Theo Dõi Tận Thế, bài 60

Khải Huyền 20:1–15

Một Thiên sứ từ trời xuống cầm chìa khoá vực sâu không đáy (abyss 9:1–2) và cái xiềng lớn để bắt con rồng, tức là Satan, xiềng hắn vào vực sâu nầy, niêm phong cửa vực trong 1,000 năm (1–3). Xiềng là biện pháp cầm giữ, để Satan không thể tự do đi lừa dối dân cư trên đất. Tại sao Satan phải được thả ra ít lâu sau khi mãn 1,000 năm? Có lẽ vì 3 lý do: a) để chứng minh tánh tình Satan không sửa đổi được, b) bày tỏ đức công chính tuyệt đối của Đức Chúa Trời khi ném mọi kẻ ác vào hồ lửa, c) chứng tỏ cho loài người rằng họ cần Chúa để được biến đổi. – Bị giam cầm 1,000 năm chưa thể khiến Satan tỉnh ngộ. Dù biết không chống nổi quyền phép của Đức Chúa Trời và các thiên sứ Ngài, hắn vẫn đi lừa dối dân cư trên đất ngay sau khi vừa được thả ra (7–10). Việc thả Satan ra sẽ chứng tỏ cho vũ trụ biết rằng Đức Chúa Trời không đối xử bất công với cựu cherub Lucifer.

Giăng lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét xử (4). Các con dân trung thành với Chúa, sẽ xét đoán các thiên sứ và xét đoán cả những việc trong đời nầy (1Côrinhtô 6:3). Vậy, con dân thật của Chúa trải qua các thời đại sẽ ngồi trên ngai. Họ sẽ không bị phán xét và sự chết thứ nhì không có quyền gì trên họ (6). Còn những người không được cứu, đã chết, sẽ không sống lại ở lần sống lại thứ nhất (5). Họ sẽ sống lại và bị xét đoán khi hạn một ngàn năm đã mãn. Các câu (1–7) nói về 1,000 năm tới 6 lần. Như vậy điều đó không phải là biểu tượng như vài người nghĩ, mà là 1,000 năm theo đúng nghĩa đen. Tiên tri Êsai đã mô tả thời hạnh phúc nầy là thời kỳ bình an thái hoà; tuy chết chóc và bệnh tật rất hiếm hoi nhưng không có nghĩa là không xảy ra, tuổi người thì thọ như tuổi cây. Nếu người ta sẽ sống lâu như thế thì dân số thế giới sẽ tăng rất nhiều trong 1,000 năm ấy (Êsai 65:17–20).

Những thế hệ được sinh ra trong thời kỳ 1,000 năm bình an sẽ không bị sự ác hay dối trá cám dỗ, nhưng họ bị buộc phải thờ kính Đức Chúa Jesus là Vua của cả thế gian. Satan được thả ra để thử lòng của các thế hệ sống thọ từ vài trăm đến ngàn tuổi nầy. Họ vẫn có sự tự do lựa chọn của dòng dõi loài người. 1,000 năm bình an hạnh phúc dưới sự cai trị của Đức Chúa Jesus Christ và các thánh của Ngài không có sự bất công nào khiến người ta phải bất mãn. Chúa muốn con cái Ngài chân thành yêu mến Ngài chứ không phải vì bị bắt buộc. Các thế hệ ấy sẽ ở trong một: “… sự hiểu biết Đức Giêhôva sẽ đầy dẫy thế giới” (Êsai 11:9b). Tuy vậy, lòng yêu mến đối với Chúa của người thuộc thế hệ ấy chưa bao giờ được thử nghiệm là chân thật, nếu chưa từng bị cám dỗ. Đức Chúa Trời công nghĩa muốn rằng tình yêu phải là sự tự nguyện chứ không phải vì bị ép buộc. Nếu người đã thật biết Chúa mà vẫn hướng về điều ác, thì không thể oán trách khi bị trừng trị.

Một ngàn năm bình an chưa phải là trời mới đất mới. Lòng người vẫn phải được tái sinh để có thể sống trong cõi của các thần linh. Satan thì cố gắng thuyết phục loài người rằng họ chỉ cần giữ gìn môi trường sống tốt hơn, thể chất loài người khoẻ mạnh hơn, nền giáo dục tốt hơn, cải tổ xã hội thì sẽ đạt được một thế giới hoà bình và toàn hảo. Chúa chứng minh rằng mọi điều ấy chỉ là ảo tưởng và hư không. Khi thiết lập thế giới, đầu tiên Ngài đặt loài người vào vườn địa đàng Eden, một môi trường tuyệt hảo nơi muôn loài sống hoà thuận với nhau. Người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời với lòng hoàn toàn trong sạch, chẳng có dấu vết nào của tội lỗi, hoàn cảnh không làm họ hư hoại. Nhưng bản ngã trong họ vẫn khiến họ sa ngã.

Đức Chúa Trời không bao giờ ép buộc ai. Tuy nhiên, luật của thiên đàng là loài người phải sanh lại mới được cứu rỗi. Loài người do Đức Chúa Trời tạo thành nên luôn luôn cần đến Ngài. Đến kỳ cuối cùng của lịch sử thế gian và vũ trụ, một lần nữa Chúa chứng minh rằng người ta vẫn phải cần được Ngài biến đổi để phù hợp với điều kiện của thiên đàng. Sau 1,000 năm sống trong một môi trường tuyệt hảo với những ơn phước vô bờ bến của Vua muôn vua, tâm tánh của người chưa được biến cải, khi gặp cơ hội, sẽ sẵn sàng nổi loạn chống lại sự cai trị của Đấng Tạo Hoá, là Đấng đã ban mọi phước lành cho mình. Nếu không thả Satan ra một thời gian ngắn, thì tâm tánh hư hoại bên trong của loài người thời ấy sẽ không bị bộc lộ. Satan được thả ra để không ai chối cãi hoặc oán trách sự đối xử công chính của Đức Chúa Trời đối với họ.

