Hiểu Biết Ơn Tiên Tri, 25

why-study-bible-prophecy

Côlôse 1:16

 

Nhiều Cơ-đốc-nhân không hiểu cách Đức Chúa Trời phán với con dân Ngài ra sao; cũng có vài hệ phái thần học không tin rằng ngày nay Chúa vẫn còn phán với nhân loại. Cho nên, khi nói về việc nghe các sự tiết lộ từ cõi linh về những điều mắt trần không thấy, hoặc những việc sẽ tới trong tương lai, thì mặc dù không công khai nhìn nhận, một số người nghĩ rằng các thầy bói, bấm số tử vi, xủ quẻ, bói bài, xem tướng, vv, là những người có khả năng nhận được thông điệp gì đó từ linh giới mà thôi. Bởi vì người ta thấy một số thầy bói nói cách chính xác về thân chủ của họ.

Là con dân Chúa, tất cả chúng ta đều phải nghe được Ngài cách trực tiếp. Mặc dù có lúc vẫn cần sự góp ý khôn ngoan hay lời xác nhận về một quyết định quan trọng nào đó. Việc xin lời góp ý cố vấn từ một tín hữu tin kính mà mình biết là có thể nghe tiếng Chúa cách chính xác, khi gặp hoàn cảnh như vậy, là hợp lý. Nhưng, nếu tín hữu chỉ tìm cách biết ý Chúa qua người có ơn khải thị trước khi tự mình tìm kiếm Chúa, thì người đó đã không biết sử dụng ơn mình có thể có. Làm thế nào người làm nghề bói toán có thể biết đích xác một số thông tin nào đó? Ví dụ đã có người được báo tin là vài ngày nữa sẽ bất ngờ nhận được một chi phiếu với số tiền lớn, sau đó vài tuần sẽ bất ngờ nhận được chi phiếu khác với số tiền nhiều gấp đôi. Lời tiên tri nầy do một nữ tín hữu nói rằng mình nghe Chúa báo cho biết người nhận không cần đi làm nữa, Chúa sẽ nuôi. Đúng ba ngày sau, người được báo tin đã nhận được một chi phiếu bất ngờ có số tiền chính xác như đã được bảo cho biết; nhưng chi phiếu thứ nhì với số tiền gấp đôi thì chẳng bao giờ nhận được.

Vậy thì, sự thật của việc ấy ra sao? Tấm chi phiếu được viết khoảng bảy ngày trước khi nhận được thư. Không phải nữ tín hữu nầy nghe lời mặc khải từ Chúa, nhưng qua lời tiết lộ của quỷ đã thấy chi phiếu lúc được viết và gửi đi, nên nói đúng. Còn chi phiếu thứ nhì là âm mưu dối trá của satan định hãm hại người nhận. Vì nếu người ấy tin lời, bỏ việc, không cần đi làm kiếm sống nữa thì sẽ gặp khó khăn biết bao. Nữ tín hữu kia vì muốn được người ta gọi là nữ tiên tri, có thể nghe tiếng Chúa chính xác, được người ta khen ngợi, tìm kiếm vinh quang cho mình; cho nên đã bị sa bẫy của quỷ giăng ra, khiến người nầy nghe lời quỷ bói toán thay vì sự mặc khải của Chúa.

Quỷ hay linh bói toán có thể biết được chi tiết những việc đã xảy ra, trước khi người có liên quan biết việc đó. Các chi tiết ấy là thông tin, không phải là mặc khải, nhưng thông tin ấy được người bị chúng sử dụng nói ra như một khải thị về điều sẽ xảy ra. Đây là cách mà những người đồng bóng, bói toán nhận được thông tin từ một mạng lưới của các quỷ bói toán. Hầu hết những người làm nghề bói toán không biết là họ nhận được sự truyền thông từ ma quỷ. Họ chỉ tin là có những quyền lực từ cõi âm truyền thông cho họ. Thường khi tín hữu đầy dẫy Đức Thánh Linh đi qua hoặc tới gần khu vực người bói toán, thì sẽ làm rối loạn hay cắt đứt đường dây truyền thông của các linh bói toán cho những người đang phục vụ chúng, khiến họ bị mất liên lạc.

Hiểu biết vấn đề vừa nói, chúng ta sẽ thấy tầm quan trọng của ‘nguồn cung cấp’ thông điệp hay thông tin. Ơn tiên tri là khả năng nhận được sự mặc khải hay thông điệp từ Đức Chúa Trời. Người ta thường chỉ chú trọng tới chi tiêt được mặc khải, mà quên rằng khả năng nhận được sự mặc khải mới là đáng kể trong ơn tiên tri. Có một sự khác nhau rất xa giữa sứ điệp mặc khải từ Chúa với các thông tin từ nhóm bói toán. Cái ‘nguồn’ của sự mặc khải hay của thông tin làm ra sự khác biệt lớn. Nguồn của nhóm bói toán có thể từ tà linh, đồng cốt hay phương tiện quỷ dùng như bài tarot chẳng hạn. Nguồn của họ không phải là Đức Thánh Linh. Một số người sinh ra đã có khả năng đặc biệt thấy và liên lạc được với linh giới. Có thể gọi họ là những người được ‘ân tứ thuộc linh’ khá đặc biệt. Nếu những người ấy không tiếp nhận Đức Chúa Giêxu làm Chủ đời họ, thì ân tứ ấy hướng về phía hoàn toàn sai lạc, dùng sai mục đích Chúa định cho họ.

