Theo Dõi Tận Thế, bài 25

Khải Huyền 2:18–29

Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Thyatira rằng: Đây là lời phán của Con Đức Chúa Trời, Đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng đánh bóng. Ta biết công việc của con, lòng yêu thương, đức tin, sự phục vụ và sự nhẫn nhục của con; các công việc sau nầy của con nhiều hơn những công việc ban đầu.

Nhưng có điều Ta trách con, ấy là con dung túng cho Jezebel, người phụ nữ tự xưng mình là nhà tiên tri, dạy dỗ và quyến dụ các đầy tớ Ta phạm tội gian dâm và ăn của cúng thần tượng. Ta đã cho người nữ nầy thì giờ để ăn năn, nhưng nó không muốn ăn năn điều gian dâm của nó. Nầy, Ta sẽ ném nó trên giường bệnh, và ném những kẻ phạm tội gian dâm với nó vào hoạn nạn lớn, nếu nó không ăn năn những việc làm của mình. Ta sẽ đánh chết các con của nó. Lúc ấy, tất cả các Hội Thánh sẽ biết rằng Ta là Đấng dò biết lòng dạ loài người; Ta sẽ báo trả cho mỗi người trong các con tùy những công việc của các con.

Nhưng Ta nói với những người còn lại của các con tại Thyatira, là những người không nhận giáo lý đó, không biết đến điều mà họ gọi là những sự thâm hiểm của Satan, rằng: Ta không đặt trên các con gánh nặng nào khác. Tuy nhiên, các con chỉ cần giữ vững điều mình có cho tới khi Ta đến.

Người nào thắng và giữ các công việc của Ta cho đến cuối cùng thì Ta sẽ ban cho người ấy thẩm quyền trên các nước; người ấy sẽ cai trị các nước bằng một cây gậy sắt, và đập vỡ chúng như đồ gốm, cũng như Ta đã nhận thẩm quyền ấy từ Cha Ta. Ta sẽ ban cho người ấy ngôi sao mai. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh!

Đức Chúa Jesus Christ gửi lá thư thứ tư tới một thành phố kỹ nghệ nhỏ nhưng rất thịnh vượng về lãnh vực bói toán, là Thiatira. Ở đó người ta tụ tập tại các đền thờ lớn để bói khoa. Đức Chúa Jesus xuất hiện cho Hội Thánh nầy trong hình ảnh Đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng đánh bóng (18) “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Thyatira rằng: Đây là lời phán của Con Đức Chúa Trời, Đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng đánh bóng.” Mắt như ngọn lửa là biểu tượng về việc Chúa nhìn thấu mọi điều trong tư tưởng của Hội Thánh; còn chân như đồng đánh bóng là biểu tượng về Ngài là Đấng phán xét Hội Thánh. 

Chúa khen Hội Thánh Thyatira là: Họ đã vì Chúa tận tuỵ làm công việc của Hội Thánh, có lòng nhân ái đối với người khác cũng như lòng yêu mến đối với Chúa, tinh thần phục vụ rất cao, có đức tin, và đầy sự nhẫn nại chịu đựng. Không ai có thể bác bỏ đức hi sinh phục vụ và lòng yêu thương những người túng cùng của các nữ tu Công giáo. Chúa ghi công sự hi sinh của những đầy tớ trung thành ấy (19) “Ta biết công việc của con, lòng yêu thương, đức tin, sự phục vụ và sự nhẫn nhục của con; các công việc sau nầy của con nhiều hơn những công việc ban đầu.Thyatira nghĩa là “tế lễ hằng dâng,” biểu tượng về nghi lễ thờ phượng của giáo hội Công giáo La-mã. Giáo hội đã dạy giáo dân về đức tin vào Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus được sinh bởi trinh nữ Mary. Sau nầy giáo hội tôn bà làm ‘Nữ vương trên trời.