Các câu (5, 6) nói về sự sống lại thứ nhất và sự chết thứ nhì. Nhiều giáo hội dạy rằng Đức Chúa Jesus sẽ trở lại thế gian, cuộc tận thế sẽ diễn ra. Mọi người chết bất kể ai đều sẽ sống lại ứng hầu trước mặt Chúa của trời đất, mọi sách đều mở ra (12), tất cả việc làm của từng người lúc còn sống sẽ bị bày tỏ, họ sẽ nghe sự phán xét sau cùng của Đức Chúa Trời; ai được cứu sẽ vào nơi vinh quang, yên nghỉ đời đời; ai phạm tội sẽ bị trừng phạt trong hoả ngục vĩnh viễn. – Lời dạy của Đức Chúa Jesus và Kinh Thánh ghi rõ có hai sự sống lại cách nhau 1,000 năm. Những người thời Cựu Ước thuộc về Chúa và thánh đồ có dấu ấn Đức Thánh Linh thời Tân Ước đã qua đời, đều hưởng sự sống lại thứ nhất trước thời kỳ 1,000 năm bình an. Còn những kẻ chết khác sẽ sống lại khi mãn hạn 1,000 năm thì gọi là sự sống lại thứ nhì, rồi bị phán xét và trừng phạt là sự chết thứ nhì.

Đức Chúa Jesus tóm tắt về hai sự sống lại nhưng không nhắc đến khoảng cách thời gian: “Sống lại để được sống, sống lại để bị phán xét” (Giăng 5:29). Chúa nói về sự sống lại thứ nhất của những người công nghĩa: “Đến ngày người công chính sống lại, ngươi sẽ được đền ơn.(Luca 14:14). Phaolô viết: “những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên” (1Têsalônica 4:16) Sự sống lại ấy sẽ xảy ra trước 1,000 năm bình an, là hi vọng phước hạnh của các thánh đồ; vì họ được biến hoá thành thân thể thần linh bất tử. Sự chết thứ nhì không ảnh hưởng gì trên thể xác bất hoại của họ. Phaolô nói về sự sống lại theo thứ tự ‘nhóm, khối‘ [tagma] (1Côrinhtô 15:22–23). Nghĩa là người ta sẽ sống lại tuỳ theo nhóm, khối mà mình thuộc về. Sự sống lại thứ nhất sẽ bao gồm mọi kẻ chết trong Đấng Christ, hay vì Đấng Christ mà chịu chết. Sự sống lại thứ nhì là để chịu xét đoán (11–15), cho nên những người chết, cả lớn lẫn nhỏ đều phải đứng trước toà phán xét.

Họ bao gồm từ Cain giết em, tới kẻ theo Satan trong sự phản nghịch vào cuối thời kỳ 1,000 năm bình an. Có thần học gia tóm tắt: “Ai được sinh ra chỉ một lần sẽ bị hai lần chết. Ai được sinh hai lần chỉ chết một lần thôi.” Theo nguyên lý bảo toàn năng lượng thì mọi thứ vật chất trong vũ trụ chỉ biến đổi từ thể nầy sang thể khác chứ không bị tiêu tan, dù thể xác người chết có bị phân huỷ. Vì thế, mọi thứ chứa các phân tử, nguyên tử của thân thể đã bị phân huỷ, sẽ hoàn lại theo lệnh của Đấng Sáng Tạo ra các thân thể ấy. “Ngai lớn và trắng với Đấng ngồi trên ngai” (11) là sự xét xử cuối cùng trước ngai của Đức Chúa Trời. Cho nên “những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước ngai” (12) “Các sách được mở ra” nghĩa là mọi tư tưởng, ý nghĩ, lời nói, hành động bị thiên đàng ghi chép đều sẽ được đưa ra làm bằng chứng để xét xử theo đức công chính tuyệt đối của Chúa. “Một sách khác là sách sự sống cũng được mở” (12b), để sau khi những người nghe tố cáo những việc làm hư hoại của họ, sách sự sống sẽ làm chứng rằng họ không có tên trong sách ấy.

Đức Chúa Trời là Đấng công bằng và chính trực, cho nên không phải mọi người hư mất đều chịu hình phạt giống nhau trong hoả ngục, mà sẽ có nhiều mức độ trừng phạt khác nhau. Mặc dù tất cả hình phạt trong hoả ngục đều là đau đớn đời đời, nhưng các mức độ bị đau đớn cũng khác nhau. Đức Chúa Jesus Christ dạy về các mức độ trừng phạt nặng nhẹ trong ngày phán xét (Mathiơ 11:24). Dựa trên lời dạy ấy, những yếu tố để phân định có lẽ sẽ là: Người bị phạt đã bao nhiêu lần từ chối cơ hội tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ; lượng ánh sáng phúc âm mà người đó đã hưởng, môi trường xã hội mà người đó đã sống, thái độ cùng chủ trương của họ đối với các vấn đề đạo đức, và mức độ cùng số lượng tội lỗi mà người đó đã phạm. Đức Chúa Trời sẽ buộc mỗi người phải chịu trách nhiệm tuỳ theo mức độ sự sáng và cơ hội mà họ đã có. Không biết đường đi mà bị phạt vẫn khá hơn ngàn lần đối với người đã được chỉ đường nhưng từ chối không theo. Hãy tỉnh táo và khôn ngoan trong mọi sự chọn lựa của mình.

TheoDoiTanThe60.docx

Rev. Dr. CTB