Theo Dõi Tận Thế, bài 37

Khải Huyền 7:1–17

Khởi đầu đoạn 6 là cảnh Chiên Con bắt đầu tháo các ấn và những biến cố đại nạn khởi sự diễn ra trên thế gian, kéo dài tới đoạn 19 là sự trở lại của Đức Chúa Jesus. Tiếp theo là 1000 năm bình an, rồi sự phán xét cuối cùng. Người đọc phải hiểu các đoạn 12 tới 14 là phần chú thích, vì đoạn 15 là phần tiếp theo của 11. Phần kết thúc của đoạn 6 là những chuyển động kinh hoàng của đất và trời, nhưng người ta vẫn không chịu ăn năn. Đoạn 7 là thời gian tạm ngưng giữa ấn thứ 6 và ấn thứ 7. Ba câu đầu của đoạn 7 (1–3) có nghĩa là sự phán xét tạm ngưng một thời gian ngắn để những người trung tín với Chúa được đánh dấu trên trán họ bằng ấn của Đức Chúa Trời.

Bốn góc đất tức là bốn hướng đông, tây, nam, và bắc của địa cầu. Bốn ngọn gió là cách nói về bốn hướng gió thổi trên mặt đất. Có vài cách giải nghĩa về bốn hướng gió, nhưng hiểu theo nghĩa thông thường thì gió là lực chính của bão tố; hiểu theo ý nghĩa tiên tri thì gió là quyền Đức Chúa Trời dùng để xua đuổi các dân tộc bị trừng phạt: (Giê-rê-mi 49:36) “Ta sẽ khiến gió từ bốn phương thổi đến Ê-lam. Ta sẽ rải chúng theo mọi hướng gió ấy; không nước nào mà không có những kẻ bị đuổi khỏi Ê-lam.” Gió cũng có nghĩa là học thuyết xảo quyệt (Êphêsô 4:14) “Chúng ta sẽ không còn là trẻ con, bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết, bởi sự xảo quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ.” Chúng ta chỉ biết ý nghĩa chung chỗ nầy là có bốn vị thiên sứ có quyền làm hại thế gian và tín hữu, nếu họ thả gió ra sẽ gây tai hại cho chỗ bị trừng phạt. Nhưng họ được lệnh không được làm hại ai hết, cho đến khi nào 144,000 người của các chi tộc Israel được ghi dấu hiệu đặc biệt rằng những người ấy thuộc về Đức Chúa Trời.

Về 144,000 người nầy thì cũng có hai phái giải nghĩa khác nhau. Nghĩa thứ nhất cho rằng họ là biểu tượng của tất cả những người thuộc về Chúa và đang ở trong cơn đại nạn. Nghĩa thứ nhì là nghĩa đen nói rõ họ là người Do-thái thuộc 12 chi tộc được nêu tên rõ ràng (7:4–8), đồng thời họ là phái nam còn đồng trinh và không hề nói dối (14:4–5). Chi tộc Đan không có trong nhóm nầy và Joseph được dùng thay cho Ephraim. Luật của Chúa ghi rằng bất cứ người, dòng họ, gia đình, hay chi tộc nào, dẫn con cái Israel vào sự thờ hình tượng thì sẽ bị truất khỏi dân sự (Phục Truyền 29:18–21). Đan và Ephraim là hai địa điểm đúc và dựng hình tượng bò con bằng vàng ở miền Bắc Israel, và dẫn đầu vương quốc phía bắc ly khai ra khỏi vương quốc của nhà David, thờ bò con vàng, lìa bỏ Đấng đã đem tổ phụ họ ra khỏi vòng nô lệ và ban đất hứa cho họ.

Tên của chi tộc Đan bị loại trừ vì trải nhiều thế hệ họ đã phạm tội thờ hình tượng quá nặng, họ không được đánh dấu để được bảo vệ. Còn Ephraim thì được dùng tên của tổ phụ họ là Joseph để thay thế. Vì dù sao, Ephraim là con của Joseph, người được tổ phụ Jacob đặt tay chúc phước và chỉ định chức trưởng nam thay thế Reuben. Mà Joseph là người được Đức Chúa Trời yêu thương, gìn giữ và ban cho khả năng đặc biệt hiểu biết các điềm chiêm bao; rồi được Chúa dùng để cứu cả dòng dõi Israel khỏi bị nạn đói tiêu diệt. Nhưng tại sao 144,000 người Israel nầy được đóng ấn, họ sẽ làm gì? Câu 3 cho biết họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời, tức là những người hầu việc Chúa. Như vậy họ là những giáo sĩ, nhà truyền giáo đi rao giảng phúc âm của Đức Chúa Jesus Christ.

Nhưng hiện nay người Do-thái rất chống đối phúc âm thì làm thế nào sẽ có 144,000 người đi rao giảng? Và nếu dân Do-thái là dân sự của Chúa, thì vì lý do gì họ vẫn chưa chịu tiếp nhận phúc âm? Sứ đồ Phao-lô nói trước về tương lai của người Israel (Rôma 11:13–15). Ông cho biết rằng sự phản nghịch của họ đã đem sự cứu rỗi đến cho dân ngoại, trong đó có chúng ta (Rôma 11:11b); và một phần dân Israel được thương xót vì lời hứa Chúa đã ban cho các tổ phụ của họ (Rôma 11:28–29) “Theo Tin Lành, thì họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời, điều đó có lợi cho anh em; nhưng theo sự lựa chọn, họ được yêu thương nhờ các tổ phụ mình; vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ thay đổi.” Lời hứa và giao ước Chúa lập với Abraham vẫn còn nguyên.

