Chúa Nhật, August 12th, 2012

Các Vấn Đề Tâm Linh, 34

 

Đức Chúa Trời Sẽ Nhậm Lời

Êsai 30:18–19

 

Quyền năng của sự cầu nguyện nằm ở lòng tin rằng Đức Chúa Trời nghe lời cầu xin. Đức tin ấy giúp cho chúng ta sự can đảm để cầu nguyện. Hễ khi nào chúng ta biết chắc Đức Chúa Trời sẽ nghe, thì chúng ta được thúc đẩy để cầu nguyện và kiên trì trong sự cầu nguyện. Lý do chính của đời sống thiếu cầu nguyện là vì không có sự bảo đảm sống động và vui mừng rằng: Chúa của tôi sẽ nhậm lời cầu nguyện của tôi. Nếu tín hữu mang khải tượng về Đức Chúa Trời hằng sống đang chờ để ban cho những điều họ cầu xin, thì chắc rằng họ sẽ sẵn sàng sắp xếp lại thì giờ của họ để cầu nguyện trong đức tin. Nếu một người có thể tuyên bố rằng: “Đức Chúa Trời của tôi sẽ nghe tôi,” thì không gì có thể ngăn cản người đó cầu nguyện. Vì anh ta biết rằng những gì mình không thể thực hiện trên đất, thì Đấng đang ngự trên trời có đủ khả năng để thực hiện. Có mấy điều mà chúng ta cần hiểu biết về sự nhậm lời của Đức Chúa Trời.

1. Sự chắc chắn về phước hạnh Chúa sẽ nhậm lời. Kinh Thánh có vô số lời hứa về Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời cầu nguyện. Ngoài vô số lời chứng, chúng ta qua kinh nghiệm của mình đã biết rằng điều đó là thật. Đức Chúa Giêxu đã đến từ trời mang theo thông điệp là khi chúng ta cầu xin thì Đức Chúa Cha sẽ ban cho. Khi còn trên đất Ngài đã cầu xin và được nhậm lời. Bây giờ Ngài đang ngồi bên cạnh Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng ta. Vậy thì khi chúng ta vâng lời Ngài, nhân danh Ngài mà cầu nguyện phải lẽ, chẳng lẽ Ngài nuốt lời hứa và không ban cho điều chúng ta cầu xin? Hãy biết sự thật là Đức Chúa Trời ưa thích nghe những lời cầu nguyện. Mọi điều thử thách đến cho chúng ta để chúng ta trong cơn khốn cùng biết lên tiếng kêu cầu Ngài, rồi sẽ kinh nghiệm rằng Ngài là Đấng nghe lời cầu xin.

Hãy thật lòng xấu hổ mà xưng tội với Chúa rằng lòng chúng ta tin vào sự nhậm lời của Chúa là yếu ớt biết bao! Có bao nhiêu lần chúng ta cho niềm tin nầy thấm sâu vào lòng và cho phép nó chiếm hữu và điều khiển cả thân hồn linh chúng ta? Chỉ biết rồi chấp nhận chân lý thì vẫn chưa đủ. Chúng ta phải có một ý thức rõ ràng giống như một trẻ thơ tin cậy cha mẹ nó là tất cả những gì nó cần, cha mẹ sẽ biết và cung cấp cho nó. Nếu chúng ta muốn có một nếp sống cầu nguyện khác hẳn trước nay, thì hãy hết lòng tin cậy và thờ kính Đức Chúa Trời trước khi cầu nguyện.

