Chúa Nhật, January 20th, 2013

Hiểu Biết Ơn Tiên Tri, 18

Cách Tiếp Nhận Sự Mặc Khải Tiên Tri

Công Vụ 2:17

Trái với cái nhìn thông thường của chúng ta, người ta đã xem xét và thấy rằng không có hai bông tuyết nào hoàn toàn giống nhau. Mỗi bông tuyết rơi xuống từ không trung đều có hình thức và cấu tạo độc đáo riêng của nó. Trên thế gian cũng không có hai người nào hoàn toàn giống y như nhau về thể chất, cảm xúc và tâm trí. Tất cả loài người có mặt trên đất đều có đồng một cấu tạo căn bản, nhưng không bao giờ người ta cảm nhận, lý luận, hành động, hay suy nghĩ giống y như nhau. Có thể nói rằng mỗi con người là một biểu hiện độc đáo của Đức Chúa Trời. Tính độc đáo có thể biểu lộ qua cách người ta phản ứng với các ảnh hưởng từ bên ngoài. Ví dụ như phản ứng của người ta đối với loại nhạc rock. Người thì thích thú thưởng thức nhịp trống và âm thanh dồn dập; trong khi đó người khác thì cho rằng không đáng nghe thứ nhạc làm điếc tai; người nữa thì chẳng quan tâm gì tới nhạc, chỉ chú ý tới lời hát vì nó làm thoả mãn ý thích của người ấy.

Lãnh vực tâm linh cũng vậy. Cách mà mỗi con cái Chúa tiếp nhận các vấn đề thuộc linh thì khác nhau tuỳ thuộc vào tính tình, nhân cách và cấu tạo tâm linh của mỗi người. Chúng ta không phải là các người máy giống hệt nhau, mang bộ máy tính giống nhau và được cài đặt chỉ một chương trình hoạt động y như nhau. Trái lại, chúng ta được Chúa dựng nên là những người có tính cách rất là khác nhau; cho nên, mỗi người có tần số tâm linh khác nhau khi tiếp nhận lời mặc khải từ Cha chúng ta ở trên trời. Vì cách tiếp nhận khác nhau như vậy, mỗi người sẽ giải nghĩa mặc khải tiên tri theo cách thích hợp với sự hiểu biết của người đó. Người ta thường ví von khả năng tiếp nhận sự mặc khải của tâm linh con người giống như khả năng tiếp thu làn sóng vô tuyến của các máy thu thanh. Sự tiếp nhận ấy gọi là tiếp nhận mặc khải tiên tri.

Có thể dùng ví dụ về cách thức phát thanh, phát hình của thế giới ngày nay để giải nghĩa cho sự mặc khải tiên tri. Sự mặc khải từ Chúa cứ liên tục phát ra không ngừng như một đài phát sóng cả ngày lẫn đêm. Đức Thánh Linh được ví như các làn sóng điện chuyển thông tin ra mọi nơi. Và là con cái Chúa, chúng ta được ví như các giàn thu sóng chờ tiếp nhận các làn sóng phát từ thiên đàng. Nói chung, hầu như mọi tín hữu đều nhận được mặc khải tiên tri, nhưng không ý thức hoặc không hiểu đó là các mặc khải tiên tri. Chỉ những tín hữu nào đã được chỉ dẫn và tập luyện về việc nầy mới nhận ra các sự chỉ dẫn hay khải thị của Chúa. Tuy nhiên, vì tính cách riêng từng người, họ nhận sự mặc khải theo nhiều hình thức khác nhau như thị tượng, chiêm bao, cảm nhận, vv., tuỳ theo sự cấu tạo hay trang bị trong tâm linh của người đó thích hợp với loại ‘tần số’ nào.

