Thử Nghiệm Đức Tin, bài 07

Mathi ơ 1:18 – 2:23

Trong chuyện tích giáng sinh của Đức Chúa Jesus, ông Joseph được thiên sứ báo mộng tất cả ba lần. Lần thứ nhất lúc ông đang ngẫm nghĩ việc âm thầm từ hôn vị hôn thê Mari đang mang thai, mà ông nghĩ là chửa hoang (20). Thiên sứ báo mộng lần thứ nhì khi vua Herod gian ác đang tìm giết bé trai Jesus, sau khi các nhà thông thái đến thăm đã ra về (2:13). Lần báo mộng thứ ba là sau ngày Herod đã chết (2:19).

Ông Joseph đều vâng lời làm theo sự chỉ dẫn của thiên sứ trong cả ba lần được báo mộng đó. Trong cả nhân loại, chỉ có một số ít người được Đức Chúa Trời sai các vị thiên sứ đến báo mộng về những điều các người ấy cần phải làm.

Có lẽ mọi người sống ở trần gian đều muốn được thiên đàng báo mộng để tránh tất cả những tai hoạ hay thất bại xảy ra trong đời sống, nhưng vì số người được báo mộng thì ít, nên chắc phải có điều kiện để được báo mộng.

Mặc dù ông Joseph là một trường hợp rất đặc biệt, nhưng quan sát các tính cách khác thường của ông, chúng ta có thể học được vài điều kiện nào đó.

Trước hết, việc thiên sứ hiện đến trong chiêm bao của Joseph để báo mộng thì phải tiếp xúc với tâm linh Joseph để ông có thể biết điều phải làm theo sự chỉ dẫn của thiên đàng, bởi vì khi người ta ngủ mê thì trí óc không tỉnh táo như lúc thức, còn tâm linh thì vẫn hoạt động.

Điểm thứ nhì là khi thiên sứ nói chuyện với Joseph trong chiêm bao của ông là ông được tiếp xúc với thần linh thánh từ Đức Chúa Trời. Ông phải có một tâm hồn lương thiện và trong trắng thì mới được thiên sứ hiện đến tiếp xúc; vì lúc ấy Joseph đang ngẫm nghĩ về việc Mari chưa lấy ông mà đã có thai. Nếu ông làm lớn chuyện thì Mari phải bị ném đá chết. Tâm hồn lương thiện của Joseph suy tính cách từ hôn nào an toàn cho Mari.

Điều thứ ba là nếu Joseph có tâm tánh dễ tức giận, nhất là khi cảm thấy tự ái bị xúc phạm vì hôn thê của ông mang thai bởi một người đàn ông nào khác, thì chắc là ông không được thiên sứ hiện đến trong chiêm bao.

Người nào dễ nổi giận và vẫn luôn toan tính sự trả thù, tức là tâm hồn chứa đầy rác rến thế gian, thì thiên sứ thánh của Đức Chúa Trời không muốn tiếp xúc với những người như vậy; người như thế không thể nào thiết lập mối tương giao thánh với Chúa nên chẳng có khả năng thấy được gì trong linh giới; không hiểu nổi lời Kinh thánh dạy bảo, không thể nghe được tiếng Chúa phán vào tâm linh mình, và không thể có chiêm bao được thiên sứ chỉ dẫn.

Điều thứ tư là Joseph có đức tin để vâng lời thiên sứ dạy bảo (1:24; 2:14; 2:21). Đây là phương diện khó khăn nhất. Người ta có thể tưởng rằng họ tin những lời được chỉ dẫn trong chiêm bao, nhưng đến khi phải bắt tay thực hiện các việc đó thì đức tin bị chao đảo vì bị lý trí ngăn cản.

Lý trí thường nghĩ rằng mọi việc xảy ra đều phải hợp lý theo cách suy nghĩ của người ở trần gian. Không ai sẵn sàng làm theo điều gì mà họ cảm thấy không hợp lý.

Việc Mari mang thai bởi Đức Thánh Linh, chứ không phải do ăn nằm với một người đàn ông nào, là điều khó tin vì không hợp lý. Nhưng Joseph tin lời thiên sứ, ông cưới Mari về và bảo bọc che chở nàng. Ông chăm sóc vợ khi sinh nở; ông đặt tên hài nhi mới sinh là Jesus, theo lời chỉ bảo trước của thiên sứ.

Ông hết sức ngạc nhiên khi nghe các mục tử tới thăm kể lại lời thiên sứ báo tin về con trẻ. Điều đó chứng minh đức tin của ông vào sự báo mộng của thiên sứ là đúng, nó khiến ông thấy lòng tin mình dẫn tới kết quả tốt đẹp.

Khi các nhà thông thái từ xứ xa tới thăm và tặng quà quý, đức tin Joseph càng gia tăng; cho nên, khi được thiên sứ bảo ông: “Hãy thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài lánh sang Ai-cập! Cứ ở đó cho đến khi ta truyền bảo, vì vua Herod sắp tìm con trẻ ấy để giết” (2:13). Joseph vội vàng thức dậy giữa đêm, vâng lời đem con trẻ và mẹ Ngài sang Ai-cập lánh nạn.

Tới khi Herod băng hà, thì Joseph đem vợ và con trẻ Jesus trở về Israel, trở lại quê cũ của bà Mari, là thành Nazareth, miền Ga-li-lê, để sinh sống, theo sự chỉ dẫn trong chiêm bao (2:22). Như vậy, ông Joseph là một người hoàn toàn vâng theo mọi lời chỉ dẫn của thiên sứ đến từ thiên đàng.

