Theo Dõi Tận thế, bài 59

Khải Huyền 19:11–21

Khởi đầu sách Khải Huyền viết: “Sự mặc khải của Đức Chúa Jesus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài để bày tỏ cho các đầy tớ Ngài những việc sắp phải xảy đến. Ngài sai thiên sứ đến tỏ cho Giăng, đầy tớ Ngài” (1:1). Hầu hết các lời mà sứ đồ Giăng nghe trong sách nầy đều do thiên sứ nói cho ông biết. Khi ông thấy cảnh trạng vinh quang của Hội Thánh trên thiên đàng được mặc sự công nghĩa của Đấng Christ và được Ngài sẵn sàng tiếp nhận, ông quá mừng rỡ thì thiên sứ nói: “Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời” (9). Sau khi ngăn cản Giăng thờ lạy mình, thiên sứ lại nói: “… Vì lời chứng của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri” (10b).

Tất cả các lời tiên tri đều xoay quanh Đức Chúa Jesus. Toàn thể Cựu Ước đều dẫn đến Đấng Cứu Thế; vì Đức Chúa Jesus giải thích: “Các ngươi tra cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời. Chính Kinh Thánh làm chứng về Ta” (Giăng 5:39). Hễ khi nào Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho lời tiên tri ngày nay, Ngài đều tôn cao Đấng Christ. Mọi sự vận hành của Thánh Linh trong Hội Thánh đều dẫn người ta đến với Đức Chúa Jesus chứ không tôn cao một ai cả. Cho nên, tinh thần của lời tiên tri trong sách Khải Huyền nhằm dẫn mọi người đọc nhận biết Đức Chúa Jesus là Chúa Cứu Thế; vì thế, những lời tiên tri ấy là lời chứng về Đức Chúa Jesus Christ.

Sau khi những tai họa xảy ra do bát thịnh nộ thứ bảy đổ xuống thế gian (16:18–21), thì Đấng THÀNH TÍN và CHÂN THẬT sẽ hiện ra. Ngài cỡi ngựa bạch, phán xét và chiến đấu theo lẽ công chính. Đầu Ngài đội nhiều mão triều thiên của mọi sự tôn quý và vinh quang. Trên các mão ấy có đề một Danh mà ngoài Ngài không ai biết được, có nghĩa là không tạo vật nào có thể hiểu hết sự toàn hảo của Chúa (11–12). Đấng cỡi ngựa mặc áo đã được nhúng trong máu, Danh của Ngài là Lời Đức Chúa Trời (13), tức là NGÔI LỜI, danh xưng của Đức Chúa Jesus (Giăng 1:1).

Tại sao Đức Chúa Jesus mặc áo nhúng trong máu? Tiên tri Êsai viết: “Vì sao y phục của Chúa đỏ thắm, trang phục Ngài như trang phục của người đạp bồn nho? Chỉ một mình Ta đạp nơi bồn ép nho, trong các dân chẳng ai ở với Ta. Ta đã đạp lên chúng trong cơn tức giận, giẫm nát chúng trong cơn thịnh nộ của Ta; máu của chúng như nước nho văng tung tóe lên áo Ta, toàn thể y phục Ta đều vấy máu cả.” (Êsai 63:2–3). Qua bao nhiêu thời đại, người ta hết sức tránh né không dám đề cập đến huyết của Đức Chúa Jesus Christ; nếu không có quyền năng tẩy sạch của huyết mà Ngài đã đổ ra, thì không ai được cứu cả. Loài người có thể cự tuyệt, chế nhạo, khinh bỉ huyết ấy, nhưng chiếc áo nhúng trong huyết là bằng chứng để loài người đối diện với Đức Chúa Jesus sẽ được bênh vực hay bị kết tội. Ngài nhân từ với người tin, nhưng là quan án nghiêm khắc với kẻ chẳng tin.

Ở chỗ nầy, không ai có thể lầm lẫn về sự tái lâm trong vinh quang của Đức Chúa Jesus, Đấng có danh hiệu THÀNH TÍN và CHÂN THẬT. Mắt Ngài như ngọn lửa, nghĩa là không gì giấu giếm được khỏi mắt Ngài. Lúc ấy, “Các đạo quân trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và tinh khiết, cỡi ngựa trắng đi theo Ngài” (14). Các đạo quân trên trời là ai, họ từ đâu ra? Lễ Cưới của Chiên Con đã diễn ra, Vợ Ngài, là Hội Thánh, được mặc áo trắng bằng vải gai mịn sáng chói và tinh khiết (8); vậy, các đạo quân trên trời chính là Hội Thánh đã được đem đi khỏi thế gian trước cơn đại nạn, và những người tin trong cơn đại nạn, bây giờ họ theo Chủ Tướng mình trở lại thế giới để đánh trận.

