41:8; Gia-cơ 2:23), do đức tin mà ông đã…

Thứ Sáu, December 12th, 2014 Tìm Hiểu Tích Giáng Sinh, 01 Luca 1 và 2 Từ trước tới nay, đã có nhiều người chuyên tâm tìm hiểu để biết thời…

Thư Hê-bơ-rơ, bài 19 Hê-bơ-rơ 11:4–7 Trong các bài học trước, hai chữ ‘sinh-tế’ và ‘dâng hiến’ được sử dụng nhiều lần, khi tác giả mô tả công tác chuộc…

Page 1 of 31 2 3