Thử Nghiệm Đức Tin, bài 23 Ê-sai 40:6–8 Bất cứ ai muốn thuyết phục người khác tin một điều gì đó, thì trước hết người ấy phải biết rõ và…

Thử Nghiệm Đức Tin, bài 22 1Timôthê 1:12-17 Từ ngàn xưa, sau khi loài người tản lạc khắp nơi trên mặt địa cầu, những lời truyền khẩu của tổ tiên…

Thử Nghiệm Đức Tin, bài 21 2Timôthê 3:14–17 Mọi tín hữu đều nghe đọc Kinh Thánh, biết Kinh Thánh, sở hữu Kinh Thánh, và tin các lời chép trong Kinh…

Thử Nghiệm Đức Tin, bài 20 Giăng 8:23–32 Tín ngưỡng hay tôn giáo dựa trên lòng tin vào một “đấng” nào đó. Bởi vì người ta tin, hoặc theo đạo,…

Thử Nghiệm Đức Tin, bài 19 Rôma 10:9-10 Giới thiệu Vương quốc Đức Chúa Trời cho người chưa tin là đem Vương quốc ấy đến cho họ thấy thay vì…

Thử Nghiệm Đức Tin, bài 18 Luca 10:5–9 Cầu thay là gì? Chúng ta quen với sự cầu nguyện nhưng chưa hiểu biết bao nhiêu về sự cầu thay. Khi…

Thử Nghiệm Đức Tin, bài 17 Hêbơrơ 1:1-3 Đức Chúa Jesus đã đến thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ngài là Chúa Cứu Thế, Ngôi Lời của Đức…

Thử Nghiệm Đức Tin, bài 16 Công vụ: 4:18–22 Mọi con cái thật của Chúa đều muốn đem người chưa tin đến với Ngài và hân hoan khi thấy Hội…

Thử Nghiệm Đức Tin, bài 15 Mathiơ 18:18–20 Mặc dù thị giác thể chất của chúng ta không thể nhìn thấy những diễn biến, các hoạt động có khi rất…

Thử Nghiệm Đức Tin, bài 14 Êphêsô 6:10–18 Đại đa số tín đồ Tin Lành không biết họ vẫn thường xuyên bị kẻ thù trong linh giới tấn công. Bởi…

Page 1 of 31 2 3