Đời Sống trong Thánh Linh, bài 08

Êphêsô 3:14–19

Vì lý do nầy, tôi quỳ gối trước mặt Cha; nhờ Ngài mà mọi gia đình trên trời, dưới đất được đặt  tên. Tôi cầu xin Ngài, tùy sự phong phú của vinh quang Ngài, ban cho anh em năng lực bởi  Thánh Linh Ngài, để con người bên trong của anh em trở nên mạnh mẽ; và bởi đức tin, Đấng  Christ ngự trong lòng anh em. Tôi cũng cầu nguyện để anh em đâm rễ và vững lập trong tình yêu  thương; để cùng với tất cả các thánh đồ, anh em có thể thấu hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều  cao, chiều sâu của tình yêu ấy, và biết được tình yêu thương của Đấng Christ, là tình yêu vượt  quá mọi sự hiểu biết, để anh em được tràn đầy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời.

Qua Kinh Thánh từ Cựu Ước tới Tân Ước, Đức Chúa Trời đã bày tỏ tâm tình của Ngài đối với  loài người là tái lập mối tương giao thân mật đã bị Adam và Eva làm đứt đoạn tại vườn Eden khi  xưa, khiến họ mất sự sống vĩnh cửu. Vì khi tín hữu nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus,  tức là lập mối tương giao với Ngài thì được sự sống đời đời. Đức Chúa Jesus đã tiết lộ bí quyết ấy  qua lời cầu nguyện với Đức Chúa Cha,: “Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3). Suốt cả Kinh  Thánh, Đức Chúa Trời luôn luôn bày tỏ ý muốn đó của Ngài. Ngài mong muốn chúng ta hiểu tình  yêu đối với loài người ở trong Ngài mạnh biết chừng nào, bởi vì đó là điều tốt nhất cho chúng ta.

Ngài đã dựng nên loài người, nên Ngài biết chúng ta cần những gì để được hạnh phúc.

Ngài cũng biết những điều chúng ta không cần có; mà để bày tỏ cho chúng ta biết thì phải có mối tương giao để Ngài có thể bày tỏ cho chúng ta hiểu. Xưa nay, đã có hàng hà sa số bài giảng;  nhưng chẳng bao nhiêu người chịu thực hiện các lời giảng dạy mà họ đã nghe? Vì thế, không phải  nhờ nghe giảng mà tín hữu sẽ được cứu, nhưng là có mối tương giao thân mật với Đức Chúa Trời.  Ngài muốn tương giao với chúng ta vì Ngài yêu thương và muốn dẫn chúng ta vào con đường tốt  lành nhất. Nhờ mối tương giao ấy, Ngài mới bày tỏ được cho mỗi cá nhân những điều đặc biệt  dành riêng cho người đó. Vậy, liên hệ tương giao thế nào là đúng?

Hãy xem tâm tình của sứ đồ Phaolô thì chúng ta sẽ có một khái niệm căn bản về sự ước ao  được biết Chúa (Philip 3:8–11) “Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đấng  Christ Jêsus, Chúa tôi, là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả, và xem những điều đó như  rác rưởi, để được Đấng Christ, và được ở trong Ngài. Được vậy không phải nhờ sự công chính  của tôi dựa trên luật pháp mà nhờ đức tin nơi Đấng Christ, là sự công chính đến từ Đức Chúa  Trời dựa trên đức tin, để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài, và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài; hi vọng rằng tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết.

Khi hai người yêu nhau thắm thiết thì luôn luôn muốn được gần nhau, làm vui lòng nhau, tin  cậy nhau, vv.; nhưng mối tương giao với Chúa thì sâu đậm hơn trên nhiều khía cạnh khác. Chúng  ta tín đồ của Chúa dù đức tin yếu hay mạnh đến đâu đi nữa cũng chưa ai gặp Ngài mặt đối mặt hết.  Cho nên, người chưa có kinh nghiệm gì về tình tương giao thân mật với Chúa mà nghe nói về việc  ấy thì không thể mường tượng được nó như thế nào. Cho tới khi người ấy tin Chúa vì biết sự chuộc  tội loài người của Ngài là thật và nhận ra tính gớm ghiếc của tội lỗi, tính cách đáng tởm bên trong  con người của mình, thì người ấy mới biết ơn Chúa. Tuy vậy, nếu chỉ biết ơn lớt phớt bề ngoài và  sự mê đắm thế gian còn quá mạnh, thì mối tương giao với Chúa chưa thành hình được.