Nhưng Ngài quở nặng họ nề vì sự dung dưỡng tinh thần Giêsabel, tức là sự thờ hình tượng. Dân Israel thời Cựu Ước bắt chược dân ngoại thờ cúng hình tượng nên bị Đức Chúa Trời kết án là phạm tội dâm dục, ngoại tình (Ezekiel 16:20–22) “Ngươi đã bắt các con trai, con gái mà ngươi đã sinh ra cho Ta đem dâng làm sinh tế cho chúng để thiêu nuốt đi. Những điều dâm loạn đó là nhỏ mọn sao? Ngươi đã giết con cái Ta và đưa qua lửa để dâng cho chúng. Trong mọi điều ghê tởm và tà dâm ấy, ngươi không nhớ lại lúc còn trẻ, khi ngươi còn trần truồng, cựa quậy trong vũng máu mình.

(20) “Nhưng có điều Ta trách con, ấy là con dung túng cho Jezebel, người phụ nữ tự xưng mình là nhà tiên tri, dạy dỗ và quyến dụ các đầy tớ Ta phạm tội gian dâm và ăn của cúng thần tượng.” Jezebel, vợ Ahab vua Israel, đã dẫn dụ con dân Chúa thờ cúng thần Baal và tìm giết hết các tiên tri của Đức Chúa Trời, bỏ sự thờ phượng Ngài. Tinh thần Giêsabel là Hội Thánh Thyatira đã pha trộn ngoại giáo vào nếp sinh hoạt, bắt chước cúng thờ hình tượng, phạm điều răn thứ nhì trong 10 điều răn Chúa truyền; hơn nữa đức tin của họ pha trộn mê tín đị đoan. Họ không còn hoàn toàn trung thành với Chúa, vừa tin Chúa vừa tin vào những điều mê tín dị đoan khác, như bói toán và cúng thờ các vị được phong thánh.

Sự tà dâm ở đây không nói về tình dục xác thịt nhưng là sự ngoại tình tâm linh. Các vua của Judah, Israel và dân của họ từ sau thời đại David cho đến lúc quốc gia Do-thái bị xoá sổ, bị Đức Chúa Trời liệt vào tội tà dâm khi họ bỏ Chúa quay sang thờ các thần của những dân chung quanh. Thờ tôn hình tượng là tà dâm tâm linh. (21) “Ta đã cho người nữ nầy thì giờ để ăn năn, nhưng nó không muốn ăn năn điều gian dâm của nó.” Thì giờ để ăn năn là những cơ hội Chúa tạo ra để những người lãnh đạo Hội Thánh và giáo hữu sửa lại các hành vi sai trật của họ; nhưng trải qua nhiều thế kỷ, chẳng những họ không từ bỏ sự thờ hình tượng mà còn sáng chế thêm các lễ nghi bị Chúa nhờm tởm: Khênh kiệu tượng bà Mary đi diễn hành; thiết lập giáo lý “Đức Mẹ hằng cứu giúp;” dung dưỡng sự mê tín dị đoan của giáo đồ, ví dụ: cứ để họ thờ cúng Lm. Trương Bửu Diệp.

Tinh thần Thyatira trùng hợp với giai đoạn lịch sử của Hội Thánh từ năm AD 590 tới 1517, bị gọi là thời ám thế (dark age). Bất cứ ai lên tiếng kêu gọi cải tổ Hội Thánh, trở về với Lời Chúa đều bị giáo hội thời ấy dập tắt trong biển máu. Trong khoảng mười thế kỷ ấy, tất cả những người đứng lên kêu gọi cải tổ đều bị khai trừ và xử tử bằng cực hình, mọi giáo hữu bình thường đều bị cấm không được xem Lời Chúa. Vì lý do đó, cho tới nay có rất ít giáo đồ của giáo hội La-mã chịu mua và đọc Kinh Thánh để biết Lời Chúa. Ở Việt Nam, giáo đồ Công giáo La-mã chỉ được phép đọc Kinh Thánh Tân Ước kể từ năm 1968 trở về sau. Nhưng phong trào học Kinh Thánh rộ lên kể từ sau năm 1975 ở Việt Nam, khi sự bắt bớ đạo khiến giáo dân tìm Lời Chúa để bám víu.