2. Chúa sẽ nhậm lời, thật là một ân điển diệu kỳ. Hãy mường tượng về Đức Chúa Trời cực kỳ oai nghi, vinh quang và thánh khiết vô hạn, ngự trên ngai – không ai dám đến gần – lại đang chờ đợi, khuyên mời, khích lệ con dân Ngài cầu nguyện với lời hứa: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời” (Thi Thiên 91:15); rồi tự xét chính con người hư không và bất năng của mình, những sa ngã và lầm lỗi của một tội nhân, yếu đuối và không xứng đáng chi hết, mà được kể là thánh đồ, thì hãy ngợi khen sự vinh quang của ân điển ấy đã cho phép chúng ta dạn dĩ dâng lời cầu nguyện cho mình và còn cầu thay cho những người khác nữa. “Chúa của ta sẽ nhậm lời ta” là tuyên bố đầy hân hoan của chúng ta! Bởi vì Đức Chúa Trời đã hợp nhất chúng ta với Đấng Christ. Trong Ngài và nhân Danh Ngài, chúng ta có được lòng tin chắc. Vì đang ngự trên ngai, Ngài cầu nguyện với chúng ta và cầu thay cho chúng ta; nơi bệ chân Ngài, chúng ta cầu nguyện với Ngài và trong Ngài.

Cũng hãy nhớ đến Đức Thánh Linh đã được ban vào lòng chúng ta để gọi “Aba, Cha!” Ngài cảm thông những lời thở than ta không thể nói ra được mà cầu thay cho chúng ta (Rôma 8:26). Hãy nghĩ tới phận người nhỏ nhoi, không xứng đáng, dốt nát, bạc nhược của chúng ta, thế mà Ngài ở trong ta để cầu thay cho chúng ta theo ý muốn Đức Chúa Trời! Chẳng lẽ chúng ta không thể reo hò vui mừng rằng: “Ân sủng kỳ diệu biết bao! Qua Đấng Christ, nhờ Đức Thánh Linh, con được đến với Đức Chúa Cha. Con hoàn toàn tin rằng Chúa của con sẽ nhậm lời cầu nguyện con.

3. Cầu thay là bổn phận nghiêm túc, vì Chúa sẽ nhậm lời! Đức Chúa Trời cho phép chúng ta đến với Ngài để cầu thay cho những người quanh ta. Đức Chúa Giêxu đã hiến mình làm sinh tế chuộc tội cho loài người để Ngài được quyền cầu thay cho họ. Chúng ta cũng phải noi gương ấy dâng mình trọn vẹn cho Đức Chúa Trời, để được dự phần với Đấng Christ về quyền cầu thay, và nhận lãnh quyền phép thiên đàng nữa. Chúng ta đang giữ trong tay quyền giúp cho sống hay chết (1Giăng 5:16). Khi Đức Chúa Trời nhậm lời, Ngài tuôn đổ Đức Thánh Linh để cáo trách, cảnh tỉnh các linh hồn, giúp họ tiếp nhận ơn cứu rỗi, hưởng phước vĩnh cửu. Qua sự cầu thay, thế giới quỷ ma bị đánh bại, các linh hồn được giải thoát và bước vào nhận sự tự do của Đấng Christ, sự vinh quang của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho họ. Bổn phận cầu thay của Hội Thánh và của chúng ta thật vinh dự biết bao! Vậy thì mỗi người hãy hiến dâng thì giờ dành cho sự cầu thay vì sự cứu rỗi những người thân của mình. Chúng ta hãy thực hiện bổn phận, vì Chúa sẽ nhậm lời!

4. Chúa sẽ nhậm lời, một viễn tượng đầy hạnh phúc! Hầu hết những thất bại của đời sống tín hữu trong quá khứ thường là do thiếu loại đức tin nầy. Bởi vì chúng ta đã không sống với sự bảo đảm chắc chắn rằng Chúa sẽ nhậm lời cầu thay của chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu nhìn thấy điều nầy và tin rằng Chúa sẽ nhậm lời, thì mọi chuyện sẽ đổi khác. Không còn e ngại mình chẳng phải là người quan trọng gì, vì biết Chúa sẽ nhậm lời chúng ta cầu xin. Chúng ta trong địa vị hợp nhất với Đấng Christ, được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh, sẽ dám tuyên bố: “Tôi sẽ cầu thay cho người thân của tôi, vì tôi chắc chắn rằng Đức Chúa Trời của tôi sẽ lắng nghe tôi: Ngài sẽ nhậm lời tôi.” Trước mặt chúng ta là viễn tượng đầy hạnh phúc. Sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ thay thế cho mọi sự lo lắng về tâm linh và những việc thế tục. Vì chúng ta tin chắc Ngài lo lắng từng việc lớn, nhỏ của chúng ta. Mặc dù có thể sự nhậm lời không đến ngay lập tức, và cần phải kiên trì, nhẫn nại cầu nguyện lâu dài, chân lý vẫn không thay đổi là: “Chúa sẽ nhậm lời cầu thay của tôi.” Hội Thánh của Chúa sẽ có một viễn tượng sáng sủa biết bao nếu tất cả tín hữu đều có thể dành thì giờ cầu nguyện, đặt lòng tin vào Đức Chúa Trời, dành cho Đấng yêu thương, Đấng luôn sẵn sàng đáp lời cầu xin, một vị trí xứng đáng, thì tình trạng cầu thay không hẩm hiu như hiện nay.

