Thư 2Têsalônica, bài 4 Các Trường Hợp Khó Xử 2Têsalônica 3:1–18 Sứ đồ Phaolô vẫn luôn nhớ tới tín hữu ở Têsalônica trong khi cầu nguyện. Bây giờ ông…

Thư 2Têsalônica, bài 3 Hãy Đứng Vững 2Têsalônica 2:8–17 Sứ đồ Phaolô công bố sự suy tàn và sụp đổ của kẻ chống Chúa, cũng gọi là kẻ phạm pháp…

Thư 2Têsalônica, bài 2 2Têsalônica 2:1–7 Hai câu đầu ngụ ý rằng đã có một số người ở Têsalônica hiểu lầm ý của sứ đồ Phaolô qua lá thư ông…

Thư 2Têsalônica, bài 1 Người Được Khen Thưởng, Kẻ Bị Phán Xét 2Têsalônica 1:1–12 Hai câu đầu là lời chào thường lệ của vị sứ đồ, giống như cách vào…