Chúa Nhật, October 30, 2011 Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh, 33 Cầu Nguyện Theo Lời Chúa (5) Mathiơ 7:1–29 Đức Chúa Giêxu dạy môn đồ Ngài và dân chúng về…

Chúa Nhật, October 23, 2011 Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh, 32 Cầu Nguyện Theo Lời Chúa (4) Mathiơ 6:19–34 Vấn đề mà loài người luôn luôn quan tâm suốt mọi…

Chúa Nhật, October 2, 2011 Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh, 31 Cầu Nguyện Theo Lời Chúa (3) Mathiơ 6:1–18 Mục đích mọi lời dạy dỗ của Đức Chúa Giêxu là…

Chúa Nhật, September 25, 2011 Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh, 30 Cầu Nguyện Theo Lời Chúa (2) Mathiơ 5:13–48 Lời Chúa giúp chúng ta nhận ra các nhược điểm của…

Chúa Nhật, September 18, 2011 Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh, 29 Cầu Nguyện Theo Lời Chúa (1) Mathiơ 5:1–12 Sau khi nhận biết những thiếu sót chung, tín hữu…

Chúa Nhật, September 11, 2011 Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh, 28 Hiệp Nhất Trong Sự Cầu Nguyện Mathiơ 18:15–35 Các Hội Thánh cũng như con dân Chúa khắp nơi…

Chúa Nhật, September 04, 2011 Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh, 27 Mục Đích Của Sự Cầu Nguyện Luca 11:1 Cầu nguyện không phải là một sinh hoạt bình thường…

Chúa Nhật, August 28, 2011 Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh, 26 Cuộc Chiến Đấu Nơi Kín Nhiệm Mathiơ 6:6 Thi Thiên 91:1 khẳng định rằng: “Người nào ở nơi…

Chúa Nhật, August 21, 2011 Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh (25) Nếp Sống Tâm Linh Nề Nếp (b) “Ai nói mình ở trong Ngài, người ấy phải sống giống như Ngài”…

Chúa Nhật, August 14th, 2011 Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh (24) Nếp Sống Tâm Linh Nề Nếp (a) Philíp 2:12–13 Mỗi khi người ta nghe nói tới vấn đề nề nếp,…

Page 1 of 41 2 3 4