Thời Tận Thế

Khải Huyền 20:1-15

Thiên sứ đến từ trời cầm theo chìa khoá vực sâu không đáy (abyss 9:1-2) và sợi xiềng lớn để trói satan giam vào vực sâu nầy trong 1000 năm. Xiềng có nghĩa là một biện pháp cầm giữ. Satan sẽ bị giam giữ để không được đi lừa dối dân cư trên đất trong 1000 năm. Tại sao satan phải được thả ra ít lâu sau khi mãn hạn 1,000 năm? Có thể vì 3 lý do: a) để chứng minh tánh tình không sửa đổi được của satan, b) trình bày đức công chính tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong việc ném mọi kẻ ác vào hoả ngục, c) chứng tỏ cho loài người biết rằng họ luôn luôn cần đến Chúa để được biến đổi. Lý do thứ nhất vạch trần bản chất lừa dối của satan. Bị giam cầm 1,000 năm chưa thể khiến satan tỉnh ngộ. Dù biết không chống nổi quyền phép của Đức Chúa Trời và các thiên sứ của Ngài hắn vẫn đi lừa dối dân cư trên đất ngay sau khi vừa được thả ra. – Việc thả satan chứng tỏ cho vũ trụ biết rằng Chúa không đối xử bất công với cựu thiên sứ trưởng Luxiphe chút nào.

Giăng lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. 1Côr. 6:3 ghi rằng các con dân trung thành với Chúa, sẽ xét đoán các thiên sứ và xét đoán cả những việc trong đời nầy. Như vậy, những người ngồi trên ngai là con dân Chúa trải qua các thời đại. Họ sẽ không bị phán xét và sự chết thứ nhì không có quyền gì trên họ (20:6). – Còn những người không được cứu, đã chết, sẽ không sống lại ở lần sống lại thứ nhất. Họ sẽ sống lại và bị xét đoán khi hạn một ngàn năm đã mãn. 20:1-7 nói đến 1,000 năm tới 6 lần. Như vậy nó không mang nghĩa tâm linh như vài quan điểm thần học đã nghĩ, mà là 1,000 năm theo đúng nghĩa đen. Êsai 11:1-9; 65:17-25, mô tả thời hạnh phúc nầy là thời kỳ bình an thái hoà; tuy chết chóc và bệnh tật rất hiếm hoi nhưng không có nghĩa là không xảy ra, tuổi người thì thọ như tuổi cây. Nếu người ta sẽ sống lâu như thế thì dân số thế giới sẽ tăng rất nhiều trong 1000 năm ấy.

Những thế hệ được sinh ra trong thời kỳ 1,000 năm bình an không bị sự ác hay gian dối cám dỗ, nhưng họ bị buộc phải thờ kính Đức Chúa Giêxu là Vua của cả thế gian. Chúa muốn con cái Ngài chân thành yêu mến Ngài chứ không phải vì bị bắt buộc. Satan được thả ra để thử lòng của các thế hệ sống thọ từ vài trăm đến ngàn tuổi nầy. Họ vẫn có sự tự do lựa chọn của dòng dõi loài người. 1000 năm bình an hạnh phúc dưới sự cai trị của Đức Chúa Giêxu Christ và các thánh của Ngài không có sự bất công nào khiến cho người ta phải bất mãn. Tuy vậy, lòng yêu mến đối với Chúa của người thuộc các thế hệ ấy chưa bao giờ được thử nghiệm là chân thật, nếu chưa từng bị cám dỗ. Đức Chúa Trời công nghĩa muốn rằng tình yêu phải là sự tự nguyện chứ không phải vì bị ép buộc. Các thế hệ ấy sẽ ở trong một “…thế gian đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giêhôva” (Êsai 11:9b). Lúc ấy, satan được thả ra, người dù đã biết sự thật về Chúa mà vẫn bị cám dỗ hướng về điều ác sẽ bị trừng trị. Không ai có thể oán trách Đức công chính của Đức Chúa Trời.

1000 năm bình an chưa phải là trời mới đất mới. Lòng người vẫn phải được tái sinh mới có thể sống trong cõi của các thần linh. Satan thì cố gắng thuyết phục loài người rằng chỉ cần giữ gìn môi trường sống tốt hơn, thể chất loài người khoẻ mạnh hơn, nền giáo dục tốt hơn, cải tổ xã hội thì sẽ đạt được một thế giới hoà bình và toàn hảo. Chúa chứng minh rằng mọi điều ấy chỉ là tư tưởng hư không. Đầu tiên Ngài đặt loài người vào vườn địa đàng Êđen, một môi trường tuyệt hảo nơi muôn loài sống hoà thuận với nhau. Người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời với lòng hoàn toàn trong sạch, chẳng có dấu vết nào của tội lỗi, hoàn cảnh không làm họ hư hoại. Nhưng họ vẫn sa ngã.

Đức Chúa Trời không bao giờ ép buộc ai. Tuy nhiên, luật của thiên đàng là loài người phải sanh lại mới được cứu rỗi. Loài người là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời luôn luôn cần đến Ngài. Đến kỳ cuối cùng của lịch sử thế gian và vũ trụ, một lần nữa Chúa chứng minh rằng người ta vẫn phải cần được Ngài biến đổi để phù hợp với điều kiện của thiên đàng. Sau 1,000 năm sống trong một môi trường tuyệt hảo với những ơn phước vô bờ bến của Vua muôn vua, tâm tánh của người chưa được biến cải, khi gặp cơ hội, sẽ sẵn sàng nổi loạn chống lại sự cai trị của Đấng Tạo Hoá, là Đấng đã ban mọi phước lành cho mình. Nếu không thả satan ra một thời gian ngắn, thì tâm tánh hư hoại bên trong của loài người thời ấy sẽ không bị bộc lộ. Satan được thả ra để không ai chối cãi hoặc oán trách sự đối xử công chính của Đức Chúa Trời đối với họ.

