Dân-số-ký, bài 24 Dân-số-ký 34–36 Trước khi tiến vào đất hứa, Đức Chúa Trời bảo Môi-se nói cho dân Israel biết rõ ranh giới vùng đất Chúa ban cho họ…

Dân-số-ký, bài 23 Dân-số-ký 33:1–56 Từ ngày dân Israel rời xứ Ai-cập cho tới ngày họ chuẩn bị vượt sông Jordan chính thức tiến vào đất hứa, thì họ đã…

Dân-số-ký, bài 22 Dân-số-ký 32:1–42 Hai chi tộc Reuben và Gad đóng trại chung thuộc cánh quân phía Nam Đền Tạm đã được 39 năm rồi. Cùng đóng trại ở…

Dân-số-ký, bài 21 Dân-số-ký 31:1–54 Thông thường, người ta thấy Đức Chúa Trời trừng trị các dân tộc gian ác bằng tai hoạ, dịch lệ hay hạn hán-đói kém. Nhưng…

Dân-số-ký, bài 20 Dân-số-ký 28–30 Đây là phần nhắc lại các luật lệ đã được rao truyền trước kia về những kỳ lễ và các món tế lễ mà dân…

Dân-số-ký, bài 19 Dân-số-ký 26–27 Sau tai hoạ bị phụ nữ Madian dụ quỳ lạy và ăn của cúng tà thần Baalpeor, hai mươi bốn ngàn người ngã chết, Đức…

Dân-số-ký, bài 18 Dân-số-ký 25:1–18 Shittim là chặng dừng chân cuối cùng trước khi Israel tiến chiếm vùng đất hứa ở bờ phía tây sông Jordan. Họ đã ở đó…

Dân-số-ký, bài 17 Dân-số-ký 23 – 24 Theo cách suy nghĩ của các dân tộc cổ xưa thì họ cần phải làm hài lòng vị thần mà họ muốn xin…

Dân số ký, bài 16 Dân-số-ký 22:1–41 Sau gần bốn mươi năm khốn khổ nhọc nhằn, dân Israel đã tới thảo nguyên Moab, đóng trại ở đó, đối diện với…

Dân-số-ký, bài 15 Dân-số-ký 21:1–35 Thời điểm của chiến trận đánh bại vua Arad, người Canaan, đã diễn ra vào gian đoạn nào thì không xác định được. Negev nằm…

Page 1 of 31 2 3