Khi hiểu biết các nguyên tắc mặc khải tiên tri nầy, chúng ta sẽ không mang một định kiến về cách thức cụ thể nào mà mọi người phải vận hành giống y như nhau trong ơn tiên tri. Cũng đừng đinh ninh rằng người khác phải nhận được và phải hành động giống hệt như mình. Chúng ta chấp nhận sự khác biệt của nhau, mở rộng lòng quan sát cũng như chờ đợi Đức Thánh Linh xác nhận tính cách chân thực của các mặc khải tiên tri ấy. Đây là điều rất quan trọng cần phải ghi nhớ; bởi vì sự đinh ninh cách ngây thơ của chúng ta, hễ thấy chuyện gì bất bình thường đều cho là từ Đức Thánh Linh đến, thì dễ bị ma quỷ hay chính sự ngu dốt của mình lừa gạt. Mặt khác, nếu chúng ta có một định kiến xấu về một hình thức tiên tri hoặc siêu nhiên nào, mình dễ vội kết luận sai trật và bị lỡ mất ơn phước đáng lẽ mình được hưởng, hay làm ngã lòng người mới nhận được ơn. Sau đây là vài hình thức mặc khải tiên tri mà chúng ta có thể nhận được.

Các thị tượng là một trong những cách mà chúng ta nhận được sự truyền đạt tiên tri. Nghĩa đen của chữ thị tượng có nghĩa là thấy. Khải tượng là hình thức thị tượng được phô bày cho ta ‘thấy’ trong tâm trí. Nói cách khác, nó là hình ảnh mà chúng ta cảm nhận trong tâm trí. Có khi rất rõ ràng; cũng có lúc rất lờ mờ. Sự rõ ràng hay lờ mờ của hình ảnh mà ta tiếp nhận là tuỳ theo tình trạng mối tương thông giữa tâm linh chúng ta với Đức Thánh Linh. Nếu mối tương giao là mạnh mẽ và thông suốt, thì hình ảnh sẽ rõ ràng; nếu mối tương giao yếu hay trục trặc, thì hình ảnh sẽ rất lờ mờ. Thị tượng hay khải tượng diễn ra trong tâm trí lúc chúng ta đang thức, tỉnh táo và biết được mọi việc đang diễn ra quanh mình. Khi chưa biết về điều nầy, hầu hết chúng ta nghĩ rằng có lẽ đó là những hình ảnh hay tư tưởng vớ vẩn thoáng qua trong trí, không đáng để ý.

Như đã giải thích ở giai đoạn đầu của loạt bài học nầy, hình thức thị tượng mặc khải tiên tri cho người ta thấy sự việc rõ ràng bằng mắt thường lúc đang mở mắt, thì đó là hình thức mặc khải tiên tri bằng thị tượng ở một đẳng cấp cao của người được ơn đặc biệt, hoặc người được ban cho chức vụ tiên tri, hay một sự thông báo đặc biệt từ thiên đàng về một sự việc hay biến cố sẽ xảy ra làm biến đổi toàn thể tình hình của thế giới loài người. Ví dụ như tiên tri Êsai thấy cảnh trí thiên đàng quanh ngai Đức Chúa Trời và nghe tiếng Ngài hỏi các vị thần ở đó (Êsai 6:1–8); Ê-xê-chi-ên thấy khải tượng về Chúa và các chêrubim (Êxêchiên 10:1–5); Đa-ni-ên thấy khải tượng cho biết các sự kiện lịch sử sẽ xảy ra ở vùng Lưỡng Hà (Đaniên 10:4–9); Xachari được thiên sứ hiện ra báo tin Giăng Baptist sẽ ra đời (Luca 1:8–17); Mary thấy thiên sứ Gabriel hiện ra báo tin Đức Chúa Giêxu sẽ giáng sinh (Luca 1:26–33); và Cọt-nây thấy thiên sứ đến bảo phải mời Phierơ (Công Vụ 10:1–6).

