Chúa Nhật, October 2, 2011

Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh, 31

Cầu Nguyện Theo Lời Chúa (3)

Mathiơ 6:1–18

Mục đích mọi lời dạy dỗ của Đức Chúa Giêxu là con cái Ngài phải nghe và làm theo những lời ấy. Vì thế, tất cả các giáo huấn của Đức Chúa Giêxu đều thực tiễn, và người nào có lòng vâng theo đều có thể thực hiện được. Khi dựa trên Lời Chúa để tự dò xét lòng mình, chúng ta thấy Lời ấy rất ích lợi cho tâm linh chúng ta. Ai muốn biết cách sống cuộc sống Cơ-đốc-nhân trên đất như thế nào, người đó hãy cẩn thận xem xét và suy gẫm những giáo huấn mà Đức Chúa Giêxu đã dạy trong Bài Giảng Trên Núi nổi tiếng từ ngàn xưa. Sau khi dạy về cách đối xử với người thù ghét mình, Đức Chúa Giêxu dạy tiếp về vấn đề làm việc phúc đức, cầu nguyện, vv…

“Phải thận trọng khi làm việc phúc đức, đừng cho mọi người thấy. Nếu không, các con sẽ chẳng nhận được phần thưởng gì từ Cha các con ở trên trời đâu” (6:1). Trước nay, tôi thực hành sự công nghĩa của tôi như thế nào? Tôi có biểu diễn cho người khác thấy không? Tôi có cố ý phô trương bằng nhiều cách để khiến người ta nghĩ rằng tôi có nếp sống thuộc linh mạnh mẽ không? Trình độ diễn xuất của tôi giỏi đến đâu? Nếu chúng ta đã có lần phô diễn hoặc thường xuyên phô trương việc phúc đức của mình, thì hãy ăn năn và quyết tâm từ bỏ tâm lý ấy, rồi cầu xin Chúa đổi mới con người bề trong của chúng ta; để mọi việc làm phúc đức mà chúng ta làm từ nay đều xuất phát từ lòng chân thành, khiêm nhường của một tâm linh dịu dàng.

“Khi biếu cho người nghèo, các con đừng làm như bọn đạo đức giả. Họ thổi kèn trong các hội đường và phố chợ để mọi người thấy và kính nể họ. Ta bảo thật, họ đã nhận được đầy đủ phần thưởng của mình rồi. Cho nên, khi các con biếu kẻ nghèo, đừng để người khác biết. Hãy biếu một cách kín đáo. Cha các con thấy những hành vi kín đáo sẽ thưởng cho các con” (6:2–4). Có khi nào chúng ta để ý tới việc tế nhị nầy không? Có thể rằng chúng ta chẳng khi nào khua chiêng, gióng trống om sòm khi dâng hiến hoặc bố thí; nhưng lòng lại thầm cảm thấy sung sướng khi có người biết đến sự dâng hiến hoặc hi sinh của chúng ta. Nếu tư tưởng hoặc tâm lý ấy thỉnh thoảng vẫn xâm chiếm tâm hồn chúng ta, thì hãy ăn năn và cầu xin Chúa tha tội. Nhiều người sẵn sàng chịu khó nhọc hoàn thành các nghĩa vụ tôn giáo, để mong rằng công khó của mình được người ta biết đến hoặc ghi công. Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta một lòng cảnh giác về lãnh vực dễ phạm tội nầy. Chúa hứa rằng người vâng lời sẽ có phần thưởng.

“Khi các con cầu nguyện, đừng làm như bọn đạo đức giả. Họ thích đứng trong hội trường và các góc đường rồi cầu nguyện để mọi người thấy. Ta bảo thật, họ đã nhận được phần thưởng của mình rồi” (6:5). Khi tôi cầu nguyện, tôi có bị áp lực tâm lý phải nói sao cho thật văn hoa chải chuốt, vì sợ bị người khác chê không? Hoặc là vì sợ người khác biết mình yếu đuối; nên không dám cầu nguyện công khai giữa hội chúng không? Cả hai thái độ đó giống nhau vì cùng bị thúc đẩy bởi cùng một động lực: sĩ diện và cái tôi. Hãy ăn năn và cầu xin Chúa tha tội. Hãy xin Chúa dạy chúng ta sự cầu nguyện đẹp ý Ngài.

“Khi cầu nguyện, các con hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại rồi cầu nguyện với Cha là Đấng không ai thấy. Và Cha các con là Đấng thấy những việc kín đáo, sẽ thưởng cho các con” (6:6). Tôi có cầu nguyện trong nơi kín đáo của lòng tôi không? Tôi có giữ một số điều chỉ để thầm nguyện với Cha trên trời không? Tôi có kinh nghiệm được sự trò chuyện chân thành và thân mật với Ngài chưa? Tại phòng riêng của mình, tôi cầu nguyện những gì? Có cầu thay cho người khác? Có bày tỏ nỗi ưu tư về Hội Thánh và công việc chung không? Hay là trong nơi ấy tôi chỉ trình một bản liệt kê những nhu cầu hoặc đòi hỏi của mình mà thôi? Hãy ăn năn và cầu xin Chúa tha tội về việc không có giờ cầu nguyện riêng tư với Ngài; về sự ích kỷ chẳng bao giờ biết cầu thay cho nhu cầu hoặc tình trạng khẩn cấp của người khác. Hãy xin Chúa thường xuyên nhắc nhở chúng ta về việc dành thì giờ ở riêng với Chúa để cầu nguyện, trò chuyện tương giao với Ngài. Hãy luôn ghi khắc lời hứa trong Kinh Thánh: “Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng” (Thi thiên 91:1).

