Thử Nghiệm Đức Tin, bài 09

Luca 3:1–20

Cuối năm là lúc các nhà buôn tính sổ, mọi người khác cũng xem lại mọi việc trong năm vừa qua để tính toán công việc cho năm tới.

Tuy vậy, hình như không có bao nhiêu tín hữu chịu tổng kết đời sống đức tin, sự thờ phượng và phục vụ Chúa của mình trong năm qua đã đạt được những gì. Cũng chẳng mấy người bày tỏ sự suy nghĩ của mình về những lý do nào khiến cho Hội thánh thiếu tăng trưởng hoặc bị thất bại trong một năm đã qua.

Hầu hết chúng ta đều có chung một não trạng là việc đó không mấy quan trọng, vì các Hội thánh khác chung quanh mình cũng chẳng hơn gì, miễn là vẫn còn Hội thánh để mình đến thờ phượng, ông mục sư vẫn khoẻ mạnh để giảng dạy là hài lòng rồi.

Nhưng năm nay chúng ta nên dành chút thời gian để suy nghĩ về nếp sống đức tin bước đi theo Chúa và tinh thần phục vụ mà Chúa muốn mình phải làm.

Hội thánh nhà được thành lập vừa tròn năm năm tuổi, nếu tính từ buổi nhóm đầu tiên tối 22 tháng 12 năm 2013. Từ chỗ chỉ có một nhóm nhỏ người cùng nhau đóng góp được một vốn liếng ít ỏi là vài ngàn đồng, đến nay chúng ta đã có một phòng nhóm khang trang, đẹp đẽ, trang bị đầy đủ, không thiếu thốn tài chánh mà còn giúp đỡ vài nơi khác, số thành viên tuy chưa nhiều nhưng có gia tăng và ổn định hơn lúc mới thành lập.

Danh tiếng Hội thánh đã lan rộng từ địa phương ra khắp nơi qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Ơn phước Chúa ban cho Hội thánh thật là nhiều, nhưng các sự đáp trả của chúng ta đối lại tình yêu và sự chăm sóc của Ngài thì quá ít.

Ông Giăng Baptist sống nơi hoang mạc từ lúc còn nhỏ bằng một tâm linh mạnh mẽ (Luca 1:80). Khi có lời Đức Chúa Trời truyền cho ông phải thi hành linh vụ Ngài giao, thì ông “đi khắp vùng lân cận sông Jordan, rao giảng báp têm về sự ăn năn để được tha tội” (3:2-3).

Ông không tìm tới nơi thị tứ hay chỗ đông người; ông chỉ rao giảng trong hoang mạc dọc theo sông Jordan, những người Giu-đa tới sông Jordan để múc nước hay tắm rửa mới nghe được tiếng ông kêu gọi họ hãy ăn năn và chịu báp têm để được tha tội; rồi người ta lũ lượt kéo tới để được ông làm phép báp têm.

Công tác ông phải làm là “dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối Ngài” (3:4). Người ta kéo tới với Giăng Baptist, có lẽ lúc đầu còn ít, nhưng về sau thì ngày càng đông. Vì lời rao giảng của ông chỉ vang lên trong hoang mạc mà lại có nhiều người ở các làng mạc và thành phố kéo đến, thì chắc những người nghe ông, chịu báp têm rồi về nhà kể lại cho nhiều người khác biết để họ cũng đến.

Các bài giảng của Giăng Baptist nhắm tới mục đích là: “Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải ban tho thấp. Đường cong quẹo phải sửa cho ngay, lối gập ghềnh phải làm cho phẳng; và cả nhân loại sẽ thấy ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời” (Luca 3:5-6). Các điều vừa nói chỉ có nghĩa bóng, không phải nghĩa đen, vì một mình ông Giăng Baptist không thể lấp trũng san đồi, làm đường cho ngay thẳng, hoặc san phẳng lối gập ghềnh.

Trũng có nghĩa là thiếu hiểu biết; núi đồi nhô lên là sự kiêu căng, tự mãn; đường cong quẹo nói về sự gian xảo, không ngay thẳng; và lối gập ghềnh là tánh xấu gây cho nhiều người vấp ngã.

Sự thiếu hiểu biết về ơn cứu rỗi của Chúa là tình trạng chung của người thế gian; nhưng họ vẫn tưởng là họ đã biết hết rồi. Sự kiêu căng tự mãn của những người đang ở trong gông xiềng của ma quỷ thật đáng ngạc nhiên. Ví dụ chính trị phái tả ở Tây phương chẳng hạn; nhóm người đó không còn biết phân biệt giữa phải với trái, đúng với sai ra sao cả. Nhóm người ấy lẫn lộn giữa dối trá với sự thật, nhưng ưa thích sự dối trá hơn.

Chính những người đang miệt mài trong sự hư vong ấy là những người gian trá hơn tất cả mọi người khác. Lời nói lươn lẹo, tính toán quanh co là đặc điểm dễ nhận ra. Người mang tính tình khó chịu chuyên gây khó khăn cho người khác, khó sống hoà thuận, thì ít khi nào biết chính họ là nguyên nhân gây ra sự bất hoà trong xã hội.

Vậy thì, để thực hiện nhiệm vụ Chúa giao cho, ông Giăng Baptist phải nói thẳng thừng. Ông không cần lấy lòng ai hết: “Hỡi dòng giống rắn độc kia, ai đã báo cho các người biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến?” (7).

Hãy thử mường tượng các lời ấy bị nói tại đây, thì không biết Hội thánh nầy hoặc các Hội thánh khác sẽ còn lại được bao nhiêu người.

