Hướng Đi Mới, bài 24

Châm Ngôn 16:1–3

Những toan tính trong lòng là việc của con người, nhưng câu trả lời đến từ Đức Giêhôva. Mọi đường lối của con người đều là trong sạch theo mắt mình, nhưng Đức Giêhôva đánh giá tấm lòng. Hãy phó thác công việc của con cho Đức Giêhôva, thì những lo toan của con sẽ được thành tựu.

Điều duy nhất mà mọi tín đồ của Đức Chúa Jesus có quyền quyết định số phận tương lai của mình sẽ được thưởng hay bị phạt là: Tự nguyện vui vẻ phục vụ Ngài qua Hội-Thánh của Ngài hay dứt khoát từ chối phục vụ. Đó là một sự thật mà nhiều người chưa bao giờ nghĩ tới (Jeremiah 10:23) “Lạy Đức Giêhôva, con biết con đường của loài người đi không do họ làm chủ, họ không thể điều khiển các bước chân của mình.” Đức Chúa Jesus phán: (Mác 10:45) “Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.” Sứ đồ Phaolô cho biết lý do chúng ta phải hiểu nhiệm vụ của mình (Êphêsô 2:10) “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.” Phục vụ Chúa là điều ích lợi đối với người tin Ngài; bởi vì chi thể có hoạt động thì thân thể mới khỏe mạnh. Và một thân thể sống khỏe mạnh khi các chi thể đều hoạt động bình thường, không bạc nhược cũng không bị tê liệt bất động.

Theo lẽ thường thì bất cứ cơ thể sống nào cũng phải tăng trưởng; nếu không tăng trưởng thì cơ thể ấy đang bị bệnh hoạn cản trở. – Trong thân thể người thì cái đầu ra lệnh cho các chi thể thực hiện nhiệm vụ mà đầu bảo phải làm. Chi thể nào không thực hiện nổi lệnh của bộ não thì cái đó bị bệnh, hoặc tật nguyền, hoặc đường dây thần kinh bị đứt không nhận được lệnh từ não. Nếu ai nhận biết và thi hành các mệnh lệnh Chúa truyền thì ấy là người đang được ở trong thân thể; nếu không thi hành thì hoặc là chi thể ấy đang bị bệnh cần phải chữa trị, hoặc là biết nhưng không muốn dính vào thân thể. Người không quan tâm chút gì về mệnh lệnh của Chúa hay chưa bao giờ nghe tiếng của Đức Thánh Linh, thì chắc chắn người ấy chưa bao giờ có mối liên hệ gì với Ngài (Rôma 8:9) “Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em thì anh em không sống theo xác thịt, mà sống theo Thánh Linh; còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.

Đây là sự thật. Người ta có thể nói kiểu vuốt ve trấn an để hạ thấp mức độ tai hại của sự không vâng lời; nhưng Kinh Thánh nói rất rõ ràng (1Samuel 15:22–23) “Đức Giêhôva có vui thích về tế lễ thiêu và các sinh tế, bằng sự vâng theo tiếng phán của Ngài chăng? Kìa, sự vâng lời tốt hơn sinh tế, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. Sự phản nghịch đáng tội như tà thuật, sự ương ngạnh đáng tội như thờ lạy hình tượng.” Sở dĩ chúng ta phải nhắc nhở nhau về vấn đề rất quan trọng của sức khỏe Hội Thánh vì chúng ta là các chi thể của một thân thể cho nên quan tâm đến nhau (1Côrinhtô 12:21–23) “Mắt không thể nói với tay: ‘Tôi không cần anh;’ đầu không thể nói với chân: ‘Tôi không cần anh.’ Trái lại, những chi thể nào trong thân xem như yếu đuối hơn, lại là rất cần thiết. Những chi thể nào trong thân được nghĩ là kém tôn trọng thì chúng ta càng phải tôn trọng hơn; những chi thể nào không đẹp thì chúng ta càng phải trau dồi hơn.

Mọi chi thể khỏe mạnh đều lo lắng chăm sóc cho các chi thể bị tổn thương và thiếu hoạt động. Vì vậy, chúng ta sẽ hợp lực xem xét các nguyên nhân nào đã gây ra tình trạng không tăng trưởng, không phát triển của Hội Thánh nhà. Có thể có người thấy vấn đề nhưng ngại nêu ra vì sợ đụng chạm; cũng có thể có người nghĩ rằng mình không đủ tư cách để phê bình hay đề nghị gì hết. Để giải quyết tình trạng đó, tôi đưa ra một đề nghị rất thực tế.

Hôm nay, mỗi người sẽ nhận được một tờ đóng góp ý kiến có in sẵn các câu hỏi; cũng có chừa khoảng trống để ghi thêm các ý kiến về những vấn đề không thấy nói tới. Mọi người đem tờ đó về nhà suy xét, cân nhắc rồi điền những sự trả lời của mình vào chỗ trống sau các câu hỏi. Chúa Nhật tới, mọi tờ trả lời sẽ được gộp lại. Tuần sau nữa, mỗi người sẽ nhận tờ tóm tắt các câu trả lời tương đồng và những đề nghị hợp lý. Sẽ không thảo luận điều gì vô lý hoặc không thể thực hiện nổi. Rồi chúng ta sẽ đem các vấn đề đó so sánh với các lời dạy trong Kinh Thánh; nếu phù hợp thì sẽ cùng nhau thảo luận. Sau đó mỗi vấn đề sẽ được biểu quyết theo nguyên tắc đa số thắng thiểu số. Như vậy, chúng ta hi vọng sẽ thấy được các nan đề của Hội Thánh và cách giải quyết chúng.

Chúng ta cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng để giúp chúng ta tìm ra những sự trở ngại, và Ngài cũng chỉ dẫn cho chúng ta biết cách giải quyết các trở ngại đó. Khi thực hiện biện pháp nầy, chúng ta sẽ tạo điều kiện cho Đức Thánh Linh chiếu ánh sáng vào các góc khuất, để những gì cản trở tâm tình muốn phục vụ Chúa của chúng ta sẽ bị phơi bày và dẹp bỏ. Hội Thánh nhà phải phát triển và tăng trưởng. Dù cho không lớn lao hay rực rỡ vì khả năng của chúng ta yếu và bị giới hạn, nhưng mọi sự tăng trưởng dù nhỏ nhoi cũng làm Chúa đẹp lòng hơn là bị tê liệt. Cầu xin Chúa soi sáng cho tất cả con cái Chúa, để đời sống đạo của chúng ta được Ngài vui lòng.

HuongDiMoi24.docx

MS CTB