Do ông có một tâm tình nhân hậu, lòng trong sáng và đức tin mạnh, nên được thiên sứ báo mộng, vì thiên đàng biết chắc rằng ông sẽ vâng lời làm theo lời thiên sứ để giữ gìn an toàn cho Con Trẻ Jesus tới khi Ngài khôn lớn và ra đi thi hành thánh vụ của Ngài.

Trong mọi việc nầy, yếu tố đức tin nổi bật hơn hết. Joseph được Đức Chúa Trời đẹp lòng, như Kinh thánh chép: “Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời; vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài” (Hêbơrơ 11:6).

Mặc dù ngày nay hiếm có người được thiên sứ báo mộng, bảo phải thực hiện điều chi đó với một mục đích nào đó; nhưng không có nghĩa là không xảy ra. Con cái thật của Chúa ngày nay rất đông và nhiều người thỉnh thoảng được thiên sứ chỉ dẫn trong chiêm bao.

Tín đồ ở các giáo phái không còn tin vào các việc quyền năng siêu nhiên thì không có cơ hội được thấy các việc kỳ diệu mà Chúa bày tỏ cho con dân Ngài được thấy. Ngược lại, những tín hữu nào có đức tin vững chắc vào Đức Chúa Trời của mình, thì vẫn thường được Ngài viếng thăm.

Vì vậy, để được Chúa đẹp lòng, chúng ta phải có đức tin vững chắc vào Ngài. Đức tin vào Chúa là đặt lòng tin cậy nơi Ngài hoàn toàn. Sở dĩ Chúa đòi hỏi chúng ta phải có lòng tin vào Ngài, vì đức tin là yếu tố để kiến tạo một mối tương giao lành mạnh.

Chúng ta không thể kết bạn thân thiết với người nào mình không có lòng tin. Hôn nhân chỉ bền vững khi hai người tin cậy lòng trung thành của nhau.

Để có thể được thiên sứ viếng thăm trong chiêm bao, ngoài việc phải có đức tin, còn phải có khả năng tiếp xúc với linh giới. Về phương diện nầy, đức tin lại đóng một vai trò quan trọng hơn nữa.

Vì linh giới là vô hình, không thể nhìn thấy hay quan sát bằng mắt thể chất; cho nên, sự tiếp xúc với linh giới thánh của Đức Chúa Trời diễn ra bằng đức tin qua con mắt tâm linh. Vì thế phải dành nhiều thời gian ở riêng với Chúa để luyện tập nghe tiếng phán và sự chỉ dẫn của Ngài.

Quá nhiều tín hữu ngày nay không có khả năng đó vì thiếu tất cả các điều kiện cần thiết. Nếu ai chưa tiếp xúc được với linh giới thánh của Đức Chúa Trời thì người ấy phải bắt đầu tìm kiếm Ngài để được sống trong thế giới các thánh của Chúa.

Đừng tiếp tục sống với tâm linh mù loà như người trần gian nữa. Khi chúng ta tin lời Chúa phán dạy trong Kinh thánh và không nghi ngờ hoặc suy nghĩ lý sự theo những gì mình chỉ thấy bằng mắt, thì sẽ được Chúa đưa dần vào linh giới thánh.

Chính trong linh giới thánh đó (vì chúng ta được ở trong Đức Chúa Jesus với quan điểm trên cao nhìn xuống [Êphêsô 2:6]), con cái Chúa mới có cơ hội được thiên sứ báo mộng về những việc sẽ xảy ra, hoặc những điều phải thực hiện, mà chúng ta chưa biết.

Đừng để cho cuộc sống ô uế ở thế giới vật chất cản trở khả năng tiếp xúc với linh giới của chúng ta. Người xác thịt với tâm tính xác thịt không bao giờ được phép tiếp xúc với linh giới thánh (1Côrinhtô 6:9–10; 15:50).

Hãy lấy các lời cảnh cáo đó mà răn mình trong cách sống đạo của chúng ta hiện nay trong lúc mình còn sống ở thế gian. Anh chị em đừng xem thường lời Kinh thánh mà cho rằng đó chỉ là những lời xưa cũ không còn giá trị ngày nay nữa.

Vì lời Chúa luôn luôn sống động, linh nghiệm, xuyên thấu thẳm sâu trong lòng người tin (Hêbơrơ 4:12). Lời ấy chép: “Hay anh em cho là vô nghĩa khi Kinh thánh nói: ‘Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta thương mến chúng ta đến nỗi ghen tuông?” (Gia-cơ 4:5).

Hãy cẩn thận đừng làm buồn Đức Thánh Linh mà Ngài rời bỏ lòng ta.

Đức Chúa Trời luôn luôn ban cho chúng ta đủ cơ hội để luyện tập ở gần Ngài. Ai vẫn có thói quen lười biếng đọc Kinh thánh, hãy dùng ý chí bắt thân thể phải phục, dành thì giờ suy gẫm lời Chúa một cách có hệ thống.

Con cái Chúa ở đây đã có đủ các bài giải nghĩa Kinh thánh toàn thể Ngũ Kinh, tức là năm sách đầu tiên của Kinh thánh Cựu ước; cho nên, không ai có thể nói là các sách ấy khó hiểu nên lười đọc. Còn Tân ước đã được giải nghĩa gần như đầy đủ rồi, đừng để mất các ơn phước mình đang được hưởng ở nơi nầy.

Tất cả các phương tiện, cơ hội và lời dạy dỗ đều đã được cung cấp dư dật. Hãy nắm lấy ơn phước khi còn có cơ hội. Một mai, khi cơ hội vuột mất khỏi tầm tay, thì khó tìm được cơ hội tốt khác để rèn luyện đời sống tâm linh phù hợp với đòi hỏi của linh giới thánh, là các điều kiện để được thiên sứ đến báo mộng khi cần thiết.

ThuNghiemDucTin06.docx

Rev. Dr. CTB