Lý Do Thay Đổi Chương Trình 2Côrinhtô 1:1–24 Trong thư trước, vị sứ đồ đã nhấn mạnh rằng ông có ý định đến thăm Hội Thánh Côrinhtô trên đường qua…

Dung Thứ và Chiến Thắng 2Côrinhtô 2:1–17 Phaolô tiếp tục nói về lý do tại sao ông đã không đến thăm sau khi viết lá thư thứ nhất như ông…

Vinh Quang của Giao Ước Mới 2Côrinhtô 3:1–18 Khởi đầu đoạn nầy, Phaolô giải thích rằng không phải ông tự đề cao mình khi ông hãnh diện nói rằng ông…

Bình Đất Chứa Kho Tàng Báu Vật 2Côrinhtô 4:1–18 Đứng trước những cáo buộc vu khống của các sứ đồ giả, giáo sư giả, Phaolô nói về hai phẩm chất…

Nhà Trên Trời & Chức Vụ Giải Hoà 2Côrinhtô 5:1–21 Mười câu đầu là các phân tích tiếp theo phần trước về nền tảng của sự can đảm, kiên nhẫn mà tín…

Những Lời Khuyên Giục Chân Thành 2Côrinhtô 6:1–18 Trong phần nầy, sứ đồ Phaolô đưa ra những lời khuyên giục chung cho tất cả những người mà ông đã giảng…

Nỗi Vui Mừng của Phaolô 2Côrinhtô 7:1–16 Đoạn nầy bắt đầu bằng lời khuyên giục về tiến trình thánh hoá và sự tôn trọng cần phải có đối với người…

Sẵn Lòng Cứu Trợ 2Côrinhtô 8:1–24 Trong phần nầy, Phaolô nói về công tác từ thiện cụ thể cứu giúp cho các thánh đồ nghèo khổ ở Giêrusalem và xứ…

Phần Thưởng của Lòng Dâng Hiến Rộng Rãi 2Côrinhtô 9:1–15 Sứ đồ Phaolô nói rằng “Về việc phục vụ các thánh đồ, tôi không cần viết thêm gì nữa” (1),…

Quyền Hạn của Sứ Đồ Phaolô 2Côrinhtô 10:1–18 Côrinhtô là nơi mà sứ đồ Phaolô bị các sứ đồ giả chống đối kịch liệt. Những đầy tớ chân thật của…

Page 1 of 21 2