Bây giờ, chúng ta đã biết rằng mọi việc Đức Chúa Trời đã thực hiện chỉ nhằm tạo mối tương  giao với từng cá nhân. Ai nhận ra tình yêu bao la của Ngài đã được Đức Chúa Jesus thực hiện cho  trần gian, rồi tiếp nhận cự cứu rỗi với lòng biết ơn, thì mối tương giao đã bắt đầu thành hình; nhưng

mối tương giao ấy thân mật gắn bó tới mức nào là phần của chúng ta đáp ứng với tình yêu vĩ đại  đó ra sao. Điều mà rất nhiều người không biết cũng chẳng quan tâm, ấy là Đức Chúa Jesus đã ban  cho những ai tin cậy Ngài một món quà vô cùng tuyệt diệu, đó là cơ hội được vào cõi vĩnh cửu và  ở bên cạnh Đức Chúa Trời, (Rôma 6:23) “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta.

Quý con cái Chúa đừng lầm lẫn các nỗ lực tôn giáo, siêng năng phục vụ và cống hiến là phần  thưởng về sự sống vĩnh cửu, được tương giao với Đức Chúa Trời. Nhiều người đã quyết tâm khắc  kỷ, tức là nghiêm khắc với chính mình, chịu khó chịu khổ với hi vọng sẽ được phần thưởng. Nhưng  mọi tín hữu cần phải hiểu rằng để được tương giao với Chúa thì con mắt lòng của chúng ta phải  được mở ra để thấy sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang mà Ngài sẽ ban cho những người tìm  kiếm tình thân mật với Ngài (Êphêsô 1:18–19) “Tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em, để anh em biết niềm hi vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh  quang Ngài trong các thánh đồ là thể nào, và đâu là quyền năng vĩ đại không dò lường được của  Ngài đối với chúng ta là những người tin, theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài.” Đức Chúa Trời vẫn thực hiện phần của Ngài và chờ đợi chúng ta thực hiện phần của chúng ta. Bởi  vì bất cứ mối tương giao thân mật nào cũng phải có hai chiều giữa hai phía đối xứng với nhau. Ai  chưa có là vì chưa thực hiện phần của mình.

Nếu trước kia chưa biết rõ tình yêu của Chúa dành cho mình như thế nào thì ngày nay khi đọc  các lời dạy của sứ đồ Phaolô, chúng ta phải ước ao được ban cho năng lực của Đức Thánh Linh để con người bề trong của mình trở nên mạnh mẽ, và bởi đức tin, Đấng Christ sẽ ngự trong lòng chúng  ta (3:16–17) “Tôi cầu xin Ngài, tùy sự phong phú của vinh quang Ngài, ban cho anh em năng lực bởi Thánh Linh Ngài, để con người bên trong của anh em trở nên mạnh mẽ; và bởi đức tin, Đấng  Christ ngự trong lòng anh em. Tôi cũng cầu nguyện để anh em đâm rễ và vững lập trong tình yêu  thương.” Anh chị em cũng cần phải biết rõ một điều nữa, ấy là con đường đi theo Chúa thì không  dễ dàng. Chúng ta đang ở trong một xã hội được tự do thờ phượng Chúa. Chưa ai ở Hoa Kỳ vì tin  và kính thờ Chúa mà bị chính quyền bỏ tù hoặc giết chết; mặc dù có một số người làm dịch vụ để kiếm sống bị giới cầm quyền tiểu bang tả phái làm khó dễ và hãm hại vì không phục vụ cho những  hôn lễ trái tự nhiên. Nhưng rốt cuộc thì những tín hữu ấy đã thắng kiện chống tiểu bang tả phái.

