Quan Xét, bài 20 Quan Xét 21:1-25 Trong phần mô tả toàn dân Israel tập họp tại Mizpah để hỏi tội những tên đồi bại ở Gibeah, thì chỗ ấy…

Quan Xét, bài 19 Quan Xét 19-20 Sau khi các chi tộc Israel, nhờ sự giúp sức của Đức Chúa Trời, đánh đuổi hầu hết người bản địa đi nơi…

Quan Xét, bài 18 Quan Xét 18:1-31 Những việc được tường thuật trong đoạn nầy diễn ra vào thời các trưởng lão Israel đã qua đời hết, và chưa có…

Quan Xét, bài 17 Quan Xét 17:1-13 Sau khi Giôsuê qua đời, chẳng ai được Chúa đưa lên làm người lãnh đạo toàn thể Israel. Lúc đã được ở yên…

Quan Xét, bài 16 Quan Xét 16:1–31 Chuyện tích tiếp theo về Samson đưa đến nhiều thắc mắc hơn là giải đáp những thắc mắc ấy. Sau khi giết chết…

Quan Xét, bài 15 Quan Xét 14-15 Thời gian trôi qua, Samson đã trưởng thành, chàng đi xuống Timnath chơi và phải lòng một cô gái người Philistine ở đó….

Quan Xét, bài 14 Quan Xét 13:1-25 Từ khi Chúa lập giao ước với Abraham, rằng Ngài sẽ ban xứ Canaan cho dòng dõi ông làm sản nghiệp, tới ngày…

Quan Xét, bài 13 Quan Xét 12:1–15 Dòng dõi của Ép-ra-im có tính tình không giống tổ phụ của họ chút nào. Joseph khiêm nhu và điềm đạm bao nhiêu,…

Quan Xét, bài 12 Quan Xét 11:1-40 Theo tập quán của người vùng Trung Đông vào thời tục lệ đa thê vẫn còn thịnh hành, thì con của những người…

Quan Xét, bài 11 Quan Xét 10:1-18 Mặc dù Abimelech không được kể là quan xét, nhưng với sức mạnh quân sự thì Abimelech cũng khiến cho kẻ thù của…

Page 1 of 21 2