(22) “Nầy, Ta sẽ ném nó trên giường bệnh, và ném những kẻ phạm tội gian dâm với nó vào hoạn nạn lớn, nếu nó không ăn năn những việc làm của mình.” Sẽ có một phần của Hội Thánh ấy phải chịu cơn đại nạn, không phải chỉ là những người thuộc giáo hội nầy hoặc giáo hội nọ, nhưng bất cứ tín hữu nào bị Chúa kể là phạm tội tà dâm trong tâm linh mà không chịu ăn năn, tức là những người có dính líu vào sự thờ cúng hình tượng và cầu xin sự cứu giúp từ những người được giáo hội phong thánh thay vì tương giao gần gũi Đức Chúa Trời toàn năng, mặc dù đã được Chúa ban cho nhiều cơ hội để hiểu biết rằng Chúa ghét việc ấy, mà vẫn không chịu ăn năn từ bỏ sự hành đạo của mình; thì những người ấy sẽ phải chịu cơn đại nạn suốt bảy năm.

(23) “Ta sẽ đánh chết các con của nó. Lúc ấy, tất cả các Hội Thánh sẽ biết rằng Ta là Đấng dò biết lòng dạ loài người; Ta sẽ báo trả cho mỗi người trong các con tùy những công việc của các con.” Nếu họ muốn được cứu rỗi thì phải bị giết vì đức tin của mình, tức là chịu bị tử đạo. Tà dâm tâm linh chẳng phải chỉ là sự thờ hình tượng mà còn là sự mê đắm vật chất, tiền tài ở thế gian. Như vậy, những ai bị phạt sẽ không thể oán trách về án phạt mà họ phải chịu.

(24)Nhưng Ta nói với những người còn lại của các con tại Thyatira, là những người không nhận giáo lý đó, không biết đến điều mà họ gọi là những sự thâm hiểm của Satan, rằng: Ta không đặt trên các con gánh nặng nào khác.” Đấng làm Đầu Hội Thánh biết rõ nơi sâu thẳm của tâm linh con người. Cho nên, nếu chỉ căn cứ trên sự dính líu của người nào đó với giáo hội của họ mà phán định sẽ chịu chung án phạt, thì không đúng theo ý nghĩa lời Chúa phán ở đây. Giữa người thành tâm nhưng bị lừa gạt với người khư khư bênh vực sự sai trật của giáo hội mình vì cố chấp thì khác. (25) “Tuy nhiên, các con chỉ cần giữ vững điều mình có cho tới khi Ta đến.Chúa dặn người thành tâm phải giữ vững những điều họ có cho đến ngày Chúa trở lại. Điều mà mỗi con cái Chúa cần phải có là ơn cứu rỗi, tâm linh đã được tha tội và tái sinh, con người bề trong được đổi mới, bước đi trên con đường thánh hóa, và một đời sống gần gũi với Đức Thánh Linh để được nghe sự dẫn dắt của Ngài. Đây là chỗ đầu tiên trong 7 thư, Đức Chúa Jesus nói đến việc Ngài trở lại thế gian, là sự xác nhận rằng hình thức của Hội Thánh nầy vẫn còn tới ngày Đức Chúa Jesus trở lại.

(26) “Người nào thắng và giữ các công việc của Ta cho đến cuối cùng thì Ta sẽ ban cho người ấy thẩm quyền trên các nước.” Đức Chúa Jesus hứa ban quyền cai trị thế giới cho ai thắng và giữ vững công việc của Ngài đã làm là: Rao truyền tin mừng, chữa bệnh và đuổi quỷ, cho tới khi Ngài trở lại. (27) “Người ấy sẽ cai trị các nước bằng một cây gậy sắt, và đập vỡ chúng như đồ gốm, cũng như Ta đã nhận thẩm quyền ấy từ Cha Ta.” Có câu hỏi đặt ra: Thắng cái gì? Chiến đấu để thắng kẻ thù nào? Mối hiểm nguy, cũng gọi là kẻ thù, nguy hiểm nhất đối với con dân thiên đàng là những sự cám dỗ đến không phải từ ma quỷ mà từ chính nội bộ của giáo hội, tức là những điều sai trật ít bị đề phòng nhất. Những người thắng của Thyatira sẽ bỏ cúng thờ hình tượng, đánh bại tà linh Jezebel đang hoành hành trong giáo hội, không chấp nhận các giáo lý sai trật.

