Các Vấn Đề Quan Trọng, 34 Ma-thi-ơ 5:1–12 Sau khi được tái sinh nhờ tin nhận Đức Chúa Giêxu, là Đấng Cứu Thế đã đến thế gian thực hiện ơn…

Father’s Day Giăng 3:16–17 Ngày 7 tháng 12, 1988, một trận động đất dữ dội xảy ra ở miền tây bắc nước Armenia, giết chết khoảng 25,000 người. Ở một…

Các Vấn Đề Quan Trọng, 33 Công Vụ 2:1–33 Mọi con cái thật của Chúa đều ước ao những diễn biến trong lễ Ngũ-tuần năm xưa tiếp tục tái diễn…

Các Vấn Đề Quan Trọng, 32   Công Vụ 2:29–33 Sứ đồ Giăng, một môn đồ thân yêu của Đức Chúa Giêxu, có thuật lại và giải thích một điều…

Các Vấn Đề Quan Trọng, 31 Phi-líp 2:12–15 Những ai thật lòng tin Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá mình đều hiểu phán quyết của Ngài về con người…

Chúa Nhật, May 18th, 2014 Các Vấn Đề Quan Trọng, 30 2Phi-e-rơ 1:3–11 Đức Chúa Giêxu trong địa vị Con Người vô tội đã chịu chết thay cho cả nhân…

Chúa Nhật, May 11th, 2014 Mother’s Day Mác 7:24–30 Tình người mẹ yêu thương con cái mình luôn luôn làm xúc động lòng của những người làm con. Ai được…

Chúa Nhật, May 4th, 2014 Các Vấn Đề Quan Trọng, 29 Cô-lô-se 3:1–3 Đức Chúa Giêxu đã phục sinh để ban sự sống vĩnh cửu cho bất cứ ai tin…

Chúa Nhật, April 20th, 2014 Các Vấn Đề Quan Trọng, 28 Mác 16:9–14 Hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Chúa Giêxu sống lại khải hoàn từ cõi chết. Người…

Chúa Nhật, April 13th, 2014 Các Vấn Đề Quan Trọng, 27 Luca 19:28–44 Hàng năm, Hội-thánh của Chúa ở khắp nơi vẫn nhắc lại chuyện tích Đức Chúa Giêxu được…

Page 1 of 41 2 3 4