Bài Cầu Nguyện Chiến Đấu

Cáo Lỗi

Chương Trình TV của Hội Thánh Khởi Đầu Mới chân thành cáo lỗi!

Vì vài lý do ngoài ý muốn vì thiếu chuyên viên kỹ thuật trong thời gian nầy, chương trình TV của chúng tôi phải tạm ngừng, sớm lắm là tới giữa tháng Năm, 2024, mới có thể tái tục.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt thành của quý khán thính giả đối với chương trình TV của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại trong một ngày rất gần. Kính báo.

Hội Thánh Khởi Đầu Mới

Hội Thánh Khởi Đầu Mới

Tôn chỉ

ornament1

Hội Thánh Khởi Đầu Mới là một Hội Thánh độc lập, tin và thực hiện các ơn đặc biệt của Đức Thánh Linh ban cho mọi con cái Ngài. Chúng tôi tin và dựa vào sự dạy dỗ của Kinh Thánh phổ thông để rao giảng Tin Mừng của Đức Chúa Trời ban cho bất cứ ai trên thế gian muốn tiếp nhận.

Phương Châm

ornament1Phương châm của chúng tôi là hết sức truyền giáo cứu tội nhân và tích cực trang bị cho mọi tín hữu những điều cần thiết, mà họ phải có, để vừa sống đạo thành công, vừa làm gương mẫu như muối và ánh sáng tạo ảnh hưởng trên những người sống quanh họ.

Tiểu sử Hội Thánh

ornament1 Vào tháng Ba, năm 2013, Mục sư người Ân độ, Peter Kumar, một diễn giả có ơn tiên tri khá nổi tiếng trong các cộng đồng những sắc dân không nói tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, đến thăm và giảng cho một nhóm học Kinh Thánh người Việt, do mục sư Chung Tử Bửu lãnh đạo, tại phòng họp của cơ quan dịch vụ King Solomon trên đường Bellaire, thành phố Houston, Texas.

Những việc chúng tôi đang làm

ornament11. Hội Thánh Khởi Đầu Mới chủ trương rao truyền ơn cứu độ loài người của Đức Chúa Trời bằng sự sống đạo gương mẫu một cách cụ thể. Để thực hiện lời dạy của Đức Chúa Jesus: “Các con là muối của đất; … là ánh sáng cho thế gian,” Hội Thánh thường xuyên trang bị và huấn luyện cho tín hữu trong Hội Thánh có thể sống đạo và làm chứng nhân cho Chúa qua cách sống đạo gương mẫu của mình.

Bài giảng mới nhất

Hướng Đi Mới, bài 16 Mác 9:43–48 “Nếu tay con gây cho con phạm tội,…

Hướng Đi Mới, bài 15 Thi Thiên 16:7–11 “Con sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va là…

Hướng Đi Mới, bài 14 Giacơ 2:14–22 “Thưa anh em của tôi, nếu một người…

Hướng Đi Mới, bài 13 Hêbơrơ 11:1–3, 6 “Đức tin là sự xác quyết về…

Hướng Đi Mới, bài 12 Thi Thiên 19:1–4 “Các tầng trời rao truyền vinh quang…

Hướng Đi Mới, bài 11 1Côrinhtô 15:20–23 “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ cõi…

Hướng Đi Mới, bài 10 Philip 2:6–8 “Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng…

Hướng Đi Mới, bài 09 Êsai 40:25–26 “Đấng Thánh phán: ‘Các con so sánh Ta…

Trích một số lời bình

Phượng Nguyễn Thị Nguyệt
“Tôi chia sẻ bài giảng của Mục Sư trên facebook, Hội Thánh và con cái Chúa. Bài giảng của Mục Sư rất hay, những bài trả lời phỏng vấn đầy đủ tư liệu, kiến thức phong phú đa dạng, thật vô cùng quý giá, hữu ích cho mọi người! Trước đây, tôi nghe nhiều Mục Sư, Linh Mục...giảng dạy, nhưng không thỏa đáng! Từ ngày được Chúa ban cho cơ hội được nghe Mục Sư giảng, giờ tôi chỉ tìm nghe Mục Sư thôi! Cảm tạ Chúa! Cảm ơn Mục Sư!”
Trân Lê
“Cảm ơn Chúa vì Lời của Ngài. Nguyện Chúa đồng hành trên chức vụ Mục Sư. Amen.”
Vân Trần
“Xin chân thành cảm ơn Mục Sư Chung Tử Bửu. Mục Sư đã triển khai nhiều điều tuyệt vời mà bây giờ chúng tôi mới biết. Tạ ơn Chúa và cảm ơn Mục Sư. Chương trình hội luận nầy rất hữu ích, Rất mong có nhiều anh chị em thân hữu và quý con dân Chúa theo dõi để mở rộng tầm nhìn mà sống đạo đích thực! Merry Christmas and Happy New Year 2020!”
Ngày Mới
“Cảm tạ Chúa nhân từ! Cảm ơn Mục Sư vì đề tài nầy rất quan trọng, trước nay chưa ai giải thích thỏa đáng! Bài giảng (Tam Vị, Nhất Thể) nầy mới thật đầy đủ, chính xác!”
HoaPhuong Nguyễn
“Tôi rất thích nghe chương trình này, nhân đây tôi xin gửi đến câu hỏi sau: Người Công giáo tin vào Luyện ngục sau khi chết đi, do lời giảng của các Linh mục, dựa vào Kinh Thánh 1Côrinhtô 3:15 “.....được cứu dường như qua lửa;” nghĩa là tín hữu chết đi, phải đến nơi đó gột rửa tội lỗi 1 lần nữa mới lên thiên đàng, niềm tin đó có đúng không? Rất mong phản hồi ạ.”

