1 Samuel, bài 19 1Samuel 18–19 Một anh hùng cái thế luôn luôn được mến mộ. Jonathan là một tráng sĩ rất anh hùng gan dạ; nhưng không bằng David…

1 Samuel, bài 18 1 Samuel 17:1–58 Người đọc Kinh Thánh phải hiểu cách người Do-thái xưa gom góp hay ghi chép các chuyện truyền khẩu, thành tài liệu đặt…

1 Samuel, bài 17 1 Samuel 16:1–23 Samuel tiếc cho vương triều mới thành lập với những chiến công hào hùng của Jonathan với Saul; vì từ một tập thể…

1Samuel, bài 16 1Samuel 15:1–35 Trong câu chuyện lịch sử của thời gian Saul làm vua trên Israel, người đọc Kinh Thánh thấy vài điều gây ra thắc mắc về…

1Samuel, bài 15 1Samuel 14:1–52 Khi ở Gilgal, vua Saul tự ý dâng tế lễ thiêu vì quá lo lắng, thiếu lòng tin vững vàng vào sự bảo vệ của…

1Samuel, bài 14 1Samuel 13:1–23 Câu đầu của đoạn nầy trong nguyên bản Hebrew rất khó hiểu; cho nên, bản dịch chúng ta đang có là lấy từ bản Bảy…

1Samuel, bài 13 1Samuel 12:1–25 Khi toàn dân Israel đã tề tựu đông đủ ở Gilgal, Samuel nói lời từ giã với họ rằng ông không còn làm thẩm phán…

1Samuel, bài 12 1Samuel 11:1–15 Ammon là ruột thịt của Moab. Hai người đều là con của ông Lót cháu Abraham. Họ trở thành hai dân tộc sống cạnh nhau…

1 Samuel, bài 11 1Samuel 10:1–27 Mặc dù đây là lần đầu tiên vị tiên tri của Đức Chúa Trời chính thức xức dầu cho một người lên làm vua…

1Samuel, bài 10 1Samuel 9:1–27 Kish thuộc gia đình giàu và thế lực trong chi tộc Benjamin. Benjamin là con trai út của Jacob. Kish có một con trai còn…

Page 1 of 21 2