Theo Dõi Tận Thế, bài 65 Khải Huyền 22:6–21 Đã đến hồi sách tiên tri nầy kết thúc, cũng là những lời cuối của Kinh Thánh. Chúng ta tin Lời…

Theo Dõi Tận Thế, bài 64 Khải Huyền 21:3– 22:5 Thành Jerusalem Mới có 12 cửa mang tên 12 chi tộc Israel, và 12 nền mang tên 12 sứ đồ…

Theo Dõi Tận Thế, bài 63 Khải Huyền 21:1–2; 9–27 Hai đoạn chót của sách Khải Huyền nói tới bảy điều mới (số 7 của Kinh Thánh tiêu biểu cho…

Theo Dõi Tận Thế, bài 62 Khải Huyền 21:2–4 Sau khi đem dân Israel ra khỏi xứ Ai-cập và rẽ Biển Đỏ cho họ đi qua rồi, Đức Chúa Trời…

Theo Dõi Tận Thế, bài 61 Khải Huyền 21:1–8 Phần cuối của sách Khải Huyền trình bày mục đích vĩnh viễn và sự sắm sẵn tuyệt vời của Đức Chúa…

Theo Dõi Tận Thế, bài 60 Khải Huyền 20:1–15 Một Thiên sứ từ trời xuống cầm chìa khoá vực sâu không đáy (abyss 9:1–2) và cái xiềng lớn để bắt…

Theo Dõi Tận thế, bài 59 Khải Huyền 19:11–21 Khởi đầu sách Khải Huyền viết: “Sự mặc khải của Đức Chúa Jesus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho…

Theo Dõi Tận Thế, bài 58 Khải Huyền 19:1–10 Sau khi Babylon vĩ đại, kẻ bị gọi là ‘đại kỹ nữ’ hay ‘đại dâm phụ,’ bị đoán phạt, cả thiên…

Theo Dõi Tận thế, bài 57 Khải Huyền 18:1–24 Ông Giăng lại nhìn thấy một vị thiên sứ khác từ trời xuống đầy uy quyền, và vinh quang của thiên…

Theo Dõi Tận Thế, bài 56 Khải Huyền 17:8–18 Sau khi xem xét những việc làm ám muội của các thế lực muốn làm giàu trên sinh mạng của vô…

Page 1 of 71 2 3 7