Tâm Linh Trưởng Thành, bài 05

Khải huyền 11:15

Có một số tín đồ rất ít khi tham dự các buổi nhóm Chúa Nhật thờ phượng hàng tuần, nhưng mỗi dịp giáng sinh lại cung kính dự lễ ở nhà thờ, nên bị gọi là tín đồ Noel. Những người nầy không có mối liên hệ với Chúa; cho nên, đối với họ khái niệm được Chúa ở cùng không có nghĩa gì cả.

Ngôi Lời của Đức Chúa Trời xuống trần gian trong hình thể một hài nhi và được gọi là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta (Mathiơ 1:23), thì tín đồ Noel không thể hiểu vấn đề nầy; bởi vì họ chưa bao giờ được tương giao trò chuyện với Đức Chúa Trời. Vậy, sự kỷ niệm lễ giáng sinh của những người nầy chẳng có ích lợi gì hết; bởi vì không được Đức Chúa Trời ở với họ.

Khi chúng ta cùng cả thế giới kỷ niệm sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus, và biết rõ Chúa đến để ở với chúng ta, thì phải biết sự giáng sinh của Ngài đã tác động trên chúng ta và thế giới ra sao.

Không có hình ảnh chính thức nào của Đức Chúa Jesus còn lưu lại. Trong lịch sử cũng có một số hình vẽ được xem là người ta vẽ Ngài nhưng không giống nhau.

Trong năm 1920, khảo cổ học tìm ra một bức vẽ chân dung Đức Chúa Jesus không nguyên vẹn trên vách còn lại của một nhà thờ xưa khoảng 15 thế kỷ trước đây đã bị sụp đổ. Năm 2018, họ bắt đầu phân tích đường nét chính của bức vẽ được phục hồi đó và nhận xét rằng họa phẩm thành hình khoảng thế kỷ 6 sau công nguyên, hình vẽ Đức Chúa Jesus còn trẻ có bộ tóc ngắn và quăn phổ thông ở Ai-cập và vùng Syri, nhưng biến mất vào thời mỹ thuật Byzantine.

Tới tháng Giêng năm 1924, họa sĩ Mỹ Warner Sallman vẽ hình bán thân Đức Chúa Jesus, mà ông nói rằng hình ảnh đó đến với ông lúc 2 giờ sáng, sau khi ông thiết tha cầu xin thiên đàng bày tỏ cho ông biết hình ảnh của Chúa.

Tới năm 1940 ông vẽ hoàn chỉnh bức tranh bán thân Đức Chúa Jesus mà ông nói là do thiên đàng mặc khải vào năm 1924. Hình ảnh ấy được giáo hội Baptist Mỹ truyền bá khắp nơi; cho nên, người ta dựa trên cái hình đó làm chuẩn mực để mô tả Đức Chúa Jesus, mà mọi họa sĩ về sau đều dùng chuẩn mực ấy để vẽ. Đó là bức tranh khuôn mặt một người đàn ông râu quai nón rất đẹp trai, thánh thiện và có bộ tóc dài dợn sóng xõa ngang vai. Hình ảnh đó chiếm ưu thế từ năm 1940 ở bất cứ nơi nào Cơ-đốc-giáo truyền bá tới.

Nhưng tới năm 2002, nữ họa sĩ tám tuổi Akiane vẽ bức tranh Vua Hòa Bình (Prince of Peace), mà cô quả quyết chính là Đức Chúa Jesus mà cô gặp trên thiên đàng lúc mới bốn tuổi trong một đêm được Chúa đem về trời cho cô thấy nhiều thứ từ thời tạo thiên lập địa; cũng là Đấng đã ban cho cô khả năng vẽ từ ngày gặp Ngài.

Tuy nhiên, Akiane vẽ Đức Chúa Jesus tóc ngắn và quăn, giống các hoàng đế và quan quyền của đế quốc La-mã được đúc tượng vẫn còn tới ngày nay. Vẻ mặt của Chúa do Akiane vẽ chỉ hơi giống hình Ngài do Warner Sallman vẽ năm 1940.

Dù nhiều người thời nay cố sức bài bác, cho rằng Đức Chúa Jesus chỉ là một nhân vật hư cấu, không có thật, nên chuyện Akiane gặp Chúa chỉ là dối trá thôi. Nhưng các nỗ lực đó của giới vô thần và những tôn giáo chống nghịch Đức Chúa Trời đã bị những sự thật lịch sử làm cho thất bại thảm hại. Khi so sánh nét vẽ trên vách nhà thờ bị sụp đổ với bức Vua Hòa Bình của Akiane, người ta thấy tương tự như nhau, chứng tỏ hình vẽ của Akiane chính xác hơn.

Kinh Thánh Cựu Ước tường thuật Đức Chúa Trời xuất hiện bất ngờ nhiều lần trong lịch sử người Do-thái. Chắc chắn ngày nay Chúa vẫn xuất hiện bất ngờ nhiều lần nhưng người ta không nhận ra Ngài. Tại sao Chúa chọn Akiane? Chúng ta không biết chắc được.

