Theo Dõi Tận Thế, bài 56

Khải Huyền 17:8–18

Sau khi xem xét những việc làm ám muội của các thế lực muốn làm giàu trên sinh mạng của vô số sinh linh, những người nghiên cứu đã khám phá ra sự thành hình các đế quốc Liên Xô, Trung cộng, đều do mưu toan bẩn thỉu của những thế lực gian xảo ở Hoa Kỳ giúp các đế quốc tàn độc ấy nắm quyền cai trị để gây chiến khắp nơi; nhờ đó, những tập đoàn tư bản sản xuất vũ khí có thêm thị trường tiêu thụ hàng hóa giết người của họ, để họ ngày càng giàu mạnh thêm. Không nước nào khác hiện nay có đầy đủ những đặc điểm mà sách Khải Huyền mô tả về tên đại kỹ nữ so với Hoa Kỳ. Trong phần trước, tên đại kỹ nữ đã bị vạch mặt là thế lực gian ác của nhiều đại tài phiệt Tây phương; thế lực đã thực hiện các thủ đoạn phản bội, gây chiến tranh để tiêu thụ vũ khí.

Vào thời tận thế, Hoa Kỳ là cường quốc đứng đầu thế giới. Hoa Kỳ đã và đang sản xuất, phổ biến khắp thế giới đủ loại sản phẩm dâm ô, uế tạp của kỹ nghệ dâm dục; Nơi đẻ ra thái độ kiêu căng, láo xược của kỹ nghệ truyền thông, giới khoa bảng, chính trị vô thần, đã làm bại hoại toàn thế gian. Quốc kỳ là hình ảnh tiêu biểu cho một nước. Hãy để ý rằng quốc kỳ của Mỹ là đẹp nhất so với cờ của các nước khác. Nó có màu đỏ tươi, xanh đậm (tía), các ngôi sao màu trắng (đá quý, ngọc trai), là chiếc áo mà đại dâm phụ mặc (4a); chén bằng vàng là niềm hãnh diện của các sản phẩm “made in the USA,” nhưng nổi tiếng về mức ghê tởm, dâm uế của mình; báo chí, phim ảnh, truyền thông dâm dục từ Mỹ đã phổ biến khắp thế giới. Mức độ trơ tráo của tính dâm dục trong xã hội Mỹ đã đạt tới mức thô bỉ nhất trong xã hội loài người từ xưa tới nay (4b).

Thiên sứ lại nói về căn cước của con thú: “Con thú ngươi thấy trước đã có, bây giờ không có, sắp từ vực sâu đi lên và đi đến chỗ hủy diệt. Những cư dân trên đất không có tên ghi trong sách sự sống từ lúc tạo dựng thế giới sẽ kinh ngạc khi thấy con thú; vì nó trước đã có, bây giờ không có, và sẽ xuất hiện” (8). Khi chúng ta hiểu chữ “bây giờ” là lúc nào thì việc tìm lai lịch con thú sẽ dễ hơn. Mặc dù ông Giăng được thấy các khải tượng nầy vào khoảng cuối thế kỷ AD 1, nhưng các điều ông thấy lại thuộc về tương lai xa đối với thời ấy, tức là thời tận thế hiện nay. Vậy, chữ “bây giờ” có phải nói về lúc ông Giăng được cho thấy hình ảnh con thú, hay là vào thời kỳ tên đại kỹ nữ đang hoành hành khắp thế gian, mà chân tướng của nó thì chưa bị thế giới nhận diện?

Các lý thuyết gia chủ nghĩa cộng sản tin rằng cộng sản là xã hội nguyên thủy của loài người, họ nói trước khi loài người phân tán khắp mặt đất thì mọi vật đều là của chung, chưa có khái niệm về quyền tư hữu. Sau đó những hình thức xã hội nô lệ, phong kiến, quân chủ, và chủ nghĩa tư bản đã dần dần thay thế. Đến thời quá độ thì xã hội cộng sản lại hiện ra. Thứ lý luận ấy không thể đứng vững, bởi vì quyền tư hữu là tâm lý vốn có sẵn trong mỗi người. Vậy, “con thú màu đỏ sậm có bảy đầu, mười sừng và trên mình mang đầy những danh hiệu phạm thượng. … trước đã có, bây giờ không có, sắp từ vực sâu đi lên và đi đến chỗ hủy diệt” (3, 8), tiêu biểu cho cái gì? Xưa nay, về mặt chính trị, chỉ có chế độ cộng sản lấy màu đỏ, công khai chối bỏ Đấng Tạo Hóa và hỗn láo với Ngài.

Nhưng, thế nào thì bị gọi là những danh hiệu phạm thượng? Ấy là dùng những chữ lăng nhục, chọc giận, khinh bỉ, coi thường, chửi mắng, chữ nghĩa tục tĩu, xúc phạm đến Danh của Đức Chúa Trời. Ngày nay, các loại từ ngữ đó đầy dẫy trên báo chí, sách vở, truyền thông của thuyết vô thần thuộc về chủ nghĩa xã hội. Cộng sản thì lấy màu đỏ sậm làm nền cho mọi lá cờ quốc gia của chúng. Những người chủ trương vô thần trong xã hội Tây phương đều ủng hộ chủ nghĩa xã hội và gần gũi với các chế độ cộng sản. Thế lực của các đại tài phiệt Tây phương vừa ngấm ngầm dựng lên những đế quốc cộng sản Liên Bang Xô Viết và Trung cộng, vừa cai trị trên các nước, các dân tộc, các thứ tiếng, và các nhóm người trên thế giới (15). Hầu như không dân tộc nào thoát ảnh hưởng của họ.