Trả lời: “Chủ trương (hoặc giáo lý) ngục luyện tội của công giáo La-mã xuất phát từ sự VÔ TÍN của họ vào ơn chuộc tội toàn hảo của Đức Chúa Jesus. Nghĩa là theo sự dạy dỗ của họ thì huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus CHƯA ĐỦ để xoá hết tội lỗi của những người tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Từ chủ trương dùng công đức để tạo được (earn) quyền lợi hưởng phước thiên đàng, giáo hội La mã đi tới giáo lý nguỵ biện rất sai lầm nầy. 1Côrinhtô 3:15 là lời của sứ đồ Phao-lô dặn dò những người lãnh đạo phải cẩn thận về cách họ xây dựng Hội Thánh trên nền móng mà ông đã đặt là Đức Chúa Jesus Christ. Giáo lý ấy hoàn toàn SAI là vì: Huyết của Đức Chúa Jesus, Chiên Con của Đức Chúa Trời, đã hi sinh để mọi người tin Ngài không bị ném vào hoả ngục. Mặc dù phải chứng minh dài và nhiều hơn, nhưng tôi tin rằng những lời vắn tắt trên cũng đủ. Thân mến.” MS Bửu

HoaPhuong Nguyễn “Cám ơn Mục Sư, cầu xin Chúa Thánh Linh ban ơn khôn ngoan trên chức vụ của Mục Sư, để dùng Lời Chúa giúp con dân Chúa sống theo đúng Ý Chúa qua Lời Hằng Sống của Ngài. Amen.”
Ngày Mới .
“Ai là người theo CHÚA, mời tham khảo! Theo tôi rất khách quan và chuẩn xác! Cảm ơn chương trình.” (Chương trình TV 109 “Giáo Phái, Hệ Phái”)
Thuy Nguyễn
“Cảm ơn Chúa sử dụng ông mục sư giảng dạy lời Ngài cách rõ ràng dễ hiểu!!! God bless ông mục sư more and more.”
My Ngô
“Cảm ơn Chúa đã dùng mục sư Chung tử Bửu giảng dạy lời Chúa rất dễ hiểu, giọng nói cũng truyền cảm nghe hoài rất êm tai.”
Kim Phương Dương
“Lời giảng của mục sư rất rõ ràng, dễ hiểu, súc tích và dễ nhớ. Cảm tạ ơn Chúa. Nguyện xin Chúa đầy ơn trên công tác chức vụ của mục sư.”

Lời Kinh Thánh

(Công vụ 4:12)

ƠN CỨU RỖI và CHUỘC TỘI
chỉ CÓ trong ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST

"Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới gầm trời nầy chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu độ."
(Giăng 3:16)

ƠN CỨU RỖI và CHUỘC TỘI
chỉ CÓ trong ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài. Hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư vong mà được sự sống vĩnh cửu.”
(Êphêsô 2:8)

ƠN CỨU RỖI và CHUỘC TỘI
chỉ CÓ trong ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST

"Nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó chẳng phải đến từ anh em, để không ai khoe mình."
(Thi thiên 8:1)

ƠN CỨU RỖI và CHUỘC TỘI
chỉ CÓ trong ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST

“Lạy Đức Giê-hô-va là Chúa của chúng con, Danh Chúa vang lừng trên khắp đất biết bao”
(Truyền đạo 12:1)

ƠN CỨU RỖI và CHUỘC TỘI
chỉ CÓ trong ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST

“Trong tuổi thanh xuân, hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa của con, trước khi những ngày gian truân ập đến; trước khi những năm tháng tới gần mà con nói rằng: ‘Tôi không thấy thỏa lòng.”

Bài Cầu Nguyện Chiến Đấu