Có thể thấy các gương về vấn đề nầy qua các chuyện tích về quan xét Samson (Quan xét 15) dùng sức lực đặc biệt cách sai trật; Balaam dùng ơn tiên tri hành nghề pháp sư (Dân Số 24); Saulơ sử dụng bậy ơn xức dầu mình được (1Samuel 28). Trong khi đó Giêrêmi được Chúa gọi từ khi còn trong bụng mẹ (Giêrêmi 1:5); Đa-vít nhận biết thiên mệnh mình từ lúc sơ sinh (Thi Thiên 22:9). Mục sư Timôthê thì nhận được ân tứ Thánh Linh do Phaolô đặt tay cầu nguyện cho (2Timôthê 1:6). Tất cả ơn đều do Đức Chúa Trời tạo nên từ chỗ không có gì cả (barah). Vì vậy, Phaolô viết cho người Côlôse 1:16 “Vì vạn vật được sáng tạo bởi Ngài, dù trên trời hay dưới đất, hữu hình hay vô hình, đế vương hay lãnh chúa, chủ quyền hay phó quyền, tất cả đều được tạo lập bởi Ngài và vì Ngài.” Giacơ 1:17 chép: “Những gì tốt đẹp ta nhận được và những món quà toàn hảo đều đến từ thiên thượng, từ Cha là Nguồn sáng. Với Ngài, không có sự thay đổi, cũng không có bóng tối.”

Nhưng, satan dùng khả năng giả mạo và bóp méo những gì Đức Chúa Trời đã tạo lập thành. Cho nên, nếu những người được ban cho ân tứ đặc biệt chọn không dùng ơn ấy cho lợi ích của nước Trời, thì satan có thể thuyết phục hoặc lừa dối những người nầy dùng ân tứ của họ cho mục đích khác. Như thời Môise và Arôn đến ra mắt vua Ai-cập, Arôn ném cây gậy mình trước mặt vua thì gậy ấy biến thành con rắn. Vua Ai-cập triệu tập các pháp sư và phú thuỷ, thì họ cũng làm được như vậy (Xuất Ai-cập 7:10–12). Như vậy, tất cả ân tứ đều từ Đức Chúa Trời; chỉ có thông tin hay sự truyền chuyển ân tứ ấy có thể từ một nguồn không phải từ Đức Thánh Linh của Chúa. Để có thể hiểu các nguồn mặc khải khác nhau, MS John Paul Jackson nói rằng hãy xem lại chuyện tích ở vườn địa đàng Ê-đen để biết việc ấy bắt đầu ra sao.

“Giêhôva Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và ăn ngon. Giữa vườn có cây sự sống và cây biết điều thiện, điều ác” (Sáng Thế Ký 2:9).

Giữa vườn có hai cây. Một là Cây Sự Sống. Nếu A-đam và Ê-va ăn trái cây đó, họ sẽ sống vĩnh viễn (Sáng Thế 3:22). Cây kia là Cây Biết Điều Thiện, Điều Ác. Nếu A-đam và Ê-va ăn trái cây ấy, thì họ sẽ chết (Sáng Thế 2:17). Satan đến trong vườn và dụ dỗ họ ăn trái của Cây Biết Điều Thiện, Điều Ác. Sự cám dỗ là, trái thấy rất đẹp, và satan nói rằng nếu họ ăn vào trí họ sẽ mở ra và họ sẽ giống như Đức Chúa Trời (Sáng Thế 3:5). Ngày nay, Tân phái (New Age) và trí thức Phật giáo cũng nói rằng tất cả chúng ta đều là các thần hoặc có thể thành thần (phật) được cả.

Cây Biết Điều Thiện, Điều Ác tiêu biểu mặt hồn của sự sáng tạo, Cây Sự Sống tiêu biểu cho phần linh. Hai cây trong Vườn Ê-đen tiêu biểu cho hai nguồn của sự mặc khải. Một nguồn là hồn và nguồn kia là linh. Trong suốt Kinh-thánh hai nguồn hồn và linh luôn đối kháng nhau. Làm sao biết được chúng ta nhận được khải thị từ nguồn nào? Nếu chúng ta trao đời mình cho Đức Chúa Giêxu Christ và chân thành khát khao được đổ đầy và hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh, thì mình đã có hột giống của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong lòng rồi. Khi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời ban cho lời tri thức hay lời tiên tri, thì điều quan trọng là phải xin và vận hành ơn ấy trong Đức Thánh Linh thì sẽ rất an toàn. Nếu ai chưa từng liên hệ với các hoạt động tà đạo, thì không cần lo lắng gì về việc các linh khác sẽ hoạt động trong mình. Nếu đã có thì phải đóng hết tất cả các cửa quá khứ, cũng không nên chú ý tới nó, thì không phải lo lắng gì về nguồn tà linh nữa.

Nếu chúng ta dành cho Đức Thánh Linh điều khiển, dẫn dắt đời sống mình qua tình yêu thân mật với Chúa của một nếp sống thường cầu nguyện trò chuyện với Ngài, thì chúng ta có thể nghe tiếng Chúa rõ và chính xác. Việc nghe nầy cần thời gian và chuyên cần tập luyện. Khó khăn của tín hữu không phải là phân biệt giữa tiếng Chúa với tiếng ma quỷ, mà là phân biệt giữa tiếng của hồn mình với tiếng Ngài. Nghĩa là phân biệt tư tưởng riêng, các ý nghĩ, dự định, và tình cảm, xúc cảm của mình, để biết đó không phải là tiếng Chúa. Khả năng phân biệt nầy sẽ đến qua luyện tập lâu ngày. Càng luyện tập, ta càng nhận rõ có phải là Chúa nói hay mình đang suy nghĩ.

HieuBietOnTienTri25.docx     (Nguồn tham khảo: Prophecy, Dreams, and Evangelism, của Doug Addison)

Rev. Dr. CTB