Chúng ta chỉ trở nên một người biết ơn Chúa khi thấu hiểu được “chiều rộng, chiều dài, chiều cao, và chiều sâu của tình yêu Đức Chúa Trời, và biết được tình yêu thương của Đấng Christ, là  tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết” đối với chúng ta là thế nào (3:18–19). Đã có rất nhiều thắc mắc  nổi lên, vì những người thật lòng tin đạo chưa biết phải làm những gì để thiết lập mối liên hệ tương  giao với Đức Chúa Trời. Trước hết là phải thật lòng muốn được tương giao với Chúa. Sự thật lòng  đòi hỏi một nỗi khát khao và khắc khoải khi chưa nhận được điều mình mong mỏi. Kế đến là phải  biết cầu xin đúng cách và hiểu rằng Cha trên trời sẽ ban cho những người hết lòng cầu khẩn Ngài. Người được ban cho là người tin chắc rằng Đức Chúa Trời luôn luôn thiện lành.

(Mathiơ 7:7–11) “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ được mở. Có ai trong các con, khi con mình xin bánh lại  cho đá? Hay là xin cá, mà lại cho rắn chăng? Vậy nếu các con vốn là người xấu, còn biết cho con  mình các vật tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người  xin Ngài sao?

Qua kinh nghiệm cá nhân, một tác giả Israel đã viết trong Thi Thiên 84:11 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên; Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh quang; Ngài sẽ chẳng  từ chối điều tốt lành nào cho những người sống cuộc đời trọn vẹn.” Ngày xưa, người nào tin Chúa  mà muốn được phước, thì họ tin rằng họ phải giữ trọn luật pháp Môise. Nhưng sau khi Đức Chúa  Jesus đã thiết lập một giao ước mới với những ai chịu tin Ngài, thì ý nghĩa của cuộc đời trọn vẹn

không còn là giữ nghiêm luật pháp Môise nữa, mà là có lòng biết ơn hi sinh cứu chuộc của Chúa,  yêu kính Ngài và tương giao thân mật với Ngài. Hãy bỏ ý nghĩ tưởng rằng Đức Chúa Trời quá cao  sang, uy nghi và nghiêm khắc, nên khó có thể đến gần Ngài mà không bị xét đoán, trừng phạt.

Ngược lại, vì Ngài là tình yêu thương, nên Ngài rất muốn chúng ta yêu mến Ngài. Để có mối  liên hệ tương giao khắn khít, thì phải có tình yêu thương giữa hai phía. Phải có tình yêu thương thì  mới có thể tương giao thân mật. Lý do mà Đức Chúa Trời tạo nên loài người theo hình ảnh Ngài  là vì Ngài muốn tương giao thân mật với người. Ông Augustine, một thần học gia thời xưa, nghĩ  rằng: “Khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài, thì Ngài làm nên một chỗ trống trong tâm linh họ; chỗ trống ấy chỉ có thể được lấp đầy bằng mối tương giao với Ngài, tức là tình yêu chúng ta dành cho Ngài.” Điều ấy có nghĩa là Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận được  điều tốt nhất, được thỏa mãn trong tâm linh; và sự yêu mến Chúa sẽ đem đến sự thỏa mãn.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu mến Ngài để được biến đổi thành hình ảnh Đức Chúa Jesus,  tức là được giống như sự toàn hảo của Đức Chúa Jesus. Vì từ xưa nay, chỉ một mình Ngài là người  đã sống cuộc đời toàn hảo trên thế gian. Đức Chúa Jesus yêu thương Đức Chúa Cha; không ai kính  mến Cha bằng Đức Chúa Jesus. Bởi vì chúng ta sẽ được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Đức  Chúa Jesus, nên Đức Chúa Trời muốn chúng ta thân thiết với Ngài, yêu mến Ngài giống như Đức  Chúa Jesus đã yêu thương Đức Chúa Cha vậy. Đó là cách chúng ta đáp ứng tình yêu của Cha.

DoiSongtrongThanhLinh08.docx

Rev. Dr. CTB