Chúa Nhật, December 28th, 2014 Mùa Giáng Sinh, 04 Giăng 3:1–21 Giáo chủ của tất cả các tôn giáo do loài người lập ra đều là loài người. Hoặc là…

Chúa Nhật, December 21st, 2014 Mùa Giáng Sinh, 03 Lu-ca 2:1–20 Những người đã tìm hiểu, hay nghe giảng các chuyện tích giáng sinh, đều đã biết truyện tích thiên…

Thứ Sáu, December 19th, 2014 Chuyện Tích Giáng Sinh, 02 Ma-thi-ơ 1:18–2:23 Rất ít người biết một cách chính xác về những sự tích giáng sinh và thời điểm giáng…

Chúa Nhật, December 14th, 2014 Mùa Giáng Sinh, 02 Ma-thi-ơ 1:18–25   Tính di truyền của tội lỗi là lãnh vực mà không một ai trong nhân loại có thể…

Chúa Nhật, December 7th, 2014 Mùa Giáng Sinh, 01 Lu-ca 1:26–35 Từ trước vô cùng, trước khi tạo nên vũ trụ, Đức Chúa Trời đã thiết lập kế hoạch nối…