Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 06

Giăng 15:1–4

Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được nhiều quả hơn. Các con đã được tinh sạch nhờ lời Ta đã truyền dạy các con. Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong Ta thì cũng như vậy. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được.

Tất cả con cái Chúa còn sống trên trần gian, mỗi ngày đều phải đối phó với tội lỗi chung quanh mình, và cũng phải đương đầu với nghịch cảnh ở thế gian chống lại con cái Đức Chúa Trời. Ai đã thuộc về Chúa đều bị thế giới tối tăm xem là kẻ thù. Dù tin hay không tin thì điều đó vẫn là sự thật. Tín hữu có đời sống đã được Chúa thánh hóa là người không còn nằm dưới sự cai trị của tội lỗi. Nhưng khi còn sống trong xác thịt thì người ấy vẫn phải đối phó với quyền lực của tội lỗi. Vì vậy, không phải hễ đã được làm thánh đồ và đang trong tiến trình được thánh hóa ngày càng hơn thì sẽ không bao giờ vấp ngã. Bất cứ thánh đồ nào cũng vấp ngã nếu không duy trì địa vị của mình được ở trong Chúa. Chính vì vậy mà Đức Chúa Jesus bảo các môn đồ hãy cứ ở trong Ngài (4).

Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong Ta thì cũng như vậy.

Ở trong Chúa là gì và như thế nào? Đức Chúa Jesus dùng một ví dụ tượng hình, rất dễ hiểu và rất chính xác, để diễn tả ý nghĩa của tình trạng người ở trong Ngài. Cành cây bị chặt rời khỏi thân cây thì phải chết vì không còn được nhựa sống từ thân nuôi dưỡng nữa. Vậy, ở trong Chúa là dính với Ngài và được sự sống của Ngài nuôi dưỡng. Suy nghĩ điều nầy, chúng ta càng phải hiểu mình phải làm gì? Duy trì điều gì để tiếp tục được dính với Chúa? Người được tái sinh giống như một lộc non mọc ra từ thân để khi trưởng thành sẽ trở nên một nhánh lớn của thân. Cành nho do thân nho sinh ra và dính vào thân cây nho là một điều đương nhiên chẳng cần phải nỗ lực gì hết. Nhưng Đấng trồng nho vẫn thường xuyên quan sát các nhánh nho để tỉa sửa cho sai trái hoặc chặt bỏ vì vô ích (1–2)

Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được nhiều quả hơn.

Được làm nhánh ra từ thân nho là hạnh phúc, còn sinh nhiều trái thì hạnh phúc hơn.

Nhánh nho không còn dính vào gốc nho là vì nó bị Đấng trồng nho chặt bỏ. Sau khi nhánh bị chặt thì khô héo và bị đốt cháy. Đức Chúa Jesus cho biết nhánh bị chặt bỏ là vì không kết quả như Đấng trồng nho mong muốn (2)

Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được nhiều quả hơn.

Vậy thì, muốn được tiếp tục làm nhánh nho gắn kết chặt chẽ với thân và không bị chặt bỏ thì đời sống đạo của mỗi tín hữu phải có kết quả. Có hai loại kết quả mà mỗi tín đồ của Chúa đều phải đậu: 1. Có trái của Đức Thánh Linh:

Galati 5:22Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ.

Tín hữu chỉ có trái của Thánh Linh khi trưởng thành trong sự hiểu biết Kinh Thánh và tương giao thân mật với Chúa để nhận sự sống sung mãn cho tâm linh mình

Giăng 10:10Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.

Người nào thân mật với Chúa và ước ao đời sống mình được thánh hóa ngày càng hơn, thì người ấy sẽ đậu nhiều trái Thánh Linh. Người lười biếng không gần gũi với Chúa thì sớm hay muộn cũng sẽ bị Đức Chúa Trời chặt bỏ.

Loại kết quả thứ nhì là người thường xuyên chứng đạo có hiệu quả cho Vương quốc Chúa. Sở dĩ người ấy làm được như vậy là vì có khả năng giải thích rõ ràng Tin Mừng của Đức Chúa Trời cho bạn bè. Thường thường, người chưa sở hữu các trái của Đức Thánh Linh trong lòng thì không có khả năng giải thích rõ ràng điều mình tin; vì vậy, không dám rao truyền Tin Mừng của Chúa cho ai hết. Người trong Hội Thánh có thể không biết rõ về nếp sống riêng tư của nhau, nhưng Đấng trồng nho biết rất rõ thực trạng của người có kết quả lẫn người không kết quả. Những ai đã từng bị Đức Chúa Trời tỉa sửa và có kết quả cho Vương quốc thiên đàng thì nhận ra rằng hoạn nạn mà mình đã từng trải qua thì không phải là bị nhưng là được tỉa sửa. Vì nếu không, thì số phận sau cùng sẽ rất bi đát. Chúng ta thà cứ được ở trong Chúa dù phải tạm thời bị tỉa sửa đau đớn:

Giăng 15:3–5Các con đã được tinh sạch nhờ lời Ta đã truyền dạy các con. Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong Ta thì cũng như vậy. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được.