Giăng Biptist kết luận là: “Vậy, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn…. 9 Cái rìu đã đặt kề gốc cây; cây nào không sinh quả tốt thì sẽ bị đốn và ném vào lửa” (8-9).

Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta, Hội thánh của Ngài ở nơi nầy, công tác giống như của ông Giăng Baptist ngày xưa vậy. Nhiệm vụ của chúng ta là phải lấp chỗ trũng trong lòng người ta về sự thiếu hiểu biết ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Sở dĩ người ta khó tin Chúa vì họ chưa biết Ngài đã giáng sinh để cứu họ. Mà người ta chưa biết vì vô số người tự nhận là con cái Chúa cũng chưa hiểu biết rõ ràng để trình bày rành rẽ cho người chưa biết. Nhiều người tưởng mình biết rồi, nhưng khi phải trình bày thì lúng túng không thể nói cách thông suốt.

Tình trạng ấy có nghĩa chỗ trũng trong sự hiểu biết của mình về ơn cứu rỗi của Chúa chưa được lấp đầy. Hoặc nói cách khác là vì chủ quan, tưởng mình biết, mà thật ra chưa nắm vững để có thể trình bày rõ ràng.

Chỗ trũng thiếu hiểu biết trong lòng người chưa tin Chúa thì rộng lắm. Đức Thánh Linh đã ban nhiều đề tài qua chương trình TV của Hội thánh nhà để lấp các chỗ trũng ấy một cách có hiệu quả.

Vậy, các con cái Chúa cần phải học những điểm rất căn bản để giúp người ta hiểu biết về ơn cứu rỗi của Chúa. Cũng cần phải tập luyện cách diễn đạt sao cho thuần thục nữa.

Bởi vì khi chân lý được trình bày rõ ràng và chính xác, thì mọi sự kiêu căng tự mãn của những người vẫn mê mải với thần tượng của họ đều bị choáng váng trước sự thật phũ phàng là thần của họ chẳng có quyền năng gì hết.

Chân lý của Chúa sẽ đánh bạt ảo tưởng của người đang bị ma quỷ lừa dối, giống như núi đồi bị ban thấp xuống. Rất nhiều sự thật của Chúa đã được trình bày qua các buổi truyền hình của Hội thánh. Hãy học hỏi để có đủ vốn liếng đánh hạ sự kiêu căng tự mãn của tín đồ những tôn giáo thờ thần tượng.

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta được ở trong một thời đại có nhiều phương tiện truyền thông đại chúng tân tiến; hãy tận dụng mọi phương tiện Chúa đã ban cho chúng ta.

Vào thời điểm phải tổng kết đời sống đức tin theo Chúa của chúng ta trong một năm đã qua, hãy nhớ lại lời nhắn nhủ và cảnh cáo của ông Giăng Baptist cho những người Giu-đa thời ấy, mà cũng là cho chúng ta ngày nay: “Vậy, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, … Cái rìu đã đặt kề gốc cây; cây nào không sinh quả tốt thì sẽ bị đốn và ném vào lửa.

Tất cả những ai đã tin Chúa đều phải ăn năn tội lỗi để được tha tội. Mà lòng ăn năn thật phải sinh kết quả. Bởi vì ăn năn là từ bỏ những điều mình đã quá phạm, không tái phạm lỗi cũ. Cho nên, kết quả sinh ra từ sự ăn năn phải bày tỏ được lòng ăn năn chân thành.

Thứ tội cứ tái đi tái lại nhiều lần không bỏ được, chứng tỏ sự ăn năn đã không xảy ra. Nếu không qua mặt được người trong Hội thánh thì làm sao dối gạt được Thánh Linh của Đức Chúa Trời? Lời cảnh cáo của Kinh thánh luôn luôn có giá trị.

Câu “cái rìu đã đặt kề gốc cây” nói về tình trạng khẩn cấp của vấn đề. Con số tổng kết cuối năm đã đưa ra kết quả của Hội thánh trong cả năm. Sự đòi hỏi của Chúa chẳng phải chỉ là cây ra trái, mà còn phải sinh trái tốt. Cây không sinh được trái tốt thì phải bị đốn và ném vào lửa.

Giăng Baptist là người được Đức Chúa Trời sai đến mang tinh thần và quyền phép của tiên tri Ê-li ngày xưa, nghĩa là ông biết rõ ý định của thiên đàng. Vì thế, lời ông nói là sự thật, không cần phải doạ dẫm gì hết. Chúng ta cần phải hiểu rõ ý đó để xác định cách thức, chiến lược, chiến thuật truyền giáo của chúng ta.

Mỗi người phải hiểu rõ điều nầy: Đức Chúa Trời xem xét đời sống từng người và cũng xem xét cách chúng ta truyền giáo như thế nào. Vì ngoài kết quả của đời sống tâm linh, kết quả trong sự truyền giáo sẽ chứng minh chúng ta có sinh được trái tốt hay không.

Hội thánh luôn tạo điều kiện và cơ hội cho mọi người nào muốn truyền giáo một cách hiệu quả. Nhiệm vụ rao truyền Tin Mừng không phải là bổn phận riêng của ông mục sư hoặc ban bệ nào khác trong Hội thánh. Đó là nhiệm vụ của tất cả mọi người.

Hãy hết lòng học hỏi cách nào để chính mình có thể truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa một cách hiệu quả và có nhiều kết quả tốt.

ThuNghiemDucTin09.docx

Rev. Dr. CTB