Thời Tận Thế Khải Huyền 22:6 – 21 Sách Khải Huyền là một sách hết sức ly kỳ và hấp dẫn. Đã đến hồi kết thúc của sách tiên tri…

Thời Tận Thế Khải Huyền 21:1 – 27 Hai chương cuối của sách Khải Huyền trình bày mục đích vĩnh viễn và sự sắm sẵn tuyệt vời của Đức Chúa…

Thời Tận Thế Khải Huyền 21:1 – 27 Hai chương cuối của sách Khải Huyền trình bày mục đích vĩnh viễn và sự sắm sẵn tuyệt vời của Đức Chúa…

Thời Tận Thế Khải Huyền 20:1-15 Thiên sứ đến từ trời cầm theo chìa khoá vực sâu không đáy (abyss 9:1-2) và sợi xiềng lớn để trói satan giam vào…

Thời Tận Thế Khải Huyền 19:1-21 Sau khi Babylôn lớn, mệnh danh là ‘đại dâm phụ,’ bị đoán phạt, cả thiên đàng vui mừng ca ngợi Đức Chúa Trời “vì…

Thời Tận Thế Khải Huyền 17 – 18 Khải Huyền đoạn 17 nói về một hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội vào thời tận thế, là thủ…

Thời Tận Thế Khải Huyền 17:1-18 Khải Huyền 16:19 nói Babylôn lớn sẽ bị uống chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Các đoạn 17-18 giải thích Babylôn lớn là…

Thời Tận Thế Khải Huyền 16:1-21 Tất cả các tai hoạ nói đến trong đoạn nầy đã xảy ra, vì sau những tai họa kinh hoàng, vẫn có nhiều người…

Thời Tận Thế Khải Huyền 14 – 15 Khởi đầu đoạn 14 có hình ảnh Chiên Con đang đứng trên núi Siôn với 144 ngàn người được nói đến ở…

Thời Tận Thế Khải Huyền 13:1-18 Như đã đề cập ở bài trước, các đoạn từ 12-15 là phần giải thích chen giữa hai đoạn 11 và 16. Hai con…

Page 1 of 31 2 3