5. Chúa sẽ nhậm lời, nhu cầu về một sự dạy dỗ thiên thượng. Hội Thánh ngày nay cần được dạy dỗ rất nhiều và kỹ càng về vấn đề nầy, để có lòng tin chắc rằng Chúa sẽ đáp lời cầu thay của con dân Ngài. Chúng ta đã nghe giảng và nói rất nhiều rằng Hội Thánh ngày nay cần quyền năng hành động của Đức Thánh Linh để Hội Thánh có sự sống và chiến thắng thế giới tối tăm. Nhưng về mặt con người, thì một điều vô cùng cần thiết là cầu nguyện – cần thêm nhiều sự cầu nguyện đầy lòng tin cậy, và sự cầu nguyện kiên trì. Nếu Hội Thánh chịu nhường cho Đức Thánh Linh tự do hành động, thì tín hữu sẽ xưng ra và từ bỏ nhiều tội lỗi, để dành thì giờ cầu nguyện, cầu thay. Sở dĩ ngày nay phần đông trong chúng ta thiếu cầu nguyện và cầu thay, vì số người thường ngày ngửa trông Chúa, hoàn toàn nương cậy vào Ngài, những người thường xuyên kêu xin với Chúa thật là quá ít ỏi. Hội Thánh đang rất cần những sự dạy dỗ có hiệu quả về cầu nguyện, về lòng tin chắc rằng Chúa sẽ nhậm lời. Đồng thời, vận động tất cả tín hữu tham gia các buổi cầu nguyện có phẩm lượng tốt và hiệu quả; ăn năn về tinh thần tắc trách và sự dốt nát của chúng ta.

Hội Thánh cần phải có những bài học để dạy cho con dân Chúa biết cầu nguyện có hiệu quả. Những bài học đức tin để chúng ta có thể đồng thanh ca hát “Đức Chúa Trời tôi sẽ nhậm lời cầu nguyện của tôi!” Cầu nguyện là vấn đề đơn giản và sơ đẳng. Nó đòi hỏi phải được thực hành, thì giờ và sự kiên nhẫn trì chí. Chúng ta cũng phải được sự dạy dỗ từ thiên đàng để có thể biết cách cầu nguyện sao cho đúng cách và chính xác. Chúng ta chưa biết cách hoàn hảo về sự cầu nguyện sao cho thật hiệu quả. Chúng ta cần phải tiếp tục rèn luyện cầu nguyện bằng sự thực hành những gì mình đã học qua rồi. Điều mà chúng ta có thể tin quyết là Đức Chúa Trời vui thích nghe con dân Ngài cầu nguyện, để Ngài có thể đáp lời cầu xin của họ. Ngài đã ban Con Một của Ngài và Đức Thánh Linh cho chúng ta để Đức Chúa Giêxu và Đức Thánh Linh có thể luôn luôn cầu thay cho chúng ta và cầu nguyện với chúng ta. Làm con cái Chúa thật là hạnh phúc biết bao.

VanDeTamLinh34.docx

Rev. Dr. CTB

(Theo Andrew Murray, The Ministry of Intercession, Chapter 12)