Khi so sánh hình ảnh con thú vừa có màu đỏ sậm, vừa mang đầy các danh hiệu phạm thượng trên mình, vừa có bảy đầu và mười sừng, với chủ nghĩa vô thần ngày nay, thì người ta có thể biết rõ nó tiêu biểu cho hai đế quốc cộng sản và xã hội chủ nghĩa ở Tây phương. Bảy lãnh vực đang cai trị trên xã hội thời nay: Truyền thông, chính quyền, kinh tế, giáo dục, tôn giáo, mỹ thuật giải trí, và dục tình, thì được các học giả Kinh Thánh xem là bảy ngọn núi đang cai trị trên loài người, đặc biệt là ở các nước Tây phương vốn có nguồn gốc Cơ-đốc-giáo. Vì thế, tên đại kỹ nữ vừa ngồi trên bảy ngọn núi (9b), vừa ngồi trên các dòng nước (1b). Phụ nữ ấy vừa mê đắm mọi thứ dâm uế ghê tởm và gian dâm của mình, vừa say máu các thánh đồ và máu các chứng nhân của Đức Chúa Jesus; thì chúng ta có thể mường tượng ra hắn dúng là một chính quyền phục vụ thế lực ngầm.

Vì tất cả hình ảnh về các con thú và người trong sách Khải Huyền đều là biểu tượng; cho nên, chúng ta có thể hiểu con thú màu đỏ sậm tượng trưng cho đế quốc cộng sản do Lenin và Bolshevik thành lập năm 1917. Tới năm 1990 thì đế quốc ấy tan rã. Trung cộng mặc dù về mặt chính trị vẫn là cộng sản, nhưng kinh tế và xã hội thì chạy theo đường lối tư bản. Có thể tạm xem cộng sản biến dạng không còn như cũ; nên con thú “trước nó đã có, bây giờ không có và sẽ xuất hiện” (8b), thì đế quốc cộng sản đang phục hồi trở lại ở Trung Hoa, với sự thâu tóm quyền hành vào tay Tập Cận Bình để trở về thời kỳ vô cùng độc tài của Mao Trạch Đông. Trong khi đó, dân Nga tiếc nuối thời kỳ huy hoàng của Liên Bang Xô Viết, nên họ cũng đang manh nha trở lại đường lối cũ.

Vì hiện nay giới khoa bảng, sinh viên và trí thức vô thần Tây phương rất mê các lý thuyết của xã hội chủ nghĩa và đang mong muốn phục hồi nó; cho nên, việc chủ nghĩa cộng sản sẽ trở lại làm mưa làm gió trên vũ đài thế giới sẽ lại diễn ra. – Ông Giăng vô cùng ngạc nhiên khi thấy đại kỹ nữ say máu các thánh đồ và chứng nhân của Đức Chúa Jesus; bởi vì bề ngoài thì nước Mỹ tượng trưng cho Cơ-đốc-giáo, nhưng bên trong là con đại kỹ nữ gian tà (6). Mười sừng của con thú lên từ biển (13:1), với mười sừng của con thú màu đỏ sậm nầy có cùng một ý nghĩa (9–13). Những người đứng đầu các lãnh vực quan trọng của thế giới ngày nay được đặt tên là vua dầu hỏa, vua xe hơi, vua máy bay, vua địa ốc, vua hàng hải, vua ngân hàng, vua vi tính, vua vũ khí, vua vận chuyển, và rất nhiều vua khác nữa, nhưng các vua nhỏ phải thần phục mười vua giàu nhất trên thế giới ngày nay.

Khi chúng giao chiến với Chiên Con tức là giao chiến với Hội Thánh của Đức Chúa Jesus thì chúng sẽ bị thua. Chúng ta là chi thể của Đức Chúa Jesus, tức là “những người được kêu gọi, được tuyển chọn và trung tín, cũng sẽ chiến thắng” (14). Rồi thế giới sẽ thấy thế lực gian tà bị những kẻ phục vụ chúng quay trở lại lột trần và thiêu đốt chúng (15–16). Người ta có thể toan tính đủ chuyện, nhưng mọi việc phải xảy ra theo chương trình Đức Chúa Trời đã định (17). “Người phụ nữ mà ngươi đã thấy là một thành phố vĩ đại thi hành quyền lực trên các vua khắp thế gian” (18). Có người cho rằng đó là thành phố Luân Đôn, thủ đô của nước Anh, bởi vì thủ phạm của thế lực ngầm ra từ trung tâm tài chính Luân Đôn. Người khác thì cho là New York, Mỹ; bởi vì trung tâm tài chính thế giới đã chuyển về New York từ lâu. Vậy, “đại kỹ nữ” là thế lực tài chính Tây phương.

TheoDoiTanThe56.docx

Rev. Dr. CTB