Đấng ấy sẽ giày đạp thùng ép nho thịnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng (15). Đây là trận đại chiến Armageddon ở thung lũng Meghido về phía bắc xứ Do-thái hiện nay, được nói đến ở (14:19–20). Danh đề trên áo và đùi là VUA của các vua, CHÚA của các chúa (16). Đức Chúa Jesus không trở lại thế gian một mình. Trong trận chiến nầy, các đạo quân thù nghịch với Israel không biết rằng họ phải chiến đấu chống lại VUA của các vua cùng các đạo quân mặc áo trắng tinh sạch cỡi ngựa theo sau Đức Chúa Jesus Christ, những người đã từng cậy uy quyền của Chúa mình đánh bại lũ tà thần, ác linh và uế linh; vì vậy, chẳng kẻ thù nào có thể chống lại các đạo quân từ thiên đàng.

Rồi tôi thấy một thiên sứ đứng trong mặt trời, lớn tiếng gọi các loài chim chóc bay giữa trời: Hãy đến, hãy tụ họp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời, để ăn thịt các vua, thịt các tướng lĩnh, thịt những người có thế lực, thịt ngựa và những người cưỡi ngựa, thịt của tất cả mọi người, cả tự do lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn” (17–18). Thiên đàng đã sửa soạn một bữa tiệc thịnh soạn cho các loại chim ăn thịt và gọi chúng đến dự. Con thú dùng ba tà thần giống như ếch nhái dụ dỗ và tập họp các vua thế gian nhóm nhau lại để chiến tranh nghịch cùng Đức Chúa Jesus và quân đội của Ngài (19). Con thú và tiên tri giả đều bị bắt và “bị quăng sống xuống hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy” (20). Còn những người nhận dấu của con thú và thờ lạy hình tượng nó đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng Đấng cỡi ngựa, tức là Đức Chúa Jesus Christ (21).

Lưỡi gươm ấy chính là LỜI CHÂN LÝ của Đức Chúa Trời, sẽ giết tất cả sanh linh nào mang tâm tính xác thịt của thế gian giả dối. Sở dĩ Lời chân lý của Chúa đến với chúng ta là con cái Chúa, mà chúng ta sống sót và được cứu là nhờ có ân điển của Đức Chúa Jesus làm tấm màn che cho chúng ta khỏi bị ánh sáng chân lý giết chết: “ nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em, mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời” (Êphêsô 2:8). Khi Ngôi Lời của Đức Chúa Trời đến thế gian, thì Ngài đem theo ân sủng làm lớp màn che chở sự xét đoán công nghĩa của chân lý: “Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân” (Giăng 1:14). Thời kỳ ân sủng do Đức Chúa Trời ban cho thế gian kể từ thời điểm Đức Chúa Jesus giáng sinh tới lúc 144,000 nhà truyền giáo Do-thái được đem đi khỏi thế gian thì kết thúc.

Vào lúc Đức Chúa Jesus Christ, Đấng THÀNH TÍN và CHÂN THẬT, dùng lưỡi gươm Lời chân lý của Đức Chúa Trời đến để chiến đấu, thì thời đại ân sủng đã chấm dứt. Vì thế Lời Chân Lý của Chúa tới đâu, loài xác thịt giả dối của các đạo quân chống nghịch Ngài đều bị giết chết đến đó. Điều nầy nhắc nhở mỗi con cái Chúa hãy cảnh giác và tỉnh thức, vì dù hiện nay chúng ta vẫn còn ở trong thời đại ân sủng, thời đại ấy sẽ nhanh chóng đến hồi kết thúc. Khi bóng ân sủng đã rút đi rồi, không còn gì để che chở cho những tâm tánh xác thịt. Vậy, tất cả chúng ta hãy tỉnh thức và sống đạo đúng theo tinh thần Kinh Thánh để được rước về thiên đàng dự tiệc cưới của Chiên Con. Vì phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con của Đức Chúa Trời.

Sau đó là sự phán xét đầu tiên của Chúa dành cho hai đại diện của satan trên đất. Thứ nhất là con thú ra từ biển (13:1) tức là thế lực chính trị tả phái sử dụng các chủ thuyết do loài người sáng tác, nó cũng là thế lực cầm đầu liên minh chống dân Israel của Chúa. Thứ nhì là con thú ra từ đất (13:11) tức là khối vô thần sử dụng khoa học, cũng bị gọi là tiên tri giả. Cả hai đều bị ném xuống hồ lửa [Gehenna] (20). Chỗ nầy khác với âm phủ (hades), vì hai chỗ ấy không phải là một. Những người không tin Chúa mà chết trước ngày phán xét sẽ bị giam giữ ở âm phủ chờ ngày bị phán xét rồi bị ném vào hồ lửa. Đoạn 20 sẽ nói đến một nơi nữa gọi là vực sâu không đáy (abyss). Con cái Chúa qua đời trước khi Ngài trở lại thì sẽ được ở một nơi để chờ đợi được gọi là paradis, gọi nôm na là thiên đàng, chưa phải là nơi trời mới đất mới ngự trị nói đến ở đoạn 21.

Trong bài kỳ tới, chúng ta sẽ xem xét những việc sẽ xảy ra tiếp theo sau.

TheoDoiTanThe59.docx

Rev. Dr. CTB