“Còn khi cầu nguyện, đừng làm giống như kẻ không biết gì về Chúa. Họ lải nhải những điều vô nghĩa, tưởng rằng Chúa sẽ nghe vì họ đã nói nhiều” (6:7). Tôi có thường lặp đi lặp lại những lời nói văn hoa chải chuốt mà trống rỗng không? Có thường nói những lời đã thành thói quen mà thật lòng chẳng phải ý mình muốn nói không? Có nhận ra chỗ yếu trong sự cầu nguyện của mình không? Hãy ăn năn và cầu xin Chúa giúp thay đổi những thói quen tai hại trong sự cầu nguyện. Hãy cầu xin Chúa dạy chúng ta cầu nguyện bằng những lời đơn sơ thành thật từ trong lòng và có hiệu quả. Cũng hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta biết làm gương trong lời cầu nguyện của mình, để các tín hữu còn non trẻ trong Chúa có thể noi theo gương ấy.

Hãy suy gẫm bài cầu nguyện Chúa dạy: “Lạy Cha chúng con ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh; Vương quốc Cha được đến, Ý Cha được nên ở đất như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày; xin tha tội cho chúng con, như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác! Vì vương quốc, quyền năng, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời. A-men” (6:9–13). Đây là bài cầu nguyện chung thuộc lòng, mà mỗi lần đọc những lời cầu nguyện nầy, lòng chúng ta hiếm khi hoà lòng với ý nghĩa của từng câu trong bài cầu nguyện. Bài cầu nguyện nầy bắt đầu bằng câu tôn vinh Cha Thánh ở trên trời. Tôi có thật lòng tôn thánh Danh Chúa qua cách sống và những lời nói thường ngày không? Tôi có muốn Ngài được vinh danh không? Tôi đã làm những gì để bộc lộ được ý muốn đó, nếu có? Những điều cầu xin của tôi có phản ảnh được ước ao trong lòng tôi rằng Ngài cần phải được tôn vinh không?

Đức Chúa Giêxu dạy rằng chúng ta phải cầu xin cho Nước Chúa đến và Ý Chúa được thành tựu trên trái đất như đã thể hiện và thành tựu trên trời vậy. Như thế, mỗi lần đọc câu nầy, tôi suy nghĩ những gì trong lòng, và mong muốn những gì trong tâm trí? Nếu Nước Chúa được thể hiện và Ý Chúa được thành tựu trên đất, thì chúng ta sẽ phản ứng ra sao đối với của cải trần gian mà ta đang hưởng thụ? Hãy ăn năn về những lần lòng không thành thật khi đọc bài cầu nguyện nầy.

Tôi có hoàn toàn nhờ cậy Chúa trong mọi nhu cầu của cuộc sống thể chất không? Về tội lỗi thì sao? Tôi có thật lòng muốn giải quyết nó không? Có trì chí đối phó với nó, tìm kiếm sự tẩy sạch và sự tha thứ của Chúa không? Có tha thứ những người ghét mình không? Chúng ta đã làm những gì để tránh khỏi sự cám dỗ và điều ác? Hãy ăn năn và cầu xin Chúa tha tội vì chúng ta vẫn thường cậy sức riêng của mình trong lãnh vực nầy.

“Khi các con nhịn ăn đừng làm ra vẻ buồn rầu như bọn đạo đức giả” (6:16–18). Những người chưa quen nhịn ăn để cầu nguyện tương giao với Chúa có lẽ chưa biết nhiều về phương diện nầy. Sự nhịn ăn có thể làm cho sức khoẻ thân thể sút kém, nhưng lại làm cho tâm linh mạnh mẽ. Nếu ai chưa từng kiêng ăn vì Chúa, thì nên bắt đầu tự vấn tại sao mình chưa thể làm. Ai đã từng nhịn ăn, thì nên tư hỏi: Tôi kiêng ăn, nhưng tôi có kiêng cữ những thứ ở trần gian đang làm mê muội đời sống tâm linh tôi không? Có điều gì ở cõi trần nầy đang ngăn trở đôi mắt tâm linh tôi không? Tôi có bị trói buộc bởi những điều tôi ưa thích không? Hãy ăn năn và cầu xin Đức Thánh Linh lôi những điều kín đáo trong mọi ngóc ngách của lòng chúng ta ra phơi bày trước ánh sáng chân lý của Ngài, và ban cho ta một tấm lòng biết bắt đầu tìm kiếm Ngài.

Đây là cơ hội cho chúng ta dò xét lòng mình. Con đường theo Chúa là hẹp và khó đi, nhưng với sự giúp sức và nâng đỡ của Chúa, những ai biết nương cậy Ngài đều có thể thảnh thơi bước đi. Hãy dành thì giờ đọc Lời Chúa, ở riêng với Ngài để có thể cầu nguyện theo Lời Ngài.

QuyenNangThuocLinh31.docx

Rev. Dr. CTB