Kính lạy Đức Chúa Trời, nơi ẩn náu của chúng con, xin bao phủ chúng con bằng huyết của Đức Chúa Jesus, để kẻ thù không thể xâm nhập tư tưởng chúng con, để mọi việc chúng con làm đều thực hiện được ý muốn của Chúa, để chúng con có thể đứng vững chống cự và đánh cho kẻ thù phải chạy trốn. Cầu xin huyết báu của Đức Chúa Jesus bao phủ mọi sự lo lắng, mọi mối liên hệ, và mọi lời cầu nguyện của chúng con, để chúng con luôn được ở trong sự hiện diện của Ngài.

Kính lạy Cha yêu quý! Chúng con cầu xin Cha tuôn đổ sự xức dầu trên mọi chiến sĩ cầu nguyện trong Hội Thánh; để chúng con có thể cắt đứt mọi đường dây liên lạc truyền thông, giữa thế giới tối tăm với những người gian ác đang phục vụ chúng nó; để satan và các sứ của hắn phải vâng lệnh chúng con; để lời cầu nguyện của chúng con đủ uy lực làm sạch bầu trời trên cộng đồng chúng con đang sống, đánh bại mọi thứ tà thần, tà linh, uế linh, tà ma, mở mắt cho đồng bào Việt Nam; để mọi cơ sở vật chất đang bị thế giới tối tăm dùng làm đồn lũy phá hoại Hội Thánh và giữ nạn nhân của chúng trong vòng nô lệ phải bị tai họa, ế ẩm, hoang vắng, tàn mạt, lụn bại, nợ nần, phá sản, đóng cửa, và cút đi nơi khác. Để những nơi thờ ma lạy quỷ phải hoàn toàn bị tê liệt.

Không vũ khí nào dùng chống nghịch chúng con mà được thịnh vượng. Chúng con mang lấy mọi khí giáp của Đức Chúa Trời, dùng Lời Ngài, là gươm của Đức Thánh Linh, đánh đổ mọi ý tưởng tự cao thù nghịch với Chúa, dùng vũ khí thuộc linh phá đổ mọi đồn lũy của kẻ thù. Chúng con đã được chôn với Đấng Christ qua phép báptêm, đã chết đối với tội lỗi. Chúng con đã được sống lại với Đức Chúa Jesus, hiện nay chúng con sống cho Đức Chúa Trời để nhận được sự thánh hoá và sự sống đời đời. Xin Chúa gìn giữ để chúng con luôn được ở trong Ngài.

Kính lạy Cha Thánh! Chúng con nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, Danh trên hết mọi danh, mà mọi đầu gối trên trời, trên đất, bên dưới đất khi nghe đến đều phải qùy xuống. Và bởi quyền năng Đức Thánh Linh ban cho trong Đức Chúa Jesus, chúng con đình chỉ và vô hiệu hoá mọi điều gây chia rẽ, gãy đổ, bất hoà, chống nghịch nhau, mọi thứ linh thù oán, giết người, chỉ trích, lên án, kiêu căng, ganh tị, ghen ghét, ngồi lê đôi mách, vu khống, nói hành, than phiền, nói dối, dạy tà đạo, ân tứ giả, lằm bằm, cản trở, trả đũa, lừa gạt, tà thuật, đồng cốt, bói toán, linh tôn giáo, linh chống nghịch Đấng Christ, và các thứ tà linh tà thần thuộc thế giới tối tăm.

Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ người Nazarét và cậy quyền trong huyết Ngài, chúng con trói buộc, vô hiệu hoá, bẻ gãy các ách vô tín và tiêu cực của kẻ thù đang đè nặng trên nhiều Hội Thánh Việt Nam, dùng Lời Đức Chúa Trời đạp đổ các đồn lũy của kẻ thù. Chúng con đình chỉ và làm tê liệt mọi lời nguyền rủa chống nghịch chúng con, chúc phước cho kẻ rủa sả, kể cả những người lợi dụng chúng con, đình chỉ và làm tê liệt mọi lời đoán xét mà chúng con đã nói nghịch chính mình cũng như nghịch người khác, vô hiệu hoá mọi lời nói xấu và vu khống từ người khác chống chúng con, vô hiệu hoá và làm tê liệt tất cả hành vi và công việc của giới đồng cốt, bói toán, tà thuật đang lừa gạt đồng bào chúng con.

Kính lạy Đức Thánh Linh, xin hướng dẫn chúng con biết phân biệt giữa ý muốn của Chúa với âm mưu của ma quỷ; xin ban tai tâm linh cho tất cả mục sư Việt Nam ở khắp thế giới để họ nhận ra lời Ngài phán, lòng được xức dầu để nhận biết việc làm của Chúa, tâm tình khiêm nhường để hiệp một với nhau, lòng thương xót sự hư vong của đồng bào đồng loại, có linh hồn khát khao và theo đuổi sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời giữa Hội Thánh, biết sống đạo làm gương mẫu cho tín hữu và thế gian chung quanh, có đời sống thờ phượng đẹp ý Chúa, có năng lực để hoàn thành nhiệm vụ, có đời sống cầu nguyện theo gương Đức Chúa Giêxu, đủ điều kiện để nhận lãnh quyền phép từ trên cao, có đủ ân tứ của một người chăn bầy trung tín, và biết vâng phục Đấng làm đầu Hội Thánh, là Đức Chúa Jesus Christ.

Nầy, Satan và các sứ của mi hãy nghe đây! Chúng ta, con cái của Đức Chúa Trời và là đầy tớ của Đức Chúa Jesus, đã được huyết Đấng Christ giải thoát khỏi ách thống trị của chúng bay. Bây giờ chúng ta là các chi thể của thân thể Đức Chúa Jesus, cậy uy quyền Ngài ban, chúng ta truyền cho chúng bay phải trả tự do cho mọi nạn nhân người Việt ra khỏi ngục tù của chúng bay. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, người Nazarét, chúng ta truyền cho mọi chủ quyền và thế lực ma quỷ ở phía Đông, phía Nam, phía Tây, và phía Bắc phải tránh xa chúng ta, hoàn toàn cút khỏi nơi nầy.

Trên thập tự giá, Đức Chúa Jesus đã thay cho cả nhân loại nhận sự nguyền rủa của luật pháp Đức Chúa Trời đối với tội vô cớ thù ghét Ngài và thờ ma lạy quỉ. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ ở Nazarét, vì hiệu lực của huyết Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp ấy, chúng ta tuyên bố đình chỉ, vô hiệu hóa mọi tai họa và nguyền rủa giáng trên chúng ta, do tội của tổ tiên người Việt và người Việt gốc Trung-hoa thờ lạy ma quỷ và thù ghét Đức Chúa Trời cách vô cớ.

Kính lạy Cha Thánh, chúng con cầu xin Ngài sai các thiên sứ Ngài bảo vệ, che chở chúng con và gia đình chúng con; cầu xin Cha đặt thiên sứ Ngài ở mọi nơi chúng con ra vào; dù ở đâu, thiên sứ của Ngài vẫn che chở thân, hồn, linh, và mọi vật thuộc về chúng con nữa. Cầu xin Cha cắt cử các thiên sứ ấy bảo vệ Hội thánh và chúng con thoát khỏi mọi sự tấn công hãm hại của ma quỷ. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, xin vui ngự với dân sự Ngài, ban vinh quang Ngài đầy dẫy khắp đất như đã dầy dẫy khắp các tầng trời vậy. Chúng con dâng những lời cầu nguyện nầy trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.