Chương trình yêu thương tuyệt diệu của Đức Chúa Trời (Rôma 11:12) trải bao thế kỷ có thể thấy được qua sự kiện nầy: Sự thù nghịch với phúc âm của người Do-thái đã đem hạnh phúc đến cho hàng tỉ người, huống chi việc họ trở lại với phúc âm sẽ đem đến biết bao nhiêu hạnh phúc cho nhân loại (Rôma 11:15). Hiện nay có một thành phần người Do-thái tự gọi là Messianic Jews, tức là những người Do-thái tin nhận Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Messiah (Đấng chịu xức dầu) mà nhiều thế hệ tổ tiên của họ vẫn hằng trông đợi trong hơn 20 thế kỷ qua. Nhóm người Do-thái nầy càng ngày càng gia tăng. Như vậy, khi nào có 144,000 nhà truyền giáo người Do-thái đi rao giảng phúc âm thì số người tin Chúa sẽ rất đông như Khải Huyền 7:9–10 nói đến.

Số người tin Chúa là một đoàn đông không ai đếm nổi từ mọi nước, chi tộc, ngôn ngữ, màu da (7:9). Đoàn đông ấy cất tiếng lớn kêu lên rằng: “Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng ngồi trên ngai, và thuộc về Chiên Con” (7:10). Các thiên sứ đang đứng vòng quanh ngai, quanh các trưởng lão cùng bốn sinh vật, đều sấp mặt xuống trước ngôi và thờ lạy Đức Chúa Trời:

A-men! Nguyện sự chúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, cảm tạ, tôn kính, quyền năng, và uy lực quy về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời. Amen!” (7:11–12). Đoàn đông ấy là những người đã ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và tẩy trắng áo mình bằng huyết của Chiên Con (7:13–14). Họ không phải là Hội Thánh đã được rước đi trước cơn đại nạn, mà là số người tiếp nhận Chúa và tử vì đạo sau khi nghe 144,000 nhà truyền giáo nói trên rao giảng về phúc âm của Đức Chúa Jesus Christ.

Những người chủ trương thuyết ‘trung đại nạn‘ thường viện dẫn chỗ nầy làm hậu thuẫn cho lý luận của họ. Họ cho rằng bất cứ ai thuộc Hội Thánh thật của Chúa đều phải chịu tử đạo mới mong được rước về trước ngai của Đức Chúa Trời. Lý luận ấy trái ngược với lời Phaolô tiết lộ là tín hữu đang sống sẽ được biến hoá trong nháy mắt để về thiên đàng (1Côr. 15:51–52). Hơn nữa câu hỏi của một trong các trưởng lão và câu trả lời của ông Giăng cho thấy ông không biết số người đông đảo nầy. Vì nếu họ là các thánh thời Cựu ước thì chắc chắn Giăng sẽ nhận ra Môise và Ê-li, vì Giăng đã từng thấy hai người nầy trên núi hoá hình (Mathiơ17:2-3) “Ngài hóa hình trước mặt họ: Mặt Ngài chói sáng như mặt trời, áo Ngài trở nên trắng như ánh sáng. Kìa, có Môise và Ê-li hiện ra nói chuyện với Ngài.” Một chi tiết khác là đoàn đông ấy sẽ đứng trước ngai Đức Chúa Trời, hầu việc Ngài ngày và đêm, còn Hội Thánh thì sẽ không hầu việc trên thiên đàng mà là nàng dâu của Đấng Christ và đồng trị vì với Ngài mãi mãi.

Có một chi tiết cần lưu ý về đám đông nầy là họ mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè (7:9). Áo dài trắng là biểu tượng về sự công nghĩa, thánh khiết và chiến thắng. Tay cầm lá kè tiêu biểu những người chiến thắng. Đạo Cao-đài Việt Nam đã bắt chước chỗ nầy của Kinh Thánh, các đạo hữu của họ mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè trong các dịp lễ trọng thể của họ; ra vẻ họ là thánh đồ trên thiên đàng; họ không biết rằng những người mặc áo dài trắng và cầm lá kè đó đã phải chịu tử đạo mới được đứng trước Đức Chúa Trời và thờ lạy Ngài (7:13–15). Những người thờ ma lạy quỷ không thể biết chút gì về sự thánh khiết của thiên đàng, họ tưởng lên thiên đàng rất dễ. Hơn nữa, đạo Cao-đài ngày nay thờ phật thích ca là chính, họ chỉ là một nhánh phật giáo nguỵ trang mà thôi.

Hai câu cuối (7:16–17) là sự an ủi của Chúa cho những người phải chịu tử vì đạo trong cơn đại nạn. Giặt và tẩy trắng áo mình trong huyết của Chiên Con có nghĩa là tiếp nhận ơn hi sinh cứu rỗi của Đức Chúa Jesus trong hoàn cảnh bị cấm đoán và bách hại. Tin nhận Chúa vào hoàn cảnh như vậy là chấp nhận bị giết bởi thế lực cầm quyền của kẻ chống Đấng Christ. Sung sướng và hạnh phúc thay là những ai hiện đang ở trong Hội Thánh thật của Đức Chúa Trời. Đến ngày Hội Thánh được tiếp rước, họ được biến hoá trong nháy mắt, ngồi trên các ngôi phán xét, nhận được phần thưởng mão triều thiên vinh hiển. Đoàn đông ra khỏi cơn đại nạn thì không được vinh hạnh ấy. Họ không được ngồi trên ngôi và không được ban cho mão miện vinh quang. Hãy suy gẫm việc nầy để giữ vững đức tin của mình. Chúng ta ước mong ngày vinh hạnh ấy sẽ đến nhanh chóng.

TheoDoiTanThe37.docx

Rev. Dr. CTB