Giô-suê, bài 17 Giô-suê 24: 1-33 Để tái xác lập giao ước giữa Israel với Đức Chúa Trời, Giô-suê triệu tập toàn Israel về thành Si-chem thuộc Ép-ra-im. Si-chem vừa…

Giô-suê, bài 16 Giô-suê 23:1–16 Theo sự tính toán của các sử gia thì thời gian dài (1) chép ở đây có lẽ là mười bốn năm; gồm có bảy…

Giô-suê, bài 15 Giô-suê 22:1-34 Sau khi cùng với toàn quân Israel đánh trận để chinh phục đất đai trong vùng đất hứa, và sau khi tất cả các chi…

Giô-suê, bài 14 Giô suê 15-21 Trong sự phân chia đất đai, đại diện của các chi tộc đến bắt thăm một cách trang nghiêm, trật tự trước lãnh tụ…

Giô-suê, bài 13 Giô-suê 13:1 – 14:15 Từ đoạn nầy trở đi được xem như phần thứ nhì của sách Giô-suê. Phần thứ nhất chép lại lịch sử cuộc chinh…

Giô-suê, bài 12 Giô-suê 11:1 – 12:24 Jabin trong tiếng Canaan là tên gọi chức vị vua chứ không phải là tên riêng của một ông vua nào. Hazor có…

Giô-suê, bài 11 Giô-suê 10:1–43 Adonizedek, vua của Jerusalem (1), nếu so với Melchizedek, vua của Salem (Sáng thế 14:18), thì thấy có vài điểm tương đồng để đoán rằng…

Giô-suê, bài 10 Giô-suê 9:1–27 Từ thời Abraham cho tới thời đó, các thành lớn vững chắc là một vương quốc nhỏ; mỗi thành có một vua cai trị theo…

Giô-suê, bài 09 Giô-suê 8:1–35 Trước khi vượt sông Jordan, Đức Chúa Trời phán với Giô-suê: “Chẳng phải Ta đã truyền phán với con sao? Hãy mạnh dạn, can đảm!…

Giô-Suê, bài 08 Giô-suê 7:1–26 Trước khi tiến hành kế hoạch đi vòng quanh thành Jericho bảy lần vào ngày thứ bảy, Giôsuê đã dặn dò kỹ càng về việc…

Page 1 of 21 2