Phục Truyền Luật Lệ, bài 40 Phục Truyền 34:1–12 Đỉnh Pisgah trên núi Nebo thuộc dãy núi Abarim ở phía đông của sông Jordan (Phục 32:49) có lẽ là đỉnh…

Phục Truyền Luật Lệ, bài 39 Phục Truyền 33:18–29 Sabulon là con trai thứ sáu của Leah, em kế của Ysaca (18). Lời chúc phước về “Sabulon hãy vui mừng…

Phục Truyền Luật Lệ, bài 38 Phục Truyền 33:12–17 Benjamin là con trai út của Jacob, con trai thứ nhì của người vợ mà Jacob vô cùng yêu quý là…

Phục Truyền Luật Lệ, bài 37 Phục Truyền 33:8–11 Lời chúc phước kế tiếp của Môi se được ghi ở đây là dành cho chi tộc Lê-vi, trong đó nhắc…

Phục Truyền Luật Lệ, bài 36 Phục Truyền 33:1-7 Khi nghiên cứu ngũ kinh của Môi-se, tức là năm sách đầu tiên của Kinh-thánh Cựu-ước, độc giả sẽ gặp một…

Phục Truyền Luật Lệ, bài 35 Phục Truyền 32:34-52 Đức Chúa Trời chịu đựng tội lỗi và các hành động phản bội của Israel đã lâu rồi; vì Ngài chưa…

Phục Truyền Luật Lệ, bài 34 Phục Truyền 32:19-33 Đức Chúa Trời ghê tởm những kẻ đã từng thấy quyền năng của Ngài, nhận lãnh ơn phước và sự bảo…

Phục Truyền Luật Lệ, bài 33 Phục Truyền 32:1–18 Như đã nói trước, những bài có vần điệu thì dễ nhớ, dễ thuộc hơn các bài văn xuôi; cho nên,…

Phục Truyền Luật Lệ, bài 32 Phục Truyền 31:1-30 Sau khi giảng nhiều ngày liên tiếp, từ việc thuật lại từng đoạn đường Israel đã đi qua, cho tới việc…

Phục Truyền Luật Lệ, bài 31 Phục Truyền 30:1-20 Người ta thường tự tin khả năng phán đoán của họ và ít tin những lời cảnh cáo của Chúa. Vì…

Page 1 of 41 2 3 4