Những Điều Cần Biết, 24 1Têsalônica 5:16–24 Buổi nhóm hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2017. Nhìn lại nếp sống tâm linh trong suốt năm qua, những ai…

Những Điều Cần Biết, 23 Mathiơ 1:18–2:23 Số người trong Hội thánh có hiểu biết một cách chính xác về thời điểm giáng sinh của Đức Chúa Jesus thì không…

Những Điều Cần Biết, 22 Luca 2:1-20 Từ nhiều thế kỷ qua, đa số nước trên thế giới kỷ niệm lễ mừng Đức Chúa Jesus giáng sinh vào ngày 25…

Những Điều Cần Biết, bài 21 Mathiơ 7:12 “…Bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là tóm…

Những Điều Cần Biết, bài 20 1Côrinhtô 9:7–14 Chúng ta gọi các thể chất rờ, thấy, nắm được là trần giới hay cõi vật chất, và những thực thể vô…

Những Điều Cần Biết, bài 19 Ê-phê-sô 2:4–10 Giáo hội là hình thức tổ chức của một tôn giáo. Giáo phẩm là những người lãnh đạo hay các chức sắc…

Những Điều Cần Biết, bài 18 Êphêsô 2:4–10 Ngày 31 tháng 10, năm 1517, tức là cách nay đúng 500 năm, một tu sĩ Công giáo La-mã người Đức, giáo…

Những Điều Cần Biết, bài 17 Tít 3:1–8 Trên đường tiến tới thiên mệnh, mọi con cái Chúa đều vấp phải rất nhiều trở ngại dọc đường, nhưng hầu hết…

Những Điều Cần Biết, bài 16 1Phierơ 1:13–21 Ơn cứu độ của Đức Chúa Trời là một món quà miễn phí luôn luôn có sẵn cho mọi người từ ngày…

Những Điều Cần Biết, bài 15 Giêrêmi 29:11–13 Đức Chúa Trời luôn luôn muốn giúp cho mỗi người có mặt trên trần gian có thể đạt tới mục đích của…

Page 1 of 31 2 3