(28) “Ta sẽ ban cho người ấy ngôi sao mai.” Sao Mai là ngôi sao rực rỡ lúc sáng sớm; vì thế Sao Mai là sự vinh quang được ban cho người thắng. Khi Satan còn là một cherub che phủ ở thiên đàng, hắn có vinh quang rất lớn; vì thế, tên hắn là Lucifer (Hebrew: Kẻ sáng rực rỡ), cho tới khi hắn bị đuổi khỏi thiên cung.

(29) “Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh!” Ý nghĩa tiên tri của phần nầy khá rõ ràng. Thyatira = Tế lễ hằng dâng là sự thực hành của tổ chức Hội Thánh sau khi trở thành quốc giáo. Tín đồ không được dạy lời Chúa, sự ca ngợi và cầu nguyện tương giao trở thành kinh nhật tụng, nghi thức và tế lễ. Thay vì tin vào sự hi sinh đã hoàn tất của Đức Chúa Jesus, giáo hội dạy về làm việc công đức đổi lấy sự cứu rỗi. Tín hữu chỉ đi xem lễ, bàng quan đứng xem các nghi thức, không biết phải thờ phượng Chúa ra sao. Điều đáng nhờm tởm nhất của giáo hội thời ám thế là bán ‘bùa xá tội‘ để gây quỹ xây đại thánh đường Pedro tại Rôma. Người ta mua bùa xá tội để thân nhân đã chết được mau ra khỏi ngục luyện tội; món quà cứu rỗi của Chúa bị biến thành món hàng đổi chác, khiến cho Hội Thánh trở nên cực kỳ bại hoại. Nhưng trong giáo hội La-mã cũng đã sinh ra nhiều gương thánh thiện xuất chúng.

Trong Kinh Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã tuyệt đối cấm việc tạc tượng cho bất cứ ai trên trời, dưới đất, trong biển. Nhưng hình tượng được đưa dần vào chỗ thờ phượng trở thành vật được tôn kính thờ lạy. Giáo hội của giai đoạn ấy cũng nhận vào đủ loại thần tượng của rợ hung nô xâm lấn Âu châu. Lời cảnh cáo nghiêm khắc của Đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng đánh bóng là Ngài không chấp nhận những điều đó. Ngài gọi ấy là tội tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Tục lệ thờ hình tượng và mê tín dị đoan đã ăn sâu và truyền qua rất nhiều thế hệ tổ tiên cho đến ngày nay chưa thể bỏ được trong đa số dân nước nào vẫn trung thành với giáo hội La-mã.

Thời nay giáo hội La-mã vẫn chưa nhận ra sự bại hoại nầy; nhân danh hội nhập văn hoá, họ đã dung chịu sự thờ cúng tổ tiên để người ngoại đạo dễ quy đạo. Tinh thần sẵn sàng thoả hiệp đã phá hỏng đời sống tâm linh của nhiều thế hệ tín hữu. Sự mê tín, thoả hiệp với thế tục, lối sống dâm dật ham mê của cải vật chất, thờ ơ với Lời Chúa, nếp sống tâm linh bại hoại, là tình trạng vẫn còn kéo dài và rất phổ biến giữa giáo hội La-mã người Việt. Chúa đòi hỏi mọi người nào tự xưng là con cái Ngài, mà có dính líu vào việc bị lên án nói trên phải ăn năn ngay lập tức, không phải là từ từ cải tổ theo thời gian. Vâng lời hay không là tùy mỗi người tự quyết định.

TheoDoiTanThe25.docx

Rev. Dr. CTB