Ngoài mục đích cứu chuộc loài người, sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus còn có mục đích nào khác nữa không? Hãy quan sát để thấy rằng Tin Mừng của Chúa loan truyền tới xứ nào, xã hội nơi ấy trở nên tốt đẹp hơn; bởi vì có những con người được biến đổi (Rôma 12:2) và tạo ảnh hưởng trên người chung quanh họ, dù số người ấy không nhiều.

Tuy nhiên, nan đề của các Hội Thánh người Việt rất khó giải quyết, vì đa số con cái Chúa người Việt tiếp nhận Tin Mừng để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu rỗi, sau nầy được lên thiên đàng. Rất ít người hiểu sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus không phải chỉ để chúng ta được tha tội, mà còn làm cho chúng ta được đổi mới. Rồi sẽ ảnh hưởng đến xã hội chung quanh để biến đổi xã hội; thay vì bị trào lưu xã hội tạo ảnh hưởng xấu của nó trên mình. Khi chúng ta tạo ảnh hưởng thay đổi người chung quanh, xã hội sẽ được biến đổi.

Làm thế nào để ảnh hưởng trên người chung quanh? Như Đức Chúa Jesus đã dạy rằng người nào là con cái Ngài, thì người ấy trở thành muối của đất và ánh sáng cho thế gian (Mathiơ 5:13-16). Có phải con cái Chúa người Việt chưa tạo được ảnh hưởng trên cộng đồng hay không? Tại sao chúng ta thất bại? Có lẽ nguyên nhân chính là vì bị ô nhiễm thế gian, thay vì tạo ảnh hưởng trên xã hội.

Nếu ai trong chúng ta chưa đặt Đức Chúa Trời lên ngôi Chủ Tể của đời sống mình, thì không thể nào tạo ảnh hưởng tốt của thiên đàng trên xã hội, mà còn bị lây nhiễm mọi thứ ô uế của trần gian. Muối của người đó đã bị mất chất mặn, và ánh sáng đèn thì giấu dưới cái thùng. Nếu muối cứ ở yên trong lọ thủy tinh thì chẳng bao giờ làm cho cái gì mặn lên hết; nếu ánh sáng không soi vào nơi tối tăm thì chẳng có ích lợi gì. Hãy tác động trên xã hội, vì chúng ta có Emmanuel.

Đức Chúa Jesus muốn dùng chúng ta, những môn đồ Ngài, làm đảo lộn kết cấu của thế gian bại hoại, thay thế nó bằng Vương quốc của Đức Chúa Trời. Sự trung thành trong tâm linh của chúng ta không phải là đối với văn hóa dân tộc, đất nước hay thế gian, nhưng trung thành với Đấng Christ và Vương quốc của Ngài.

Nếu có người nào trong Hội Thánh vẫn còn xem Đức Chúa Trời là một Đấng cao xa tuốt trên thiên đàng, không can thiệp gì vào thế giới, hoặc Ngài là vị Thần cai quản vũ trụ, gìn giữ các thiên hà và hành tinh xoay vần theo đúng trật tự của chúng, không phải là vị Cha yêu thương đã thân hành đến thế gian để tìm và cứu người bị hư vong, thì người ấy chưa hiểu tinh thần của lễ giáng sinh; chưa thể nào thật lòng mừng Chúa giáng sinh ngoài các món quà tặng và bữa ăn thực phẩm ê hề, hoặc một dịp bán được nhiều hàng kiếm bộn tiền.

Trong mùa giáng sinh nầy, câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta là mình sẽ tham dự như thế nào vào chương trình của Đức Chúa Trời muốn chúng ta biến đổi thế giới, thay vì bị thế giới biến đổi? Những ai tưởng lầm và rao giảng rằng Đức Chúa Jesus giáng sinh để người tin Ngài sẽ được an toàn và nhiều ơn phước, thì người ấy sai lầm nặng. Vì Chúa đến thế gian để chúng ta được trở thành môn đồ của Ngài, thành công dân của Vương quốc thiên đàng vinh quang.

Chúa giáng sinh để thông báo cho thế gian biết rằng Vương quốc của Ngài sẽ thay thế vương quốc thế gian. Giáng sinh là Đấng Tạo Hóa thông báo rằng Ngài sẽ tới để đoạt lại mọi tạo vật mà Ngài đã dựng nên. Đức Chúa Jesus, không phải chỉ là Chiên Con bị giết từ buổi sáng thế (Khải huyền 13:8), mà là Vua, vì “Thiên sứ thứ bảy thổi kèn, có tiếng lớn từ trời nói rằng: ‘Vương quốc của thế gian thuộc về Chúa chúng ta, và Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời’” (Khải huyền 11:15).

Hãy sống với niềm tin chắc chắn là “những gì hay chết sẽ bị sự sống nuốt mất” (2Côrinhtô 5:4b). Đừng đi hai hàng một chân ở thế giới vật chất, một chân trong linh giới nữa. Vua của vũ trụ đã tới thế gian rồi. Ngài đang ở đây với con dân của Hội Thánh Ngài. Chương trình của Ngài rất vĩ đại, to hơn những dự định của chúng ta rất nhiều; và phần thưởng thì lớn không thể tả được.

TamLinhTruongThanh05.docx

Rev. Dr. CTB