Đoạn 20 nói về sự sống lại thứ nhất (5) và sự chết thứ nhì (6). Hầu hết tín hữu đều tin về sự sống lại tổng quát của mọi người vào ngày tận thế. Nhiều giáo hội dạy dỗ rằng Đức Chúa Giêxu sẽ trở lại thế gian, cuộc tận thế sẽ diễn ra. Mọi người chết bất kể ai đều sẽ sống lại ứng hầu trước mặt Chúa của trời đất, mọi sách đều mở ra, tất cả việc làm của từng người lúc còn sống sẽ bị bày tỏ, họ sẽ nghe sự phán xét sau cùng của Đức Chúa Trời. Ai được cứu sẽ vào nơi vinh quang, yên nghỉ đời đời; ai phạm tội sẽ bị trừng phạt trong hoả ngục vĩnh viễn. Lời dạy của Đức Chúa Giêxu Christ và Kinh Thánh không nói như vậy.

Sách Khải Huyền cho biết rõ có hai sự sống lại cách nhau 1,000 năm. Những người thuộc về Chúa đã sống ở thời Cựu Ước và thánh đồ của thời Tân Ước có dấu ấn của Đức Thánh Linh, mà đã qua đời, đều hưởng sự sống lại thứ nhất trước thời kỳ 1,000 năm bình an. Còn những kẻ chết khác sẽ sống lại khi mãn hạn 1,000 năm để bị phán xét và trừng phạt thì gọi là sự sống lại thứ nhì và sự chết thứ nhì. Giăng 5:28-29 Đức Chúa Giêxu tóm tắt về hai sự sống lại nhưng không nhắc đến khoảng cách thời gian: “sống lại để được sống, và sống lại để bị phán xét.Luca 14:14 Chúa lại nói về sự sống lại thứ nhất của những người công nghĩa: “đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả.” Lời Phaolô ở 1Tês.4:16, “… những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết” thuộc về thời điểm trước 1,000 năm bình an, là hi vọng phước hạnh của các thánh đồ, vì họ được biến hoá thành thân thể thần linh bất tử. Sự chết thứ nhì không ảnh hưởng gì trên thể xác không bị hư hoại. Phaolô nói về sự sống lại theo thứ tự (tagma), nghĩa là theo ‘nhóm, khối’1Côr.15: 22 -23.  Nghĩa là người ta sẽ sống lại tuỳ theo nhóm, khối mà mình thuộc về.  Sự sống lại thứ nhất sẽ bao gồm mọi kẻ chết trong Đấng Christ hay vì Đấng Christ mà chịu chết.

Sự sống lại thứ nhì là để chịu xét đoán (20:11-15), cho nên những người chết, cả lớn và nhỏ đều phải đứng trước toà phán xét. – Họ bao gồm từ Cain giết em, tới kẻ theo satan trong sự phản nghịch vào cuối thời kỳ 1,000 năm bình an. Có câu nói rằng: “Ai được sinh ra chỉ một lần sẽ bị hai lần chết. Ai được sinh hai lần chỉ chết một lần thôi.” Nguyên lý bảo toàn năng lượng khám phá rằng mọi thứ thể chất trong vũ trụ chỉ biến đổi từ thể nầy sang thể khác chứ không bị tiêu tan dù thể xác người chết có bị phân huỷ. Vì thế, mọi thứ chứa các phân tử, nguyên tử của thân thể đã bị phân huỷ, sẽ hoàn lại theo lệnh của Đấng Sáng Tạo ra các thân thể ấy. “Mọi sách đều mở ra,” nghĩa là mọi tư tưởng, ý nghĩ, lời nói, hành động bị thiên đàng ghi chép đều sẽ được đưa ra làm bằng chứng để xét xử theo đức công chính tuyệt đối của Chúa. “Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống” (12b), để sau khi những người bị hình phạt nghe tố cáo về những việc làm hư hoại của họ, sách sự sống sẽ làm chứng rằng họ không có tên trong sách ấy.

Đức Chúa Trời là Đấng công bằng và chính trực, cho nên không phải mọi người hư mất đều chịu hình phạt giống nhau trong hoả ngục, mà sẽ có nhiều mức độ trừng phạt khác nhau. Mặc dù tất cả hình phạt trong hoả ngục đều là đau đớn đời đời, nhưng các mức độ bị đau đớn cũng khác nhau. Ở Mathiơ 11:24-26, Đức Chúa Giêxu Christ dạy về các mức độ trừng phạt nặng nhẹ trong ngày phán xét. Dựa trên lời dạy ấy, những yếu tố để phân định có lẽ sẽ là: người bị phạt đã bao nhiêu lần từ chối cơ hội tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêxu Christ; lượng ánh sáng phúc âm mà người đó đã hưởng, môi trường xã hội mà người đó đã sống, thái độ cùng chủ trương của họ đối với các vấn đề đạo đức, và mức độ cùng số lượng tội lỗi mà người đó đã phạm. Đức Chúa Trời sẽ buộc mỗi người phải chịu trách nhiệm tuỳ theo mức độ sự sáng và cơ hội mà họ đã có. Không biết đường đi mà bị phạt vẫn khá hơn ngàn lần đối với người đã được chỉ đường nhưng từ chối không theo. Hãy tỉnh táo và khôn ngoan trong mọi sự chọn lựa của mình. A-men.

KhaiHuyen26.docx

Rev. Dr. CTB