Lời hứa của Đức Chúa Jesus cho những ai chịu vâng lời Ngài là được Ngài ở trong người đó (4). Được Chúa ở trong mình thì kết quả là điều tất nhiên. Người nào sinh nhiều quả qua đời sống mình, là dấu hiệu đang được Đức Chúa Jesus ở trong lòng. Không ai có thể giả vờ mình đang được Chúa ở với. Vì nếu có Chúa trong lòng thì phải có dấu hiệu mà Ngài đã cho biết: “Ai cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy, thì sinh ra nhiều quả” (5). Cứ ở trong Chúa nghĩa là gì? Người tin Chúa cách thật lòng là người được Đức Thánh Linh sinh ra; giống như một chồi non nẩy ra từ thân cây. Cành ấy phải nhận nhựa sống từ thân chuyển tới thì mới tiếp tục sống và tăng trưởng. Nếu có sự cản trở nào khiến cành không nhận được nhựa sống thì phải chết, hoặc quá đẹt không có trái và bị chủ vườn chặt bỏ không thương tiếc. Nhưng cành nào nhận nhựa sống thì lớn nhanh và kết quả. Cành càng lớn thì mối liên kết giữa cảnh với thân cây càng vững chắc hơn lúc còn non.

Đối với những tín hữu nào chưa biết mình có đang được ở trong Đức Chúa Jesus hay không thì hãy tự xét xem mình đối với Chúa như thế nào? Có mấy điều để mình xem xét từ xa tới gần, từ thấp lên cao: Kính sợ, biết ơn, yêu mến, vâng lời, được nghe dạy dỗ, tương giao gần gũi, được chỉ dẫn, biết chắc Chúa đang ở với mình, và được Ngài cho biết các việc sẽ đến trong tương lai gần hoặc xa. – Muốn được ở trong Chúa thì trước hết phải biết kính sợ Ngài; tức là nhận biết cả vũ trụ đang ở trong tay Ngài, mà mình thì quá nhỏ, chẳng có gì để tự hào. Rồi phải biết ơn cứu chuộc mà Đấng Cao Sang đã ban cho mình là kẻ không xứng đáng; có biết ơn tình yêu thương của Ngài thì mới yêu mến Cha trên trời. Lòng yêu kính dẫn tới ý chí muốn vâng lời. Tới mức nầy thì các dấu hiệu được Chúa ở trong mình đã khá rõ ràng; bởi vì sẽ luôn được nghe tiếng Chúa chỉ dạy.

Khi chúng ta hiểu đến đây thì biết rằng sự được sinh lại và bước đi theo Chúa bằng đời sống được thánh hóa là điều kiện tiên quyết để được làm môn đồ và con dân của Đức Chúa Jesus. Đừng xem thường những lời khuyên dạy và cảnh cáo của Đức Thánh Linh qua những bài giảng mà mình được nghe:

Giacơ 1:22Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.

Những người còn băn khoăn không biết rõ mình có được ở trong Chúa hay chưa thì hãy tự xem xét mối liên hệ giữa cá nhân mình với Ngài đang ở mức độ nào, thân mật hay chỉ tìm kiếm khi cần cứu giúp? Thờ ơ không xa không gần hay lãnh đạm? Tin cậy hay sợ hãi? Một dấu hiệu khá rõ cho biết Chúa đang quan phòng là Êsai 30:21Khi ngươi xoay qua bên phải hoặc bên trái, tai ngươi sẽ nghe có tiếng phía sau mình rằng: ‘Nầy là đường đây, hãy noi theo!’

Quý con cái Chúa cần biết rõ rằng khi bị hoạn nạn và khốn khó không phải là biện pháp trừng phạt của Chúa đối với mình, trong trường hợp mình ăn năn và trông đợi ơn phước Chúa; đã không thấy ơn phước mà là hoạn nạn khốn khó, thì phải hiểu rằng mình đang được Chúa nhậm lời. Như có chép:

Êsai 30:18–20Dù vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để ban ơn cho các ngươi; Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót các ngươi. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công minh. Phước cho mọi người trông đợi Ngài! Hỡi dân ở Si-ôn, là người ở Jerusalem! Ngươi sẽ không còn khóc lóc nữa. Khi ngươi kêu cầu Ngài, chắc chắn Ngài sẽ ban ơn; vừa khi nghe tiếng ngươi kêu cầu, Ngài liền nhậm lời. Chúa sẽ ban bánh hoạn nạn và nước khốn khó cho các ngươi, Bấy giờ, những người dạy dỗ ngươi không còn ẩn mặt nữa; mắt ngươi sẽ thấy những người dạy dỗ mình.

Bất cứ ai tin Đức Chúa Jesus và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, người ấy đã lập một quyết định đúng, vì đương nhiên được thành một nhánh nho của gốc nho, là Đức Chúa Jesus. Duy trì địa vị được ở trong Ngài không phải là chuyện khó khăn. Ai vâng theo lời khuyên dạy của Kinh Thánh thì sẽ tiếp tục ở trong Ngài.

Rôma 13:13–14Hãy sống một cách đàng hoàng như đi giữa ban ngày, đừng chè chén và say sưa, trụy lạc và phóng đãng, gây gổ và ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, đừng tìm cách làm thỏa mãn các dục vọng xác thịt.

Hãy duy trì địa vị mình đang được ở trong Đức Chúa Jesus. Ai đang ở ngoài, hãy trở lại cùng Đấng canh giữ linh hồn mình. Ai vâng lời Chúa, người ấy sẽ được phước.

HieuBietCacDieuCanBan06.docx

Rev. Dr. CTB