Chúa Nhật, December 27th, 2015 Trở Về Nền Tảng, 33 (Giáng Sinh 15c) Luca 2:1–20 Buổi nhóm cuối năm sau lễ Giáng Sinh có nhiều điều để tất cả tín…

Chúa Nhật, December 20th, 2015 Trở Về Nền Tảng 32 (Giáng Sinh 15b) Mathiơ 2:1–12 Chuyện tích về các nhà thông thái Đông-phương đến thăm Đức Chúa Giêxu tại Bết-lê-hem…

Chúa Nhật, December 13th, 2015 Mùa Giáng Sinh 15a Lu-ca 3:3–6 Chuyện tích về sự sinh ra và chức vụ dọn đường của Giăng Baptist luôn đi đôi với chuyện…

Chúa Nhật, November 29th, 2015 Trở Về Nền Tảng, bài 30 2Têsalônica 2:13–17 Lòng biết ơn và tinh thần tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi việc và mọi hoàn…

Chúa Nhật, November 22nd, 2015 Trở Về Nền Tảng, bài 29 2Phi-e-rơ 1:5–11 Niềm tin và mọi cách thực hành đức tin của Cơ-đốc-giáo đều hướng về Đức Chúa Trời,…

Chúa Nhật, November 15th, 2015 Trở Về Nền Tảng, bài 28 2Phi-e-rơ 1:1–4 Những chìa khoá, hay là bí quyết để mở những cửa bước vào thế giới đạo đức…

Chúa Nhật, November 8th, 2015 Trở Về Nền Tảng, bài 27 Rôma 5:1–8 Tình yêu thương trong nhân loại đã có từ thời Đức Chúa Trời tạo thành hai người…

Chúa Nhật, November 1st, 2015 Trở Về Nền Tảng, bài 26 Giăng 14:1–11 Qua những lời đối đáp giữa Đức Chúa Giêxu với các môn đồ thân cận với Ngài,…

Chúa Nhật, October 25th, 2015 Trở Về Nền Tảng, bài 25 1Côrinhtô 1:26–31 Nhiều người cho rằng những lời chép trong Kinh-thánh là khó hiểu. Họ ngạc nhiên khi nghe…

Chúa Nhật, October 18th, 2015 Trở Về Nền Tảng, bài 24 Lu-ca 19:41–44 Trong phần Kinh-thánh nầy, bác sĩ Lu-ca tường thuật sự kiện Đức Chúa Giêxu đi vào thành…

Page 1 of 41 2 3 4