Chúa Nhật, March 06th, 2016 Thư Êphêsô Hãy thử cố gắng ghi ra câu trả lời của bạn; sau đó đem so với những câu trả lời đã ghi sẵn…

Thư Tín Êphêsô Dẫn Nhập Một số người nghi ngờ rằng sứ đồ Phaolô không phải là tác giả của thư Êphêsô.  Lý do nêu ra là đầu thư không có…

Các Phước Hạnh Thuộc Linh Êphêsô 1:1–14 Phaolô được vinh dự làm sứ đồ của Đức Chúa Giêxu Christ bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, chẳng phải bởi ý…

Quyền Tối Thượng của Đấng Christ Êphêsô 1:15–23 Phần thứ nhì của đoạn 1 nầy là lời cầu nguyện chân thành của Phaolô cho các tín hữu trung tín tại…

Ân Huệ của Đức Chúa Trời Êphêsô 2:1 – 10 Sau khi trình bày về địa vị tối thượng của Đức Chúa Giêxu Christ, đầu của Hội Thánh, đối với mọi…

Được Hợp Nhất Trong Đấng Christ Êphêsô 2:11–22 So sánh phước hạnh hiện tại với quá khứ cũng là việc nên làm.  Vị sứ đồ nhắc nhở tín hữu ở…

Huyền Nhiệm của Đức Chúa Trời Êphêsô 3:1–13 Đầu đoạn 3, Phaolô nhắc lại rằng chức vụ sứ đồ của ông là do Đức Chúa Trời chỉ định.  Khi viết…

Lời Cầu Nguyện Chân Tình Êphêsô 3:14–21 Phân đoạn còn lại là lời cầu nguyện tha thiết và đầy yêu thương của Phaolô cho tín hữu rất yêu quý tại…

Hợp Nhất Êphêsô 4:1–10 Ba đoạn đầu của thư Êphêsô là các giáo lý nền tảng của phúc âm để dạy cho tín hữu biết về những chân lý vĩ…

Công Việc của Các Chức Vụ Êphêsô 4:11–16 Bài học nầy là các chi tiết tiếp theo phát biểu ở câu 7 “Tuy thế, mỗi chúng ta nhận được ân…

Page 1 of 21 2