Sứ đồ Giăng là người được thấy những việc ở thiên đàng, những việc sẽ xảy ra vào thời tận thế và ghi chép toàn thể các điều ấy trong sách Khải-Huyền. Đó là các thị tượng tiên tri đặc biệt được mặc khải cho những người được chọn và những người được ban cho ơn tiên tri ở đẳng cấp cao. Loại thị tượng tiên tri đẳng cấp cao vẫn tiếp tục được ban cho con dân Chúa ở thời đại nầy. Tuy vậy, vì sự truyền bá Phúc-âm đã lan ra khắp nơi trên thế giới, Hội-thánh của Chúa có mặt khắp nơi, khác với thời Hội-thánh sơ lập chỉ mới có ảnh hưởng quanh vùng Trung Đông và Nam Âu; cho nên, dù ơn tiên tri cao cấp vẫn được ban và vận hành, nhưng Hội-thánh chung ít khi được nghe hoặc biết về các mặc khải tiên tri đặc biệt đó. Hơn nữa, vì có khá nhiều giáo phái hay giáo hội không còn tin vào những việc siêu nhiên, nên con dân Chúa ít tiếp xúc với những sự việc kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đang thi thố trên khắp thế giới.

Trở lại với hình thức mặc khải tiên tri bằng thị tượng cho mọi tín hữu bình thường, thì đây là cách thức cho mọi người bắt đầu tập luyện tiếp nhận ơn tiên tri. Ngoại trừ những người được ơn rất đặc biệt, hầu hết tín hữu đều không thể nghe rõ ràng tiếng phán của Đức Thánh Linh cho tâm linh họ, nếu chưa tập luyện sự lắng nghe tiếng Ngài. Vì vậy, muốn khởi sự tiếp nhận sự mặc khải tiên tri, tín hữu phải bắt đầu bằng sự cảm nhận qua hình ảnh mà Đức Thánh Linh cho thấy trong tâm trí trước khi có thể thấy bằng tâm linh. Hình ảnh thấy bằng tâm trí thường rất lờ mờ, thiếu rõ ràng và dường như không có ý nghĩa gì đặc biệt làm cho ta hiểu. Để thực tập thì mỗi người tìm một tín hữu tin vào ơn tiên tri mà mình chưa biết nhiều về đời tư hoặc các mong ước tương lai của người đó, để cầu xin Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài cho người ấy qua hình ảnh. Hai người sẽ đối diện nhau, thầm nguyện cho nhau, rồi để tâm trí trống không. Bất cứ hình ảnh đầu tiên nào mình thấy trong tâm trí thì hãy ghi nhớ, rồi kể lại cho người ấy xem có nghĩa gì không.

Tập luyện có nghĩa là phải làm đi làm lại nhiều lần mới dần dần thuần thục. Đừng ngã lòng khi nhắm mắt lại cầu nguyện chỉ thấy tối đen. Hãy tập xua đuổi những hình ảnh của các vật đang hiện diện trong phòng; cũng tập cho tâm trí mình không tưởng tượng hay chăm chú về bất cứ vấn đề nào hết. Tuy nhiên, đừng bị rơi vào tình trạng thiền, tức là mở cửa lòng mình ra cho đủ thứ tà linh xâm nhập vào. Khác với thiền là tập cho tâm trí trống không, loại bỏ mọi thứ ý tưởng uế tạp, nhưng chẳng có một chủ đích nào rõ ràng cả. Còn luyện tập tiếp nhận mặc khải tiên tri là chờ đợi sự bày tỏ siêu nhiên của Đức Thánh Linh, Đấng đang làm Chủ trong lòng mình. Chúng ta chăm chú xem hình ảnh mà Chúa cho thấy, quan sát, ghi nhận các chi tiết, ghi nhớ vào ký ức, và tìm ý nghĩa của thị tượng ấy là gì. Chúa không thiên vị ai, nếu chúng ta khao khát, sẽ nhận ơn tiên tri.

HieuBietOnTienTri18.docx (Sách tham khảo: User Friendly Prophecy, của Larry Randolph)

Rev. Dr. CTB